Saturday, August 27, 2011

သန္းေရြႊႏွင္႔ သာ သက္ဆိုင္သည္႕ အေျခခံဥပေဒထက္ျမင္႕သည္႕အာဏာ


ၾသဂုတ္လ (၂၆)ေသာၾကာေန႕က က်င္းပသည္႕ စတုတၳေန႔ေျမာက္ သန္းေရြႊလြတ္ေတာ္ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းမွာ သဃၤန္က်ြန္း လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ ဦးသိန္းညြန္႕ အဆို တင္ သြင္းေသာ အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသားခြင္႔ အဆိုကို လြေတာ္ဥကၠဌမွ တဆင္႕သမၼတဆီတင္ျပဖို႕ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္သည္႕အခါ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးႏွင္႕ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ (၂) ဦးက ကန္႕ကြက္မဲမရွိေထာက္ခံခဲ႕ပါသည္။
၁၉၆၃ဧျပီလ (၁)ရက္ေန႕ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လြတ္ျငိ္မ္းခ်မ္းသာ ခြင္႔၊ (၁၉၈၀) ေမလ (၂၈) ျမန္မာ႔ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ရဲ႕ လြတ္ျင္ိမ္းခ်မ္းသာခြင္႕ ယခု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ရဲ႕ အေ၀းေရာက္ေနတဲ႕သူေတြ ျပန္လာဖို႕ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ အမိန္႕ အမွတ္ ၂၈/ ၂၀၁၁ အမိန္႕တို႕ကို ျမန္မာ႕ အက်ဥ္းသား သမိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ျပီး ျဖစ္သည္။
သို႕ရာတြင္လည္း တစ္ခ်ိန္ထဲ တစ္ရက္ထဲမွာပင္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း အထူးတရားရံုးမွ ဗုိလ္ၾကီးေဟာင္း ေနမ်ိဳးဇင္အား ဧျပီလ (၂)ရက္ေန႕ က ဖမ္းဆီးခဲ႔ျပီး အီလက္ထေရာနစ္ ပုဒ္မ (၃၃ က ) ႏွင္႕ ေထာင္ဒဏ္(၁၀)ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ႕ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံသို႕ လာေရာက္ခဲ႔ေသာ ကုလသမဂၢ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ကင္တားနား ဟာ (၅)ရက္ၾကာခရီးစဥ္ ျပီးဆံုးလို႕ ျပန္မထြက္ခြါမွီ သတင္းစားရွင္းလင္းပြဲမွာ နိုင္ငံေရးအက်င္းသားေတြကို ျပန္လြတ္ေပးဖို႕ ကိစၥရပ္သည္ အမ်ိဳးသားသင္႕ျမတ္ေရးႏွင္႕ နိုင္ငံတကာ ေရးရာတို႕တြင္ အမတန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားခဲ႔ပါသည္။
ျမန္မာ႕ရုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းစဥ္မွာ ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းက (၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစျပီး ယေန႔ သိန္းစိန္လက္ထက္အထိ ေျပာဆိုေနၾက စကား အသုန္းအႏွဳန္းျဖစ္ေသာ ) ျမန္မာနိုင္ငံမွာ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား သို႕မဟုတ္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင္႕ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား ယခု ျမန္မာျပည္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ လံုး၀ မရွိပါဘူးဟု ျငင္းဆို ေၾကျငာသြားခဲ႕ပါသည္။
အထက္ေဖၚျပပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားျခင္းအာျဖင္႕ ျမန္မာနိုင္ငံ လက္ရွိ တပ္မေတာ္သား ၂၅% ပါ၀င္ေသာ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည္႕ အစိုးရအထက္တြင္ နိုင္ငံေရး သိပၸံ ႏွင္႕ ျဖစ္စဥ္တို႕ကို ေလ႕လာလိုက္စားေသာ ပုဂၢဳိလ္ မ်ားသာ မီးေမာင္ထိုးျပနိုင္သည္႕ “ Hi- Policy” ဟုေခၚဆိုသည္႕ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ အထက္တြင္ရွိေသာ မူ၀ါဒကို ဆြဲကိုင္ထားေသာ လူ တစ္ဦးတေယာက္ သို႕မဟုတ္ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ သို႕မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ သို႕မဟုတ္ ဘုရင္ႏွင္႕ ဘုရင္႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဟူုသည္႕ အေျခခံဥပေဒထက္ျမင္႕သည္႕အာဏာ “Above Constitution Power” ကို သန္းေရြႊ၊ ေမာင္းေအးႏွင္႔ စစ္ေကာ္မရွင္တို႕ က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသျဖင္႕ သိန္းစိန္၏ ပါးစပ္မွ ခ်ီးစားေျပာမွ ယံုမည္ျဖစ္သည္႕ ေပ်ာ႕ေျပာင္းေသာ မူ၀ါဒ ပံုစံျဖင္႕ နိုင္ငံတကာႏွင္႔ အတိုက္အခံနိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႕ ခ်ဥ္းကပ္ေနေသာ္လည္း (၂၀၀၈) အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတကိုယ္တိုင္ အထူးခြင္႔ေရး အာဏာ လုပ္ပိုင္ခြင္႕ အပ္ႏွင္းထားေသာ္လည္း နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားလြတ္ေျမာက္ေရး ႏွင္႕ အေထြေထြလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႕ကို သိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ အခြင္႔အာဏာ မရွိသည္ကို ေထာက္ရွု႕ျခင္းအားျဖင္႕ သိန္းစိန္အစိုးရသည္လည္း စစ္တပ္၏ အသံုးေတာ္ခံ ရုပ္ေသး အစိုးရ ျဖစ္သည္ဆိုသည္႕အခ်က္ကို ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသား ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးကနဂိုတည္းက အသိပင္ျဖစ္သည္။

လြင္ျပင္ဝိုင္းေတာ္သားမ်ား ၏ သံုးသပ္ခ်က္။

Friday, August 26, 2011

UNHCR က ျပည္ေတာ္ျပန္မည္႕အေရး ဖယ္ရွား အတည္ျပဳခ်က္ေပး


မေလးရွား ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႕ ရွိသူက မေလးရွားေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား အေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆို္သည္မွာ UNHCR အသိအမွတ္ျပဳ စာရြက္ႏွင္႔ ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူ အားလံုး သည္ မေလးရွားလ၀က 6P - စီမံကိန္းတြင္ မျဖစ္မေန ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မွသာလွ်င္ လံုး၀ ေန႔ရပ္ သို႕ ျပန္ပို႔လိမ္႔မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိအလင္း ယေန႔ Free Malaysia Today သတင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကာျငားထားသည္ကို လြင္ျပင္၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားမွ အက်ဥ္းခ်ံဳး ဘာသာ ျပန္ဆို ထားပါသည္။
PETELING JAYA ….UNHCR မွ ဒုကၡသည္မ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ေနသည္႕ ျပန္ေတာ္ျပန္အေရး ကို မေလးရွာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ UNHCR သို႕ ေပးပို႔စာျဖင္႕ ေထာက္ေလာင္းေထာက္ခံ အတည္ျပဳ လိုက္ပါသည္။
မေလးရွားအစိုးရမွလည္း UNHCR မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ စာရြက္ႏွင္႕ ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သည္႕ ဒုကၡသည္ အားလံုးကို နဂိုရွိရင္းစြဲ အေနအထားတိုင္း ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင္႔ ျပဳရန္ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳ ေျပာဆိုသြားပါသည္။
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္း …..
တရားမ၀င္လုပ္သားမ်ားအတြက္ 6P- စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္ျငားလည္းပဲ တရား၀င္ လုပ္သား အားလံုးအတြက္လည္း ၎စီမံကိန္းအတိုင္း မ်ားမၾကာမီ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္၇ြက္သြားမည္ဟု ျပည္ထဲေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာထားပါသည္။
အထက္ေဖၚျပပါ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႕ 6P - စီမံကိန္းအတြက္လည္း မေလးရွားအစိုးရႏွင္႕ ၎၏ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ျပည္ထဲေရး၊ လ၀ကႏွင္႕ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တို႕အား ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားမွ တရားမ၀င္လုပ္သားႏွင္႕ ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ သီးျခား က႑ ခြဲထုတ္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း မရွိသည္႕အေပၚ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေ၀ဖန္ ထိုးႏွက္ျခင္းကို ခံခဲ႕ရေပသည္။
UNHCR မွ Yante က “ ဒီကိစၥဟာ UNHCR ႏွင္း မေလးရွား အစိုးရအၾကား သိသာထင္ရွားသည္႕ အခြင္႔အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း” ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသြားပါသည္။
Yante မွ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး သက္ဆိုင္ရာ ရဲ႔အရာရွိမ်ားမွ မည္သူ မည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ ခြဲျခားခံရသည္႕ ဒုကၡသည္တို႕အား ပိုမို အားျဖည္႕ အကာအကြယ္ေပးနိုင္လိမ္႕မည္ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသြားပါသည္။
ဒုကၡသည္တို႕အား တရား၀င္ အလုပ္ လုပ္ပိုင္ခြင္႕ႏွင္႔ ၎ႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္႕ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကိုလည္း UNHCR ႏွင္႔ မေလးရွား အစိုးရတို႕အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မူ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း ျဖည္႔စြက္ ေျပာဆို သြားပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ဤသတင္းအား ယေန႔ Free Malaysia Today သတင္း/Web ၾကီးမွ အသိအလင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငားသြားပါသည္။


လြင္ျပင္၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား


UNHCR allays deportation fears



PETALING JAYA: The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) today brushed aside fears that the Home Ministry intended to deport UNHCR card holders who register under the 6P amnesty programme.

“UNHCR has received confirmation that the government has no intention of deporting UNHCR document holders who register under the 6P programme,” its Kuala Lumpur spokesperson Yante Ismail told FMT.

“Malaysia has allowed refugees and asylum-seekers registered with UNHCR to remain in Malaysia for as long as they are in need of international protection and this will continue,” she added.

She was responding to the fiasco that happened on Tuesday where about 10,000 refugees and asylum seekers had turned up at the Immigration Department following an alleged eleventh hour order by the Home Ministry for them to register under the 6P amnesty programme.

A bulk of these UNHCR card holders were turned away as the Immigration Department was ill-prepared and said that they could only process 2,500 applications daily.

Home Minister Hishammuddin Hussein yesterday said that no such order was issued.

Yante said the registration of UNHCR card holders under the 6P programme commenced on Tuesday by the Immigration Department with UNHCR’s cooperation.

She said due to the overwhelming number of refugees and asylum seekers who turned up for the exercise, a new system would be put in place immediately to enable a more systematic registration.

UNHCR card holders also expressed fear over possible deportation after registration.

The fear was sparked off by the “illegal immigrants registration slip” which contained a statement which read “Tujuan: Pulang Ke Negara Asal” (Purpose: Return to Home Country).

Responding to this, Yante reassured that this did not apply to refugees and asylum-seekers as they could have been issued the same documents meant for migrants workers.

She said when UNHCR learnt of the “return slips” on Wednesday, it contacted the government and the latter would now rectify the documents for UNHCR card holders.

Good for refugees

The 6P registration process was initially meant to register illegal migrant workers. However, the ministry later announced that legal foreign workers would have to register as well.

The move to register refugees and asylum seekers under the programme was criticised by those who argued that refugees were categorically different from migrant workers.

Yante defended the registration arguing that it was a “significant opportunity” to improve the status of this group as they would be documented within a national database.

“We see this as leading to greater protection for refugees, particularly against arrest and detention when their identities can be easily verified by law enforcement officials,” she said.

Yante added that there was a principle agreement with the government authorities that refugees would be allowed to work legally. However, the details would still need to be worked out.

မေလးရွား HEI မွ မေလးရွားနိုင္ငံထုတ္ The Sun သတင္းစာသို႕ ျမန္မာဒုကၡသည္အေရး စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာ က႑

26/08/2011

မေလးရွား NGOs အဖြဲ ့တခုျဖစ္သည့္ HEI မွ ဒုကၡသည္မ်ားမွတ္ပံုတင္အေရးစိုုးရိမ္မကင္းျဖစ္HEIအဖ႔ြဲ သည္မေလးရွား နိဳင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကိုနီးကပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။မိမိတို႔ အေနျဖင့္ယေန႕(ၾသဂုတ္၂၃)ရက္ေန႔တြင္6Pစီမံကိန္းတစ္ရပ္၏အစိတ္ပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ရယူျခင္း၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ယူျခင္း၊ လက္ေဗြနွိပ္ပံုစံယူျခင္း တို႔ကို PUTRAJAYA လဝက ဌာနတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ (၁)ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာမွတ္ပံုတင္ရယူျခင္းအစီအစဥ္အားနည္းေနျခင္းPUTRAJAYAသို႔လာေရာက္သည့္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တိတိိက်က်သတ္မွတ္ထားေသာေနရာထိုင္ခင္းမရွိသည့္အတြက္ဝရုန္းသုန္းကား ျဖစ္ေနျခင္း (၂)ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ၎လူအုပ္ၾကီးအားစနွစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ၾကိဳးပန္းအားထုတ္ရာတြင္မလိုအပ္ဘဲလက္ျဖင့္အတင္းအ ၾကပ္တြန္းထုတ္ျခင္း၊တရြတ္တိုက္ဆြဲထုတ္သြားျခင္း၊ နံပတ္တုတ္ျဖင့္ရိုက္နက္ျခင္း (၃)ေမြးကင္းစကေလးမ်ားနွင့္၎တို႔၏မိခင္မ်ား၊သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊နာမက်န္းသူမ်ားတို႔သည္မတ္တတ္ရပ္ျပီး၎တို ့အလွည့္ကိုအခ်ိန္ၾကာရွည္စြာေစာင့္စားေနရျခင္း (၄) ဒုကၡသည္တစ္ဦးခ်င္းစီရရွိလာသည့္စာရြက္(Slip Pendaftaran PATI ) တြင္ (Tujuan: PULANG KE NEGARA ASAL ) ဟုေခၚဆိုေသာ ရည္ညႊန္း …… ေနရပ္သို ့ျပန္ရန္ဆိုသည့္စာတန္းမ်ားပါရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၁ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း စာခ်ဳပ္စာတမ္း အပိုဒ္ (၃၁) အရ မူလေနရာဌာနသို ့ျပန္လည္ပို ့ေဆာင္ခြင့္မရွိ “ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္မထိုး ထားေသာနိဳင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ပို႔ေဆာင္ခြင့္ရွိေသာ္ျငားလည္း၊ ဘာသာေရး၊အမ်ိဳးသားေရး၊ နိဳင္ငံေရးသေဘာထားအျမင္ ကြဲျပား၍ထြက္ေျပးလာေသာဒုကၡ သည္တစ္ေယာက္အား၏မူရင္းေနရပ္သို ့ျပန္ပို႔ရန္မရွိေစရဟုေဖၚျပထားပါသည္။ (၅)လက္ရွိ6Pစီမံကိန္းအစီအဥ္အရဒုကၡသည္အေရးကိုမည္သို႔မည္ပံုဦးတည္ေျဖရွင္းရမည္ဆိုသည့္ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားနည္းပါးေနသည္ကို မေလးရွားနိဳင္ငံလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းေတြ ့ျမင္ေနရေပသည္။ ေသခ်ာေရရာမွဴမရွိေသာ 6Pမွတ္ပံုတင္ရယူမႈအစီအစဥ္သည္ဒုကၡသည္မ်ားအားေသာကေရာက္ေစျခင္း၊ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးပိေစျခင္း၊စိတ္က်န္းမာေရးနွင့္ လူမႈျပႆနာမ်ိဳးစံုကိုေပၚေပါက္ေစပါသည္။ HEI သည္ မေလးရွာနိဳင္ငံလဝက ၁၉၅၉/၁၉၆၃ အက္ဥပေဒအရ ဒုကၡ သည္မ်ားအေပၚက်ေရာက္ရိုက္ခတ္မည့္တရားမဝင္လုပ္သားနွင့္တရားမဝင္ေနထိုင္မႈအေပၚရဲတပ္ဖြဲ ့၊ေရလာတပ္ဖြဲ ့၊ လဝကဌာနနွင့္မေလးရွားအစိုးရတို ့ကၾကိမ္ဒဏ္၊ေငြဒဏ္၊ေထာင္ဒဏ္၊ျပည္နွင္ဒဏ္၊ေပးမည့္အေရးအတြက္စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။HEIသည္မေလးရွားအစိုးရအားဒုကၡသည္မ်ားအေပၚထားရွိသည္ ့6Pစီမံကိန္းအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို တရားဝင္လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖၚေပးရန္နွင့္လံုေလာက္ေသာ ဆက္သြယ္လမ္းျပေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္အဖြဲ ့စည္းတို ့နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္နွင့္ ဒုကၡသည္အေရးခ်က္ခ်င္းတုန္ ့ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကိုခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ဤအိတ္ဖြင့္ေပးစာက႑မွစိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းေတာင္းဆိုေဖၚ ျပအပ္ပါသည္။
Health Equity Initiatives
မွတ္ခ်က္ 25/08/2011 ေန႔ထုတ္ The Sun သတင္းစာပါ စာမ်က္ႏွာ (၁၄)တြင္ပါရွိသည္႕ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ က႑
ကို လြင္ျပင္၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားမွ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ဘာသာျပန္ဆို ေဖၚျပပါသည္။

Thursday, August 25, 2011

UNHCR Malaysia သို ့အိတ္ဖြင့္ေပးစာ



သို ့
မစၥတာ အလန္ဗာႏြန္နွင့္ သက္ဆိုင္ရာ UNHCR အရာရွိၾကီးမ်ား ခင္မ်ာ
ကုလသမၼကဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာဝန္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီးရံုး၊မေလးရွာ။ေလးစားအပ္ပါေသာ UNHCR ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ား၊အရာရွိၾကီးမ်ား၊ဌာနဆိုင္ရာ အရာရိွၾကီးမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးရွိ ပူးေပါင္းညွိနွိိဳင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴးမ်ားခင္ဗ်ာ…..
ေၾကာင္းအရာကေတာ့ ယၡဳေလာေလာဆယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ
UNHCRမွအသိအမွတ္ျပဳဒုကၡသည္စာရြတ္နွင့္ ကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအားလံုး Putrajaya လဝကဌာနသို ့
သြားေရာက္၍မိမိကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ ၊ဓါတ္ပံုနွင့္ လက(္၁၀)ေခ်ာင္းလက္ေဗြပံုံစံ မွတ္တန္းတင္ရယူရ
မည္ဆိုသညိ့သတင္းအားUNHCRဘက္မွရွင္းရွင္းလင္းလင္းသတင္းထုပ္ျပန္ေၾကျငာေပးပါရန္ က်ြန္ေတာ္ မွေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

၎အစီအစဥ္သည္ မေလရွနိဳင္ငံေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအားပိုမိုစိတ္ေသာကေရာက္ေစ
သျဖင့္UNHCR မေလးရွားမွခ်က္ခ်င္းေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ေပးပါရန္ထပ္ေလာင္းေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
မေန ့ကၾသဂုတ္က၂၃ရက္ေန ့နံက္(၈)နာရီတြင္စတင္သည့္ UNHCRနွင့္မေလးရွားလဝက 6P စီမံကိန္း တြင္UNHCRမေလးရွား၏ အစီးစအစဥ္ ညံ႕ဖ်င္းမူ႕ေၾကာင္႕ တေျဖးေျဖးမ်ားျပားလာေသာဒုကၡ
သည္လူအုပ္ၾကီးသည္သူ ့ထက္ငွါအလွ်င္စလိုလက္ေဗြရယူရန္တိုးေဝွ ့ၾကသည့္အတြက္ထိန္းမနိဳင္သိမ္းမရ
သည္ျဖစ္ခါ လဝကဌာနမွ မေလးရွားရဲတတ္ဖြဲ ့နွင့္ ေရလာ တတ္ဖြဲ ့တို ့ကိုေခၚ
ယူအေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ၎တို ့ကဒုကၡသည္အုပ္ၾကီးအားအေၾကာင္းမယ့္လူသားမဆန္စြာနံပတ္တုတ္ျဖင့္ရိုက္
နက္ထိန္းသိမ္းခဲ့သျဖင့္ ကေလးမ်ား၊မိခင္မ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၊ ဒါဏ္ရာ အနာတ ရ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ ဒုကၡသည္ မ်ား ရရွိသည္ 6P-စီမံကိန္းစာရြက္တြင္ “PULANG KE NEGARA ASAR ‘’ ဟုဆိုသည္႕ ေနရပ္သို႕ျပန္ရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင္႕ “RETURNING HOME (OR) LEAVING (OR) COMING BACK NATIVE COUNTRY ‘’ ဟုတ္အဓိပၸာယ္ရေသာ စာတမ္းပါရွိပါသည္။
ထိုသို႕ျဖစ္ခဲ႕မည္ဆိုလွ်င္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကာကြယ္ေဆာင္႕ေရွာက္ေရး ဟူသည္႕UNHCR ၏ အခန္းက႑ သည္ မေလးရွားလ၀က၏ လုပ္ရပ္ေအာက္တြင္ လက္ကိုင္တုတ္တခုျဖစ္ေနပါသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
UNHCR မေလးရွားကိုယ္တိုင္က ျမန္မာဒုကၡသည္အားလံုးကို မေလးရွားအက်ဥ္းေထာင္ထဲသို႕ တြန္းပို႔ေနပါသလား၊ ၄င္းဒုကၡသည္အားလံုးကို ျပည္ႏွင္ဒါဏ္ ေပးေနပါသလား။
ဒုကၡသည္အေရးႏွင္႕ လူ႕အခြင္႔အေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္႕ UNHCRE ဆိုတာဘာလဲ UNHCR ႏွင္႕ ကုလသမဂၢ UNOs အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုယ္တိုင္က ကမၻာ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဇာတ္ခံုတြင္ ကိုယ္မ်က္ႏွာကို အုိးမည္း သုတ္ေနပါသလား။
က်ြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္မွ 6P- WORK PERMIT စာရြက္စာတမ္းႏွင္႕ ယမန္ေန႕က ဒုကၡသည္ မိသားစုတစ္စု ရရွိသည္ 6P- စီမံကိန္း စာရြက္ကို UNHCR ရဲ႔ အရာရွိၾကီးမ်ား တိုက္ရွဳ႕ စစ္ေဆးနိုင္ရန္တင္ျပအပ္ပါသည္။
ထို႕အျပင္ UNHCR မွ CBOs အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕သို႕ ႏွုတ္စကားျဖင္႕ ၄င္းအစီစဥ္ကို ညြန္႔ၾကားခ်က္ ေပးထားေသာ္ျငားလည္းပဲ CBOs ႏွင္႔ မသက္ဆိုင္သည္႕ ဒုကၡသည္ အသိအမွတ္ျပဳ စာရြက္ ႏွင္႔ ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သည္႕ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေရရာေသခ်ာေသာ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခ်င္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္႕အတြက္ တိက်ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငားေပးပါရန္ ထိုသို႕မဟုတ္လွ်င္ ဒုကၡသည္မ်ားအားလံုးကို UNHCR ကိုယ္တိုင္က မေလးရွားမွ ေမာင္းထုတ္ေနသလို႕ ျဖစ္ေနေပလိမ္႔မည္။
အျခအေနအရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား အားလံုး၏ လက္ရွိအေရးကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းေပးရန္ UNHCR မွ အျပည္႕အ၀ တာ၀န္ရွိပါသည္။
ထိုသို႕ မေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ႔လွ်င္ က်ြန္ေတာ္တို႔ ဒုကၡသည္အားလံုး မေလးရွားေထာင္ထဲသို႕ သြားရမည္ေလာ၊သို႕မဟုတ္ ျပည္ႏွင္ဒါဏ္ေပးခံရမည္ေလာ႕ ..
နိုင္ငံတကာဒုကၡသည္မ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေျဖးရွင္း ေပးေနေသာ UNHCR အေနျဖင္႕လည္း ယခုဒုကၡသည္ အေရးကို မည္ကဲ႕သို႕ေသာ အာမခံခ်က္ ေပးနိုင္မည္ေလာ…
မိမိအပါအ၀င္ ဒုကၡသည္မ်ားအားလံုးသည္ မေလးရွားနိုင္ငံရွိ UNHCR မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမည္႕ သတင္းေကာင္းအား ေမွ်ာ္လင္႔ေစာင္႔စားရင္း……
ေက်းဇူးတင္စြာျဖင္႔
သာေၾကာင္းမာေၾကာင္းေျပာေပးပါ…
သင္တို႕၏ ရိုးသားလွစြာေသာ
Mr. Myat Ko Ko (မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္ ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သည္႕ သာမာန္ အညၾတ ဒုကၡသည္ တစ္ဦး)




Opening Letter

To : Allen Vernon & all UNHCR personnel concerned
The UN Refugee Agency, Malaysia

Dear, Representative, Officers, Officers in Charge, Coordinators and all UNHCR personnel concerned at the respective Departments in UNHCR, Malaysia,

Kindly would I like to beg for my request to you all that UNHCR have to make clear information to all the Refugees who are presently holding UNHCR Reg-Cards and UNHCR Reg-Documents about whether the Refugee have to take photos and finger prints at Putrajaya Immigration Center, Kuala lumpur, Malaysia or not.

As a result that yesterday setting off UNHCR & Malaysia Finger-Prints program to all the Burmese ethnical Refugees in Malaysia make them all in trouble in Malaysia, UNHCR surely should give announcement in no time.

Because yesterday, at there, Malaysia Police’ Immigration and Relar Police beat some refugees including children, their mothers, old refugees, a lot of boys and girls at the mob crowd due to mismanagement of Malaysia UNHCR and when they've got their papers from Immigration, mostly their papers say "PULANG KE NEGARA ASAL" meaning "Returning Home" or "Leaving" or "Coming back native country."

If that so, what is UNHCR playing roles in Refugees to protect and care turns up-side-down to the wicked tool of Immigration Center, Malaysia? Does UNHCR itself put all Burmese ethnical Refugees in Malaysia into Malaysia Jail? Are these Refugees exiled by both evil spirits and plots of UNHCR and Malaysia Immigration?

What is the role of UNHCR in the international human right affairs and Refugees affairs? Do UNHCR and UNOs also smear themselves at the stage of world peace?

Thus, just in case I submit some real Immigration Issued-paper to a refugee with 6-P WORK PERMIT Form to match with each other to all UNHCR personnel concerned.

Besides UNHCR Malaysia instruct all Community-based Refugees to take finger prints at and UNHCR does not release other personal-case UNHCR card-holders how to do it exactly, UNHCR give forces to drive away all Refugees in Malaysia (?).

UNHCR Malaysia is obliged to take every responsibility of the situation demanded on Burmese ethnical Refugees Issue in Malaysia.
If so, are we all put into jail or exile? Come to think of it! How UNHCR grant the sense of International Care and Protection to all Burmese ethnical Refugees and Asylum-seekers in Malaysia?

All the Refugees including me are looking forward to hearing good news from UNHCR Malaysia personnel concerned.

Thanks
Kind regards

yours sincerely

Mr. Myat Ko Ko (UNHCR Refugees-Reg-Card-Number-Holder)
ို

ေပးပို႕သူ ကိုျမတ္ကိုကို မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာဒုကၡသည္ကဒ္ျပားကိုင္ေဆာင္သူမွ လြင္ျပင္သို႕ ေမတၱာရပ္ခံ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးရန္ တင္ျပလာသည္႕အတြက္ လြင္ျပင္မွလည္း မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္အေရးကို ကမၻာသို႕ထပ္ေလာင္းသတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။


ျပည္တြင္းလြင္ျပင္၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား

မေလးရွားနိုင္ငံ UNHCR မွ Mr.Myat Ko Ko ၏အိတ္ဖြင္႔ေပးစားအား ျပန္လည္၍ ေျဖၾကားခ်က္ကို ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း….

25/08/2011


မေလးရွား UNHCR မွ အသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
သို႕ …. မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ UNHCR ဒုကၡသည္ အသိအမွတ္ျပဳ စာရြက္ႏွင္႔ ကဒ္ကုိင္ေဆာင္သူ အားလံုး ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေန႔ ၂၀၁၁ တြင္ စတင္မည္႕ မေလးရွားနိုင္ငံ လ၀က 6P- စီမံကိန္းအတြင္း UNHCR မေလးရွားထံသို ့ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ဒုကၡသည္ စာရြက္ႏွင္႔ ကဒ္ကုိင္ေဆာင္သူ အားလံုး PUTRA JAYA မေလးရွားလ၀က ဌာနသို႕တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီး၏ (Bio-data)ကိုယ္ေရး အခ်က္ အလက္ႏွင္႕၊ (Biometric) ဓာတ္ပံုႏွင္႔ လက္ေခ်ာင္းဆယ္ေခ်ာင္းလံုးလက္ေဗြႏွိပ္ယူရန္ အစီအစဥ္ ကို UNHCR မွ မေလးရွားလ၀ကသို႕ ညိွႏွိဳင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ .
၄င္းအစီအစဥ္ကို ျပီးျပတ္ေစရန္ လေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္သည္၊
၂၄ရက္ေန႕ UNHCR မေလးရွားနွင္႕ အစိုးရတို႕သေဘာတူညီ ခ်က္အရ ပထမအဆင္႕ အစီအစဥ္အျဖစ္ KUALA LUMPUR ႏွင္႔ SELANGOR ေဒသရွိ ဒုကၡသည္အားလံုး အက်ံဳး၀င္သည္။
မ်ားျပားေသာ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္မ်ားေၾကာင္႕ ယင္းအစီအစဥ္ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္႕အျပင္ CBOsဟု ေခၚဆိုသည္႕ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု အေျချပဳ သည္႕ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႕ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
၄င္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာဆႏၵႏွင္႕ အညီ ၄င္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္ စာရြက္ႏွင္႔ ကဒ္ကုိင္ေဆာင္သူတို႕အား ေရြးခ်ယ္စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ျပီး အသုတ္လိုက္အသုတ္လိုက္ PUTRA JAYA လ၀ကဌာနသို႕ ၂၃ရက္ေန႕မွစ၍ ၂၆ရက္ေန႔အတြင္း ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္၊ ဒုတိယအစီအစဥ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္မည္ျဖစ္ျပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို UNHCR မွ ထပ္ေလာင္း၍ ေၾကျငာမည္ျဖစ္သည္။
၂၃ရက္ေန႕မွ စ၍ ၂၆ရက္ေန႕အတြင္း PUTRA JAYA မေလးရွားလ၀က ဌာနသို႕ ပထမအဆင္႕ အစီအစဥ္အျဖစ္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးအက်ံဳး၀င္ပါသည္၊
ACR / CRC / BRO / MMWC/ FRO /KAREN /KARENNI/ KACHIN/ DAI/ MON/ SHAN
ဗုဒၵဟူး၂၄ရက္မွစ၍ ေသာၾကာ ၂၆ရက္ေန႕အထိ တစ္ေန႔တာအတြက္ ဒုကၡသည္ဦးေရ (၂၅၀၀)ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ CBOs အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခ်င္းဆီမွ ဒုကၡသည္ဦးေရ (၆၀၀) ကို တစ္ေန႕လွ်င္ (၂၀၀)ႏွဳန္း ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္၊ အကယ္၍ 6P -အစီအစဥ္တြင္ ထင္ထားသည္ထက္ ပိုမ်ားပါက ၄င္းအစီအစဥ္ကို ေန႔ရက္ ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႔ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခ်င္းစီသည္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်ိန္နာရီႏွင္႔ သတ္မွတ္ထားသည္႕ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္အတိုင္း မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
CRC/ACR- ၂၀၀/ ၂၀၀ ဒုကၡသည္ နံက္(၈နာရီ)
BRO/ MMWC- ၂၀၀/၂၀၀ဒုကၡသည္ နံက္(၁၀နာရီ)
FRO/ KAREN- ၂၀၀/၂၀၀ဒုကၡသည္ ေန႔လည္္(၁၂နာရီ)
KACHIN/ KARENNIE- ၂၀၀/၂၀၀ဒုကၡသည္ ေန႕လည္္(၂နာရီ)
SHAN- ၂၀၀ ဒုကၡသည္ ေန႕လည္္(3နာရီ)
DAI/MON- ၂၀၀/၂၀၀ဒုကၡသည္ ညေန(၄နာရီ)
ေအာက္ေဖၚျပပါ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ပထမအစီအစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္စရာမလိုပဲ UNHCR ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင္႔ အညီ ဒုတိယအစီအစဥ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္သြားရေပလိမ္႔မည္။ ၄င္းတို႕မွာ
BMC/ RSM/ ERCA/ STROM/ NLD/ ALD/ ZAM/ ZIM/ FALAM AGAPE/ ARAKAN
က်ြဳႏုိပ္တို႕ UNHCRမွရရွိေသာ မ်ားျပားလွသည္႕ သတင္းေမးျမန္းခ်က္မ်ားေၾကာင္႕ အထက္ေဖၚျပပါ အစီအစဥ္ ၂ရပ္လံုးႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု အေျချပဳ သည္႕ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႕ မသက္ဆိုင္သည္႕ UNHCR
အသိအမွတ္ျပဳ ဒုကၡသည္ စာရြက္ႏွင္႔ ကဒ္ကုိင္ေဆာင္သူအား ထပ္ေလာင္းေၾကျငာမည္႕ အစီအစဥ္ကို ေစာင္႕ဆိုင္းၾကပါရန္ ။
မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္ အားလံုးသည္ UNHCR မေလးရွားႏွင္႕မေလးရွားလ၀က / အစိုးရ တို၏အစီအစဥ္အတိုင္း မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။
မွတ္ခ်က္။ ညွိနိုင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မူ႕ 6P- အစီအဥ္အရ UNHCR သည္ UNHCR အပိုင္း အတြက္သာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး မေလးရွားလ၀ကမွလည္း လ၀က စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု က်ြန္ေတာ္တို႕ ထင္ျမင္သံုးသပ္မိေၾကာင္း လြင္ျပင္၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားမွ တင္ျပအပ္ျပပါသည္။




Dear Mr. Myat Ko Ko,

Here is the Annoucement/ Info on the ongoing registration of refugees
under the 6P.

To: All Refugees and Asylum Seekers registered by UNHCR:

Kindly be advised that the Malaysian Government has started to conduct
the registration of refugees and asylum seekers registered by UNHCR
under its 6P exercise beginning yesterday 23 August 2011. This
registration will include the taking of bio-data and biometric
information of all individuals concerned. UNHCR has been requested by
the Malaysian Government to assist in the process by verifying the true
identity of each and every individual concerned. The exercise will
involve 6P registration for all asylum seekers and refugees registered
with UNHCR, and will take a number of months to complete.

As for today, 24 August 2011, as agreed by the Malaysian Government and
UNHCR, the first stage of the registration exercise will only be carried
out to those individuals , who reside in Kuala Lumpur and Selangor. Due
to the large number individuals, who will be included in this
registration, it is important that this should be undertaken in an
orderly manner. For this reason, UNHCR will be working closely with
refugee community organizations (CBOS) in mobilising the concerned for
purposes of this registration. UNHCR is in contact with the CBOS and had
worked out a scheduling system to have selected population be registered
this week. The schedule will be conducted in different batches and in
accordance to communities that have been identified to send their
members. The first phase of the exercise started yesterday, 23 August
2011 and will continue until August 26, 2011. This will be conducted in
Putrajaya Immigration Office. The second phase of the 6P Exercise will
commence in the month of September, 2011. The dates and venues will be
confirmed. UNHCR will announce the schedule of the second phase once it
is available.

For the first phase of the exercise, which will be conducted between
the 23rd August to the 26th August 2011 the following CBOS have been
advised to send their members to the Putrajaya Immigration Office;,

ACR
CRC
BRO
MMWC
FRO
KAREN
KARENNI
KACHIN
DAI
MON
SHAN

Please. note that with the limited processing capacity by Immigration,
a quota of 2,500 individuals a day is being expected to be processed
from Wednesday (24th August) to Friday (26th August). The above CBOS
have been advised to bring a limit of 600 individuals to be brought to
Putrajaya for the next 3 days (200 a day). Should the number arriving
for 6P registration be larger than the numbers agreed, registration will
be suspended and restarted on another day.

Following is the schedule for the next three days. Each community
should bring the assigned number of individuals at the time which is
indicated:

CRC/ACR - 400 individuals @ 8am

BRO/MMWC - 400 individuals @ 10am

FRO/KAREN - 400 individuals @ 12pm

KACHIN/KARENNIE - 400 individuals @ 2pm

SHAN - 200 individuals @ 3pm

DAI/MON - 400 individuals @ 4pm


The communities below were briefed not to send their members for the 6P
exercise until further notice;

BMC
RSM
ERCA
STROM
NLD
ALD
ZAM
ZIM
FALAM AGAPE
ARAKAN (informed us that they have engaged an agent to conduct the
exercise for them)

Due to the overwhelming response we have been receiving, its advised
for individuals who do not fall into any of the CBOS above to wait for
further instructions from UNHCR before wanting to proceed to Putrajaya
for the registration. As explained earlier, all UNHCR registered asylum
seekers and refugees will be included in the 6P registration.
UNHCR, Malaysia

Wednesday, August 24, 2011

မေလးရွား လ၀ကႏွင္႕ UNHCR မေလးရွား တို႕ ပူးေပါင္း၍ မေလးရွားနိုင္ငံေရာ ျမန္မာဒုကၡသည္ အားလံုးကို မူရင္းေနရပ္သို႕ ျပန္ပို႔ရန္စီစဥ္ေန………



တစ္ေန႕တစ္ျခားမ်ားျပားလာေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားေၾကာင္႕ UNHCR မေလးရွားသည္ လက္ရွိ ဒုကၡသည္ ျပႆနာကို အလြယ္တကူေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ ဒုကၡသည္ ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ မေလးရွားနိုင္ငံလ၀က 6-P WORK PERMIT အစီအစဥ္ကို အခြင္႕ေကာင္းယူ၍ မေလးရွား လ၀က ၀န္ၾကီးဌာနႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားဒုကၡသည္ အားလံုးကို ေနရပ္သို႕ ျပန္ပို႔ရန္ ဓာတ္ပံုရိုက္ လက္ေဗြႏွိပ္ အစီအစဥ္ကို ၾသဂုတ္လ( ၂၃)ရက္ နံနက္၈နာရီ မွစ၍ (၂၆)ရက္ေန႕အထိ ပထမပိုင္း အစီအစဥ္အျဖစ္ တိုင္းရင္းသား အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးႏွင္႕ ဒုတိယပိုင္းအစီအစဥ္ျဖစ္ က်န္ရွိေသာ လူမူေရး၊ နိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တစ္သီးပုဂၢလ မ်ား အား နို၀င္ဘာလမွ စတင္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ယခုရရွိေသာ ေနာက္ဆံုးသတင္းအရ ….
UNHCR Reg-Documents စာရြက္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကို မေလးရွား လ၀က ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဓာတ္ပံုရိုက္ လက္ေဗြႏွိပ္ခြင္႔မေပးေတာ႔ပဲ UNHCR မွလည္း ၄င္းစာရြက္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကို ယေန႔မွစ၍ လံုး၀ တာ၀န္မယူနိုင္ေတာ႔ေၾကာင္းအသိေပး ျပန္လႊတ္ခဲ႔ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ ခံစားခဲ႔ရေသာ စာရြက္ကိုင္ေဆာင္သည္႕ ဒုကၡသည္ တစ္ဦးမွ လြင္ျပင္သို႕သတင္းေပးပို႔ခဲ႔ပါသည္။
ဤကဲ႕သို႕ UNHCR မေလးရွား၏ ရွက္ဖြယ္လိလိ တာ၀န္မဲ႔ေသာ လုပ္ရပ္အတြက္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ဒို႕ ျမန္မာဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကေသာ ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး ဒုကၡသည္ အေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကေသာ NGOs အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီး သတင္းဌာနအသီးသီး မွ လက္ပိုက္ၾကည့္မေနသင္႔ဘဲ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား အေရးကို ထိေရာက္ေသာ ဖိအားေပးမူ႕မ်ားျဖင္႕ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ၊ လူ႕အခြင္႕အေရး ေကာင္စီႏွင္႔ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီး ရံုးခ်ဳပ္သုိ႕ UNHCR မေလးရွား၏ လုပ္ရပ္ကို ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္ႏွင္႔ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအေရးကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္တြင္းလြင္ျပင္မွ သတင္းေဖၚျပအပ္ပါသည္။


မူရင္း။ ။လြင္ျပင္၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား

Tuesday, August 23, 2011

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား နံပတ္ဒုတ္ျဖင္႔ရိုက္ႏွိက္ခံရသည္႕အျပင္ တိုင္းျပည္သို႕ ျပန္ပို႔မည္႕အေရးႏွင္႔ရင္ဆိုင္ေနရ ….



ယေန႔ ၂၃ရက္ ၊နံက္၄နာရီ၊ ၈လပိုင္း၊ အဂါၤေန႔ ၂၀၁၁ စ၍ မေလးရွားနိုင္ငံ လ၀က ၀န္ၾကီးဌာနႏွင္႕ UNHCR မေလးရွား တို႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင္႕ မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ (၁၉)နိုင္ငံအသီးသီးမွ ဒုကၡသည္မ်ား အားလံုး 6-P WORK PERMiT ပံုစံကဲ႔သို႕ လက္ဆယ္ေခ်ာင္းလံုး လက္ေဗြႏွိပ္ ဓာတ္ပံုရိုက္ယူရမည္ ဟူသည္႕ ညြန္ၾကားခ်က္ေၾကာင္႕ မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား အပါအ၀င္ နိုင္ငံအသီးသီးမွ ဒုကၡသည္အားလံုး KUALA LUMPUR ရွိ ပိုထရာဂ်ာယာ လူ၀င္မူ႕ၾကီးၾကပ္ေရး IMMIGRATION ၀န္ၾကီးဌာနခ်ဳပ္တြင္ တေျဖးတေျဖးခ်င္း စုေ၀း ေရာက္ရွိလာရာ နံက္၈နာရီ အခ်ိန္မွစ၍ ယခုသတင္းေဖၚျပခ်ိန္အထိ တစ္သိန္းခန္႕ရွိေသာ ဒုကၡသည္ ဦးေရးအားလံုးသည္ သူ႕ထက္ငွါ လက္ေဗြပံုစံရြက္ ရရွိရန္ တိုးေ၀ွ႕ေနၾကရာ လ၀ကဌာနႏွင္႔ UNHCR တို႕မွ စီစဥ္ညံ႕ဖ်င္းမူ႕ေၾကာင္႕ ထိန္းမနိုင္ သိမ္းမရ ျဖစ္ေနသည္႕ ဒုကၡသည္ လူအုပ္ၾကီးအား မေလးရွား ရဲ႔တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ RELARမ်ား၏ ရုိက္ႏွိက္ထိန္းသိမ္းမူေၾကာင္႕ အျပစ္မရွိသည္႔ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ကေလးမ်ား မိခင္မ်ား သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား လူငယ္ လူရြယ္မ်ား အားလူသားမဆန္စြာ နံပတ္ဒုတ္ျဖင္႕ ရိုက္ႏွိက္ထိုးၾကိတ္ သည္ကို မေလးရွားေရာက္ ဒုကၡသည္ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔တစ္ဦးက လြင္ျပင္သို႕ သတင္းေပးပို႔ပါသည္။
ဒုကၡသည္မ်ား ရရွိသည္႕ စာရြက္ထဲတြင္လည္း …..ရည္ညြန္း……PULANG KE NEGARA ASAL ဟုေရးသားထားေသာ ေနရင္းအရပ္သို႕ျပန္ပို႔ရန္ဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ စာသားမ်ားအား ထည္႕တြင္းေဖၚျပထားရာ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားသည္ ဒုကၡေပၚဒုကၡဆင္႕ျပီး မေလးရွားနိုင္ငံအတြင္း ဆက္လက္ေနထိုင္ပါကလည္း လ၀က ျပစ္မူျဖင္႕ ၾကိမ္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္စသည္႕ ျပစ္ဒဏ္ၾကီးၾကီးခံရဖြယ္ရွိသည္႕အျပင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ မရရွိေသးသည္႕ ျမန္မာနိုင္ငံသို႕ ျပန္လည္ အပို႕ခံရဘြယ္ရွိေနပါသည္။
လူ႕အခြင္႕အေရးႏွင္႔ ဒုကၡသည္အေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ မေလးရွားနိုင္ငံရွိ UNHCR ဌာနမွလည္း ၄င္းဒုကၡသည္မ်ားအေရးအတြက္ ေရရာတိက်ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္နိုင္ျခင္း မရွိသည္႕အတြက္ UNHCR ဌာနသည္ မေလးရွားနိုင္ငံ အစိုးရ၏ ဒုကၡသည္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ေရး ဌာနတစ္ခု ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။

မူရင္း ။ ။လြင္ျပင္ဝိုင္းေတာ္သားမ်ား

UNHCR မေလးရွာ facebook စာမ်က္နွာတြင္ ဤကဲသို ့ေရးသားထားပါသည္။

To all UNHCR document holders in Malaysia: Please DO NOT go to the Putrajaya Immigration center for 6P registration, until further notification from UNHCR. UNHCR is currently in discussions with the Malaysian Government on this and we will provide you with information on what you need to do, as soon as we can.
UNHCR Malaysia မွမေလးရွိ UNHCR လက္မွတ္ကိုင္းေဆာင္ထားသူမ်ားသို ့။UNHCR မွသတင္းမထုပ္ျပန္
ခ်ိန္ထိ Putrajaya ရွိ လူဝင္မွဴၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသို ့လဝကပါမစ္အတြက္သြားေရာက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္
ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။အထက္ပါကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိတြင္ UNHCR သည္ မေလးအစိုးရနွင့္ ေဆြးေႏြး
ညွိနိွဳင္းမွဴမ်ားျပဳလုပ္ေနျပီး မိမိတို ့ဘက္မွတတ္နိဳင္သမွ် လိုအက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေထာက္ပံ့
နိဳင္ရန္အတြက္ ၾကိဳးစားလွ်က္ရွိပါသည္တဲ့............


http://www.facebook.com/pages/UNHCR-Malaysia/69892527722

မေလးရွားနိဳင္ငံ UNHCR မွ ဒုကၡသည္မ်ားအာ အေရးေဖၚေၾကျငာခ်က္ဒီကေန ့ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း

မေန ့က မေလးရွားနိုင္ငံ ကြာလာလန္ပူျမိဳ့ေတာ္မွာအေျခဆိုက္လွ်က္ရွိေနေသာ UNHCR မေလးရွားမွ ဒုကၡသည္ အဖြဲ ့စည္းအခ်ိဳ့အားေခၚ၍ လက္ေဗြနွိပ္ရန္ေခၚယူအသိေပးေျပာၾကားျပီးေနာက္ ဒီကေန ့ျမိဳးေတာ္ကြာလန္လာပူ မေလးရွား လဝကရံုးၾကီး ရွိရာ ပူတရာဂ်ာရာသို ့လာေရာက္လက္ေဗြနွိပ္ၾကသူမ်ား ေသာင္းနွင့္ခ်ီေန၍ ထိန္းမနိဳင္ သိမ္းမနိဳင္ျဖစ္လာမယ္ကို ဆိုးရိမ္ေသားေၾကာင့္ ေလလာနွင့္ ရဲမ်ားေရာက္ရွိလာျပီး UNHCR ဒုကၡသည္ကဒ္ကိုင္
ေဆာင္ထားသူ၊စားရြက္မ်ားကိုင္းေဆာင္ထားသူ ေသာင္းနွင္ခ်ီေနေသာ လူအုပ္ၾကီးအား ျပန္လည္ေမာင္းနွင္လြတ္
ေနေၾကာင္း ထိုလက္ေဗြနိွပ္ရန္သြားေရာက္ေသာ သူတဦးမွသူ ့ကိုယ္ေတြ ့အားေျပာျပပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

Monday, August 22, 2011

မေလးရွားနိဳင္ငံ UNHCR မွ ဒုကၡသည္မ်ားအာ အေရးေဖၚေၾကျငာခ်က္......

မေလးရွားနိုင္ငံ ကာလန္လာပူျမိဳ ့UNHCR ရံုးမွဒီကေန ့အဖြဲ ့စည္းအားလံုးအားေခၚ၍ အေရးေပၚအစည္းေဝးတရပ္
ေခၚယူ၍ ့ထိုးအစည္းေဝးမွ ေၾကျငာခ်က္တရပ္ထြက္ေပၚလာပါတယ္ထိုေၾကျငာခ်က္တြင္ မေလးရွားနိုင္ငံ UNHCR
မွ ဒုကၡသည္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားခံရသူအားလံုး (စာ၇ြတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ၊ကပ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ၊ရီခ်က္
ထိထားသူ) အားလံုး (၃)ရက္အတြင္း မေလးရွာနိုင္ငံ ျမိဳ့ေတာ္ကြာလန္ပူမွာရွိတဲ့ လဝကရံုးဆိုက္ရာပူထရာဂ်ာရာ
ရံုးခ်ဳပ္ၾကီးသို ့လာေရာက္၍လက္ေဗြနိွပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ (၃)ရက္အတြင္း လက္ေဗြလာေရာက္မနိွပ္ သူမ်ားအား UNHCR မဟာမင္းၾကီးရံုးမွ ဒုကၡသည္အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းအစည္းေဝးတြင္ေျပာၾကားပါ သည္။ မေလးရွားနိုင္ငံUNHCR နွင့္ မေလးရွားအစိုးရ တစံုတခု ညီေနေၾကာင္းအစည္းေဝးသို ့တက္ေရာက္ သူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားေၾကာင္းလည္းၾကားသိရပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္ - ေလးဦးဂိုဏ္းကို ရာထူးက အျမန္ဆံုးအနားေပးရန္လို

ဦးသိန္းစိန္၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဌးတို ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို လိုလားသူမ်ား ျဖစ္လာၾကတယ္လို ့သိရတယ္။ သို ့ေသာ္ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ ေလးဦးဂိုဏ္းက ဖီလာတိုက္လ်က္ရိွတယ္။ စစ္တပ္အတြင္းမွ အမာလိုင္းႏွင့္အေပ်ာ့လိုင္း အားျပိဳင္မႈ လို ့သံုးသပ္လို ့ရတယ္။
ဗိုလ္မႈးၾကီး ရာထူး အဆင့္မွ ေအာက္ေျခ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ဦးသိန္းစိန္
ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို အေကာင္းျမင္ၾကတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္မႈေတြရရိွေနေစျခင္တယ္။
အၾကီးအက်ယ္ လာဘ္စား လို ့ရေနတဲ့သူေတြကေတာ့ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ပ်က္ေစခ်င္တယ္လို ့သိရပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနနဲ ့ျပည္သူလူထု ေမ်ာ္လင့္ေတာင့္တာေနတ့ဲ
ဒီမိုကေရစီနိင္ငံေတာ္သစ္ၾကီးကို သူက ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ေပးခဲ့သူ အျဖစ္သမိုင္းမွာမွတ္တမ္း လိုတယ္
ဆိုရင္ေတာ့ ေလးဦးဂိုဏ္း ကို တာ၀န္ေတြကရပ္နားဖို ့လိုေနတယ္။

မူရင္း ။ ။ မိုးသီး

Sunday, August 21, 2011

မေန႔ကေတြ႔တဲ့သူနဲ႔ ဒီကေန႔ေတြ႔တဲ့သူ မတူပါဘူးကြယ္...

ယေန႔ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ... ဓာတ္ပံု၊ သတင္း
ငယ္ငယ္တုန္းက သီခ်င္းေလးတပုဒ္ ၾကားဘူးပါတယ္...။ ဘယ္သူဆိုမွန္းေတာ့မသိ "မေန႔ကေတြ႕တဲ့သူနဲ႔ ဒီကေန႔ေတြ႔တဲ့သူ မတူပါဘူးကြယ္" ဆိုလား...။ ဒီကေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ သတင္းေတြကေတာ့ မ်က္စိေတြလည္.. လမ္းေတြမွား အေျပာင္းအလဲေတြက ျမန္ဆန္... သာမာန္ ျပည္သူတေယာက္လုိပဲ သေဘာထားပါတယ္ ဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ကို အရပ္သားအစိုးရ ဆိုသူေတြက ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းၾကီး ေႏြေခါင္ေခါင္မွာ မိုးရြာခ်သလိုလို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ဆက္တိုက္ ဆိုသလို လုပ္လိုလုပ္၊ နအဖ ေခတ္အဆက္ဆက္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဓာတ္ပံုကို ေဘးခ်ိတ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားရာက သမၼတရုံးခန္းမွာ ခ်ိတ္ျပလိုခ်ိတ္ျပနဲ႔ ၾကည္႔ေန၊ ျမင္ေနခံစားရတဲ့ ရသေတြကေတာ့ ရုပ္ရွင္ၾကည္႔ေနရာက အေခြကို Slow Motion ေျပာင္းျပန္ ျပန္ရစ္ျပီး ျပန္ၾကည္႔ေနရသလိုလို၊ ေရွးေဟာင္း အသံတိတ္ကားေတြထဲက အျမန္ျပကြက္ေတြကို ၾကည္႔ေနရသလိုလို၊ ေျခလွမ္းေတြ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ မ်ဥ္းျပိဳင္(၂)ေၾကာင္းကို အတင္းေကာက္ေၾကာင္းေပးျပီး ဆံုခိုင္းသလိုမ်ိဳးေပါ့...။ လူရႊင္ေတာ္ေတြ မ်က္ႏွာလို မဲ့ေနရာကရီ၊ ရီေနရာကမဲ့သလို အျဖစ္အပ်က္ေတြက ျမန္ဆန္လြန္းျပီး ရသမ်ိဳးစံု ခံစားေနရပါတယ္...။
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ဘူးတဲ့ သမိုင္းေတြကလည္း ရွိခဲ့ဘူးေလေတာ့ က်ားလာတယ္ က်ား၊ က်ားဆိုျပီး အက်ည္စားသန္တဲ့သူရဲ႕ စကားကို အယံုအၾကည္ မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ တကယ့္က်ားလို႔ ေျပာလာခ်ိန္မွာ လက္မခံၾကတာ မဆန္းပါဘူး...။ တကယ့္တကယ္ ေစတနာေကာင္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ ေျပာတာေတာင္ မယံုၾကည္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါေတြဟာ ကိုယ္ျပဳခဲ့တဲ့ အက်ိဳးတရားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြပါ..။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ဘက္က ပြင့္လင္းရိုးသားမယ္ ဆိုတာ အထူးေျပာစရာ လိုမယ္ မထင္ပါဘူး...။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ျမင္ခ်င္ေတြ႔ခ်င္တဲ့ ျမင္ကြင္းေတြ ျမင္ရေတာ့မွာလားဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ေလး သန္းခဲ့ရသလို.. အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ စေတးခံေနရတဲ့ မိမိတို႔ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသးတာကို စဥ္းစားမိျပန္ေတာ့ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဟုတ္မွဟုတ္ပါ့မလားဆိုတဲ့ အေတြးေတြက ျပန္ဝင္လာျပန္ပါတယ္...။ ရဟတ္စီးေနရသလို အေပၚေရာက္လိုက္ ေအာက္ေရာက္လိုက္ ျဖစ္ေနရတာပါ...။

ျမန္မာျပည္ တႏွံတလ်ား အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ မတရားအက်ဥ္းက်ခံ ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ တရက္ေစာရင္ ေစာသလို အျမန္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဖို႔ အေရးၾကီးလွသလို ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြမွာလည္း... ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေလာေလာဆယ္ သမၼတၾကီးရဲ႕ အလြတ္သေဘာ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြ ျမန္မာျပည္ျပန္လာတာ၊ ျပန္မလာတာထက္ ျပည္တြင္းကႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ဖို႔က နံပါတ္တစ္ အေရးၾကီးပါတယ္...။ ကေလးေမြးခါနီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိန္းမတေယာက္က ကေလးမေမြးေသးပဲ ေနာက္ဗိုက္တလံုး ထပ္ယူဦးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္မေနဘူးလား..။ ျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းက်ခံ ေနရသူေတြ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္ နတ္၊ လူ၊ သာဓုေခၚဆိုၾကမွာ ျဖစ္သလို အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ ရင္ထဲက မတင္မက်ျဖစ္ေနတဲ့ မယံုၾကည္မႈေတြကိုလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေျဖေဖ်ာက္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္...။

ပထမအဆင့္ အေနနဲ႔ သမၼတၾကီးရဲ႕ က်ား၊ က်ား၊ က်ားလာျပီဆိုတဲ့ စကားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ယုံၾကည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ခၽြင္းခ်က္မရွိ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္..။ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျပီး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြ ျပည္ေတာ္ျပန္လာႏိုင္ျပီး တိုင္းျပည္တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံယံုၾကည္မွာ ျဖစ္ပါတယ္....။

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြမွ သမၼတၾကီးတို႔ အဖြဲ႔ရဲ႕ ယခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေတြကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ အတြက္ သမၼတၾကီးမွ ျပည္တြင္းမွ အက်ဥ္းက်ခံ ရဟန္း၊ သံဃာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အားလံုးကို အျမန္ဆံုး ခၽြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးျပီး သမၼတၾကီးအေနနဲ႔ "မေန႔ကေတြ႔တဲ့သူနဲ႔ ဒီကေန႔ေတြ႔တဲ့သူ မတူပါဘူးကြယ္" ဆိုတဲ့သီခ်င္းေလးကို လက္ေတြ႔ သက္ေသျပေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ရပါတယ္..။

မူရင္း ။ ။ ဒီမိုေဝယံ

စီးပြားေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ရန္ ဦးျမင့္ ဖိတ္ၾကားခ့ဲ



ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႔ရသည့္ ဦးျမင့္ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပုံ-AP)


ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ တက္ေရာက္ရျခင္းမွာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးျမင့္က ဖိတ္ၾကားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန႔ ေျပာလုိက္သည္ဟု 7Day သတင္းဂ်ာနယ္၏ သတင္းတပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဦးျမင့္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သိကြ်မ္းသူတဦး ျဖစ္သည့္အျပင္ သမတဦးသိန္းစိန္၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးအရာရိွလည္း ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေရာက္ရိွစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယမန္ေန႔က သမၼတဦးသိန္းစိန္နွင့္ ၂ ႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲျပီး ယေန႔ နံနက္ပုိင္းကလည္း စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ေခတၱ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

"ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္။ ေက်နပ္ပါတယ္။ အခု အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကလည္း ဦးျမင့္ဖိတ္လို႔ လာခဲ့တာပါ။ ေက်နပ္အားရပါတယ္"ဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားလုိက္သည္ဟု 7Day ဂ်ာနယ္သတင္းတြင္ ေတြ႔ရသည္။

"မေန႔က ေခါင္းမူးေနလို႔ ေနျပည္ေတာ္ကို ေသခ်ာမၾကည့္လိုက္ရဘူး။ အခု မျပန္ခင္မွ လိုက္ၾကည့္ရမယ္"ဟု ဆုိသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြ တက္ေရာက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရန္ကုန္သုိ႔ ျပန္သြားခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။

ယမန္ေန႔က သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေဒၚစုတုိ႔ ေတြ႔ဆုံပုံကုိ အစုိးရမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။

သူတုိ႔ ႏွစ္ဦး၏ တနာရီၾကာေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး "မတူကဲြျပားေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ား ေဘးဖယ္ထားျပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးရိွေစမည့္ ဘုံအက်ဳိးစီးပြားမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားအား ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္" ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သူတုိ႔ႏွစ္ဦး ေဆြးေႏြးသည့္ရုံးခန္းအတြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဓာတ္ပုံခ်ိတ္ဆဲြထားျခင္းကုိ မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံတြင္ ေတြ႔ျမင္ သတိျပဳမိသူတုိင္းက အ့ံအားသင့္ခ့ဲၾကသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ပုံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ရုပ္ပုံျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းကမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဓာတ္ပုံကုိ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ပုိမုိ ပြင့္လင္းစြာ ေဖာ္ျပနုိင္ခ့ဲသည္။

အစုိးရ၏ ထူးျခားေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကုိ ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးေလာကသားမ်ားက အ့ံၾသတႀကီး ႀကိဳဆုိခ့ဲၾကျပီး နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျပန္လႊတ္ေပးျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။

အစုိးရရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ေျပေလ်ာ့ေစရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျပျခင္းျဖစ္ပါက
"နာတာရွည္ေရာဂါကို ခဏတာသက္သာရန္ သံုးသည့္ ေဆးၿမီးတိုမ်ားသာ ျဖစ္ေနမည္" ဟု Yangon Press International သတင္းအုပ္စု၏ သုံးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးတေစာင္တြင္ ယေန႔ ေရးသားထားသည္။

"အရပ္သားအစိုးရသစ္၊ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား တစ္စားပြဲတည္းထိုင္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ တကယ္ပင္ စားပြဲ၀ိုင္းေပၚ ေရာက္လာၿပီဟုဆိုႏိူင္မည္" ဟု ထုိေဆာင္းပါးတြင္ ေရးထားသည္။



ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခမ္းအနားစတင္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိလာကာ ခမ္းမအတြင္း ေရွ႕ဆံုးခံုတန္းတြင္ စီးပြားေရးပညာရွင္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာဦးျမင့္ႏွင့္ ပါေမာကၡေဒၚရီရီျမင့္တို႔ၾကားတြင္ ေနရာယူကာ စာတမ္းႏွစ္ေစာင္ဖတ္ၾကားမႈကို နားေထာင္ခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပုံႏွင့္စာသား 7Day ဂ်ာနယ္)

ေခတၱနားခ်ိန္တြင္ ေကာ္ဖီ၊ မုန္႔တို႔ျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ထိပ္ဆံုး အထူးပုဂၢိဳလ္၀ိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ မိနစ္ ၃၀ နီးပါးစကား၀ိုင္းဖြဲ႕ခဲ့ေၾကာင္း အစည္းအေ၀းေရာက္ေနေသာ 7Day News သတင္းေထာက္က သတင္းေပးပို႔သည္။ (ဓာတ္ပုံႏွင့္စာသား 7Day ဂ်ာနယ္)

"စက္မႈ(၁)၊ (၂) ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊ မီးရထား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ဆက္ဆံေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္၊ ဦးျမင့္၊ ပါေမာကၡေဒၚရီရီျမင့္နဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌးတို႔ေတြနဲ႔ တစ္၀ိုင္းတည္းအတူထိုင္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌးတစ္ေယာက္ပဲ စစ္၀တ္စံုနဲ႔ေတြ႕ရပါတယ္။ သူတို႔အားလံုး ရယ္လိုက္ေမာလိုက္နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးစကားေျပာၾကတာေတြ႕ရတယ္။ စကားေျပာၿပီး၀ိုင္းကထမွ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ ဓာတ္ပံုတြဲရိုက္ၾကတယ္။ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕လည္း ပါ ပါတယ္။ ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႔ ဦး၀င္းေအာင္ တို႔ကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္"ဟု ေဆြးေႏြးပြဲပထမပိုင္းအၿပီး ေခတၱနားခ်ိန္ျမင္ကြင္းကို သတင္းေထာက္က တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ေျပာၾကားသည္။ (ဓာတ္ပုံႏွင့္စာသား 7Day ဂ်ာနယ္)

ေဒၚစု ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌး (ဓာတ္ပုံ - getty images)

(ဓာတ္ပုံ - getty images)
(ဓာတ္ပုံ - AP)

(ဓာတ္ပုံ - AP)


(ဓာတ္ပုံ - getty images)
မူရင္း ။ ။ မိုးမခ

Saturday, August 20, 2011

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအေရး ရတက္မေအး


ယခုတစ္ေလာ အထူးေရပန္းစား ေနသည္႕ ေနျပည္ေတာ္ လြတ္ေတာ္သို႕ စီးပြားေရး ညီလာခံ တက္ေရာက္ေနသည္႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္းႏွင္႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေနသည္႕ ဦးသိန္းစိန္၏ သတင္းမ်ား ဟိုးေလးတစ္ေက်ာ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ မိမိတို႕ ျပည္တြင္း လြင္ျပင္ ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားမွ youtube ရွိ သတင္းမ်ိဳးစံုကို ဖတ္ရွဳေလ႔လာရင္း မိမိတို႕ ထုတ္ျပန္ရမည္႕ သတင္းမ်ားထဲတြင္ မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသား အားလံုး၏ ဒုကၡေရာက္ေစမည္႕ သတင္းဆိုးၾကီးကို ရတက္မေအးဘြယ္ ဖတ္ရူ႕ေနရေပသည္။
အေၾကာင္းရင္းမွာ …. နို၀င္ဘာလ (၁)ရက္၂၀၁၁ ေ န႔မွ စတင္မည္႕ မေလးရွားနိုင္ငံ လူ၀န္မူ႕ ၾကီးၾကပ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ ရဲ႔တပ္ဖြဲ႔ႏွင္႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ နိမ္ႏွင္းေရး အထူးစစ္ဆင္ေရးတြင္ မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသားအားလံုးကို work permit ရွိမရွိ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၄င္းတို႕က အခ်ိန္မေရြး ပံုမွန္စစ္ေဆးခြင္႔၊ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးခြင္႔ႏွင္႕ စိတ္ၾကိဳက္ေမးျမန္းခြင္႔ႏွင္႔ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင္႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးခြင္႔ တို႕ကို မည္သည္႕ ျမန္မာနိုင္ငံသားအားလံုးကို မဆို၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုးကိုမဆို ၊ဒုကၡသည္ အားလံုးကိုမဆို အခ်ိန္းမေရြး ၊ အခါမဆိုင္း ၄င္းတို႕လိုသလို ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးၾကား ဆြဲယူျပီး ဒဏ္ခတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သျဖင္႔ မိမိတို႕ ျပည္တြင္းရွိ လြင္ျပင္၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားအေနျဖင္႔ ရတက္မေအးျဖစ္မိေၾကာင္း …………


မူရင္း ။ ။ လြင္ျပင္၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား

အစိုးရသစ္ရဲ႕ထြက္ေပါက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္

ၾကပ္ေျပး (ေနျပည္ေတာ္) တြင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အေပၚ ျပည္တြင္းရွိ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး တစ္ဦးအား စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အားဝက္ဆိုက္ဒ္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ ယခုတေလာ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္ေနတဲ့ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ထြက္ေပါက္ဟာ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။


ေမး - မၾကာမီကၿပီးဆံုးသြားတဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ၾကားသိရသေလာက္ ရွင္းျပေပးပါ။


ေျဖ - က်ေနာ္တို႔ လက္လွမ္းမွီသေရြ႕ တပည့္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ရာမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ရံုးခန္းတြင္ ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓါတ္ပံုအား ႏိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ နံရံတြင္ အျခားသမၼတမ်ားရဲ႕ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲ ထိုးတင္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ဦးသန္းေရႊ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ဓါတ္ပံုမ်ားကို ဇြတ္အတင္း ျဖဳတ္ခိုင္းခဲ့ဘူးပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စည္းရံုးလိုလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓါတ္ပံု ျပန္တင္တာျဖစ္တယ္။ ဦးသိန္းစိန္ကေတာ့ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ခၽြတ္ခ်ဳံက်တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ စီးပြားေရး Section ကုိ ရုတ္သိမ္းေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအား တိုက္တြန္းေပးဖို႔ရယ္၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြ အဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေထာက္ပံ့ကူညီဖို႔ရယ္၊ ေဒၚလာေငြေၾကး လဲလွယ္ႏႈန္း သတ္မွတ္ျပင္ဆင္ေရး အပါအဝင္ ေငြမာ အျဖစ္ထားရွိေရး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ကူညီပံ့ပိုးေပးဖို႔ စည္းရံုးေပးေရး စတာေတြေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။


ေမး - ယခုတေလာ အစိုးရသစ္ အၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေနတာ ၾကားတယ္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ရွင္းျပပါ။


ေျဖ - အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ ေရႀကီးတဲ့ဒဏ္ ဆန္ေရစပါးေပါမ်ားတဲ့ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအမ်ားစု ေရလႊမ္းမိုးခံရတဲ့အျပင္ ေဒၚလာေစ်း မႀကံဳဘူးေအာင္ စံခ်ိန္တင္ ထိုးက်သြားတာေၾကာင့္ စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေနတာရယ္၊ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လုနီးနီး မႀကံဳစဖူး ေျမာက္ပိုင္းမွသည္ ေတာင္ပိုင္းအထိ တပ္မေတာ္က စစ္မ်က္ႏွာမ်ား ျဖန္႔က်က္ကာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ ေနရတာရယ္၊ အပစ္ရပ္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အား စစ္ဆက္တုိက္ရမလို၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလသံ မပြင့္တစ္ပြင့္ ေျပာရမလို ေရြးခ်ယ္ရ ခက္ေနတာရယ္၊ အာဆီယံဥကၠဌ ျဖစ္ဖို႔ေလ့လာသူ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအား ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီးမွ ဆိုင္းငံ့ထားတာရယ္၊ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ေၾကြးေၾကာ္သံ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းေရး သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရျဖစ္ေရးအတြက္ စံျပလုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ တပ္မေတာ္အတြင္း တိုင္းမွဴးႏွင့္အထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီး အခ်ဳိ႕ကို ဖယ္ရွားတဲ့အေပၚ တပ္တြင္း မေက်နပ္မႈမ်ားစတဲ့ စတဲ့အၾကပ္အတည္းေတြရွိတယ္ဗ်ာ။


ေမး - အပစ္ရပ္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အေပၚ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ဆက္ဆံေျပာဆိုေနမႈမ်ားအေပၚ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘယ္လိုျမင္သလဲ..?


ေျဖ - အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ ျပတ္သားတဲ့ မူဝါဒမ်ဳိး မရွိသလို သံတမန္ေရးရာ စကားလံုးမ်ား သံုးႏႈန္းမႈအားနည္း ေနတာေတြ႔ရတယ္။ သမၼတ တစ္ဦးအေနနဲ႔ လက္လႊတ္စပယ္ K.I.A အေပၚ မေျပာသင့္ဘူးဗ်၊ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကေတာင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အဆင့္ (၂) ရွိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔လို လူမ်ဳိးက လံုၿခံဳေရး အေစာင့္အေရွာက္ ေဘးဖယ္ထားၿပီး တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမထဲသုိ႔ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္တဲ့အေနနဲ႔ ရဲတင္းစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တာမ်ဳိး လုပ္ခဲ့ေသးတာဘဲ။ ခက္တာက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ စစ္ဦးစီး လုပ္သက္ဘဲ စစ္ရံုးမွာ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေနခဲ့တာမ်ားတာမို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရာမွာ တံု႔ဆိုင္း ေႏွးေကြးေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ အစိုးရသစ္ အဖြဲ႔အတြင္း တင္းမာတဲ့ အုပ္စုမ်ားရဲ႕ ေလသံမ်ားက ဦးသိန္းစိန္အေပၚ လႊမ္းမိုးေနတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ တသမတ္တည္း စဲြကိုင္ထားတဲ့ အယူအဆက တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ တစုတစည္းထဲ အစိုးရသစ္ အေနနဲ႔ ေတြ႔မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ေပါင္းေတြ႔ရင္ အင္အားစု ႀကီးမားလာမွာျဖစ္လို႔ အစိုးရသစ္ လက္ေရွာင္တာျဖစ္တယ္။


ေမး - ဒီေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအေနနဲ႔ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း အေပၚ အစုိးရသစ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ ဘယ္လို သံုးသပ္ သလဲ ?


ေျဖ - ယခုတေလာ ေခတ္စားေနတဲ့ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးေရးကို အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားေတြႏွင့္ တစုတစည္းတည္း ေတြ႔ဖို႔ေတာင္ မလိုလားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ အသြင္ေျပာင္း အစိုးရသစ္က စိတ္ကူးထဲေတာင္ ထည့္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရးကို အစိုးရသစ္က ဦးစြာ ညွိႏိႈင္းၿပီးမွ က်န္တဲ့တစ္ပြင့္ကို အေပၚစီးမွ ကိုင္တြယ္မွာ ျဖစ္တယ္။ ယခင္နအဖ လက္ထက္က NLD ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဦးစြာ မေဆြးေႏြးဘဲ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တဖဲြ႔ျခင္း ခဲြထုတ္စည္းရံုးခဲ့ၿပီးမွ တိုင္းရင္းသား အားကို ရယူကာ NLD အား အေပၚစီးမွ ဆက္ဆံျခင္းျဖစ္တယ္။ ယခုေတာ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ကုိ ဦးစြာ ေဆြးေႏြးကာ တိုင္းရင္းသားေတြကို အေပၚစီးမွ ကိုင္တြယ္မွာျဖစ္တယ္။


ေမး - ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုလိုတာက အစိုးရသစ္ရဲ႕ထြက္ေပါက္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ေနသလား ?


ေျဖ - အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ရန္ နည္းလမ္းအေနျဖင့္ NLD ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စည္းရံုးမွာလား၊ NLD ကို ဖယ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ စည္းရံုးမွာလား ဆိုၿပီး နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ ရွိပါတယ္။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အရိုးစြဲ အယူဆအတိုင္း အင္အားနည္းေလ ေကာင္းေလမို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ဦးတည္းကိုသာ ေရြးထုတ္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ရင္ NLD ႏွင့္ ကဲြသြားေစခ်င္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ေထာက္ခံမႈရေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အစိုးရသစ္က လိုလားေနတဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ Section အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့ပါးသြားလိုပါတယ္။ အစိုးရသစ္က တိုင္းရင္းသား အေရးကိစၥမ်ား ကိုင္တြယ္ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေျဖရွင္းခိုင္းဖို႔ ေလာေလာဆယ္ အကူအညီေတာင္းမွာ မဟုတ္ေသးဘဲ ႏုိင္ငံေရး က်ားကြက္ ေရႊ႕ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ ပစ္ထားမွာ ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေျပလည္မႈ ရရွိေရးအတြက္ ႏွစ္ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ရဲ႕ေလသံက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါး မပြင့္တစ္ပြင့္ ဖြင့္ထားတယ္။ ႏိုင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး ပါဝင္ေနသေယာင္ လႈပ္ရွားမႈ သ႑န္ ေဖာ္ထားၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကိုေတာ့ စစ္မက္လိုလားသူ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရး ထိုးစစ္ ဆင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သူတို႔ရဲ႕ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ အသံုးခ်ထားတယ္ျဖစ္တယ္ဗ်ာ။

မူရင္း ။ ။ ဖိုးတရုတ္ကင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေတြ႔ဆံုမႈ ႏွင့္ ေနျပည္ ေတာ္ စီးပြားေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ (ဓာတ္ပံု)



မူရင္း ။ ။ ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ

Friday, August 19, 2011

ေဒၚစု သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံု

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ဒီကေန႔ ေတြ႔ဆံုတာဟာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ေျခလွမ္းအစျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဴးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့ NLD ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္က သံုးသပ္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ဖို႔ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔မြန္းလြဲပိုင္းကပဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းအျပည့္စံုကို မသင္းသီရိက တင္ျပထားပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္ကိုေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ဟာ ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ ေသာၾကာေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာမွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဒီကေန႔ စတင္က်င္းပေနတဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲမတိုင္ခင္ အခု ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးေတြ႔ဆံုၾကတာ ျဖစ္ၿပီး ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာေတြ ေျပာဆိုျဖစ္တယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ အခုေတြ႔ၾကတာဟာ အားလံုးေတာင္းဆိုေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းရဲ႕ ေျခလွမ္းအစျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္က သံုးသပ္ပါတယ္။

“ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ေျခလွမ္းစေနၿပီလို႔ က်ေနာ္တို႔ ယူဆရတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ဒီေျခလွမ္းေတြဟာ ဆက္ လွမ္းသြားရမွာပဲ။ အဲဒီ သမၼတနဲ႔ေတြ႔ဆံုျခင္းဟာ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲလမ္းေၾကာင္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း တပိုင္းျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆတာကေတာ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရးအတြက္ကို က်ေနာ္တုိ႔က ႀကိဳးပမ္းေနတာ။ အဲဒီလိုႀကိဳးပမ္းေနေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အဲဒီႀကိဳးပမ္းျခင္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခု ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆတယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ ဒီလိုေတြ႔ဆံုျခင္းဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအစိတ္အပိုင္း တပိုင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ဆိုရင္ အဲဒါ သူတို႔ရဲ႕ကိစၥပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ သိပ္မဆိုင္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ေကာင္းတယ္လို႔ က်ေနာ္ကထင္တယ္။ ဆိုပါေတာ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ၾကဖို႔အတြက္ ညိႇႏိႈင္းမယ္။ ဒါလဲ ေကာင္းတာပဲလို႔ ယူဆပါတယ္။ အလားတူပဲ ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ လယ္သမားကိစၥတို႔ ဘာတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္လဲ ေကာင္းတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ အဲဒါေတြက ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရးအတြက္ အစိတ္အပိုင္း တပိုင္းစီကိစၥေတြျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆပါတယ္။”

ဒီလို ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈလမ္းေၾကာင္းေတြ စေပၚလာတာဟာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ အရင္ေတြ႔ဆံုမႈေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ေအာင္ျမင္လာတဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တယ္ လို႔လည္း ဦး၀င္းတင္က ျမင္ပါတယ္။

“ဦးေအာင္ၾကည္က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆိုတာေတြ လုပ္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာ ၁၀ ႀကိမ္လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ ၁၀ ႀကိမ္မွာ ဦးသန္းေရႊဆီက ေျပာလိုက္တဲ့ မွာလိုက္တဲ့စကားေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီကို ပို႔တယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတာေတြကို ျပန္ပို႔ ဆိုတာေလာက္ပဲ လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေတြ႔ဆံုမႈေတြ ဆက္လုပ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္တိုင္းမွာ အစီအစဥ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ဒါကတခုေပါ့။ တတိယတခ်က္ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ သူတို႔ အခုဇူလိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ေနတဲ့ ပညာသည္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲေပါ့ဗ်ာ။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္တယ္ဆိုတာက ဘာနဲ႔တူလဲဆိုေတာ့ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွာလုပ္တဲ့ ဒါးဗို႔စ္ ညီလာခံလိုဟာမ်ိဳး လုိပဲ။ ဒါးဗို႔စ္ညီလာခံမွာ ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ေပါင္း ေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ တက္ေရာက္ၾကတယ္။ အဲဒီတက္ေရာက္ၾကတဲ့ပြဲမွာ လူတိုင္းဟာ ပရိႆတ္ ၂,၀၀၀ ေလာက္ တက္တဲ့ပြဲမွာ ၂,၀၀၀ စလံုးနဲ႔ေတြ႔ဆံုေနတာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ေတြ႔ခ်င္တဲ့လူနဲ႔ ေတြ႔ဖို႔က အဓိကျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့သူေတြနဲ႔ ဟလိုလုပ္တာကေတာ့ ဒုတိယတခ်က္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါကို က်ေနာ္ထင္တယ္၊ ဒီဟာ ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ျခင္းရဲ႕ ပထမ အဓိကကိစၥျဖစ္တယ္။ ဒုတိယကိစၥက်မွ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တက္ေရာက္ပါ၀င္ျခင္း ဆိုတာ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ အဲဒီလိုပဲေျပာခ်င္ပါတယ္။”

NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္တဲ့ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ NLD ပါတီဟာ ဒီလို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့တာျဖစ္သလို အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔ ေတြ႔ၾကတယ္ဆိုတဲ့ ျမင္ကြင္းဟာလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေရးအင္အားစု အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ျမင္ကြင္းတခု ျဖစ္တယ္လု႔ိ စာေရးဆရာေမာင္၀ံသက ဆိုပါတယ္။

“အရင္ စကားမေျပာႏုိင္ဘဲျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနကေနၿပီးေတာ့ အခုစကားေျပာၾကတယ္။ အခုအခ်ိန္က်ေတာ့ ေတြ႔ဆံုတဲ့အဆင့္ေတာ့ ရွိသြားၿပီေပါ့။ ေတြ႔ဆံုတာကေန ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးတဲ့အဆင့္ကို ေရာက္သြားတယ္လို႔ အဲဒီလို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔က တိုင္းျပည္ရဲ႕ လက္ငင္းျပႆနာေတြကို သူ ေျပာဖို႔ဆိုဖို႔ အခြင့္အေရးရွိမယ္၊ အခြင့္အလမ္းရွိမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ သူဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ျပႆနာကို ပထမဦးဆံုး ေျပာလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔က အဲဒီလိုထင္ပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္အရေပါ့ေလ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆံုတာကစၿပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြအထိ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္စရာအေၾကာင္းေတြ ရွိပါတယ္။”

စာေရးဆရာေမာင္၀ံသ ေျပာျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ဒီမုိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔ မနက္ ၉ နာရီက ရန္ကုန္ေနအိမ္ကေန အစိုးရစီစဥ္ေပးတဲ့ကားနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ကို ထြက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ေန႔လည္ ၁ နာရီေက်ာ္မွာ ေနျပည္ေတာ္ကို ေရာက္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီကေန႔ စတင္က်င္းပေနတဲ့ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို အခုခ်ိန္ထိ မတက္ေသးေပမဲ့ မနက္ျဖန္မွာ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို တက္လာႏိုင္တယ္လို႔လည္း သတင္းသမားေတြက ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။

မူးရင္း VOA

ေဒၚစုႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ေနၿပည္ေတာ္မွာယေန ့ေတြ ့ဆံုႀက


ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ယေန႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ ရွိသည္။

Thein_Sein_and_Daw_Suu
ယေန႔ ေန႔လယ္က ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆုိက္ေရာက္လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ မတက္ေရာက္ခင္ ေခတၱ ေတြ႔ဆုံၿပီးေနာက္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေနျပည္ေတာ္အတြင္း လွည့္လည္ ၾကည္ရႈရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မတက္ေရာက္ဘဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစိုးရ၏ လံုၿခံဳေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

ညေန ၄ နာရီတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ထပ္မံ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထိုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ ညေန ၅ နာရီတြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးၾကသည္ကိုမူ မသိရွိရေသးေပ။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္ သမၼတကေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရံုးအဖြဲ႕ကို ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ယေန႔ည တည္ခင္းဧည့္ခံမည့္ ညစာစားပြဲသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ကမွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ရုတ္တရက္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မနက္ျဖန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သည့္ ဦး၀င္းတင္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ သြားေရာက္ရျခင္းမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ ေတြ႔သင့္ေတြ႕ထုိက္ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

“ညီလာခံေတာ့ တက္ျဖစ္လိမ့္မယ္ မထင္ဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ Myanmar Egress ၏ အမႈေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးလွေမာင္ေရႊကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ အဓိက အခန္းက႑၌ ပါ၀င္ေနသည့္ လူမ်ားအေနျဖင့္ မတူသည္ကို ေဘးဖယ္၊ တူသည္ကို ဝုိင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး တုိးတက္မႈကုိ လုိလားေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္စီးပြားေရး က႑တြင္ပါဝင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ အဂၤါေန႔ညက ေျပာဆုိခဲ့ေသးေၾကာင္း ဦးလွေမာင္ေရႊက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္မွ အသင္းအဖြဲ႕အသီးသီးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သေဘာထား အျမင္မတူသည့္ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကုိ ေဘးဖယ္ကာ တုိင္းျပည္ အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPP) ၏ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအးသာေအာင္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္၊ ပါတီတရပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည့္အတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားျခင္းထက္ ႏုိင္ငံေရး စားပြဲ၀ုိင္းသုိ႔သာ ပုိမိုဖိတ္ၾကားသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေ၀ဖန္သည္။

“အခုေဆြးေႏြးပြဲက စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးပြဲေလ။ တတ္သိနားလည္တဲ့ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရး သမားေတြနဲ႔ ပုိသင့္ ေတာ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာအရပ္ရပ္ကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေျဖရွင္းေစခ်င္ေၾကာင္း ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

မူရင္း IRRAWADDY

Friday, August 5, 2011

အေမွာင္တိုက္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ား ရုန္းထြက္ႏိုင္ေစေရး - အပိုင္း (၅)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗိုလ္ထက္မင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အတြင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အခန္းက႑ကို တျဖည္းျဖည္း ေမွးမွိန္ေအာင္ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပုံ၊ တပ္မေတာ္ အတြင္းတြင္ အာဇာနည္ေန႔၌ပင္လွ်င္ အခမ္းအနားမ်ား မျပဳလုပ္ခိုင္းပုံ၊ တပ္မေတာ္ အတြင္း၌လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ သမီးျဖစ္၍သာ နာမည္ႀကီးေၾကာင္း ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံသားႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီး သား (၂) ဦးပင္ ထြန္းကားေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်စ္သည္ ဆိုသည္မွာ လံုး၀ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သူမရဲ႕အေမ ေဒၚခင္ၾကည္ အိႏိၵယတြင္ သံအမတ္ႀကီးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က သူမအား တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ ေစ့စပ္ေပးေစလိုေၾကာင္း ဦးေန၀င္းကတစ္ဆင့္ ဦးႏုက ေျပာဆိုခဲ့တာကို ေဒၚခင္ၾကည္က ျငင္းပယ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုေနေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးၾကည္ေမာင္ကို မထိန္းဘဲ ဦးၾကည္ေမာင္ရဲ႕ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးအထက္ မယူဘူး ဖယ္ရွားပစ္မယ္လို႔ ႀကိမ္းေမာင္းသံကို စစ္အာဏာရွင္ေတြက တပ္မေတာ္သားမ်ား အထင္လႊဲေအာင္ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး ရိုက္သြင္းေနေၾကာင္း၊ သူမသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားရဲ႕ အလိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အရင္းရွင္ ဒီမိုကေရစီပံုစံသို႔ သြတ္သြင္းေနေၾကာင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ ေခတ္သစ္ ကၽြန္ျပဳေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္သစ္ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီလို႔ စတန္႔ထြင္ ေခၚေ၀ၚၿပီး တပ္မေတာ္အတြင္း အဆင့္ဆင့္မွ ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆန္႔က်င္ေရးကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ က်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊဟာ NLD ေခ်မႈန္းေရးအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆန္႔က်င္ေရးကို တပ္မေတာ္အတြင္း၌ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အေခၚအေ၀ၚကအစ မိုက္မိုက္ရိုင္းရိုင္း ေခၚေစကာ လုပ္ၾကံဇာတ္လမ္းမ်ိဳးစံု ဖန္တီး၍ တိုက္ရိုက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ကိစၥမ်ားကို တပ္မေတာ္တြင္းသို႔ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ေပးေသာဆုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၄င္းေငြမ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးသံုးစြဲၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား အက်ိဳးအတြက္ ဘာမွလုပ္တာ မရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား စား၀တ္ေနေရး ၾကပ္တည္းေစရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မလာရန္ ႏိုင္ငံတကာအား လွံႈ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တားဆီးျခင္းတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဒုကၡေရာက္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းျဖင့္ စတာေတြကို တပ္မေတာ္တြင္း စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရး ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို၀ါဒျဖန္႔မႈေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊတို႔ရဲ႕ ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီ Warefare စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာထဲတြင္ နစ္ေျမာေနေအာင္ ရိုက္သြင္းထားရာ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္မႈ၊ တပ္မေတာ္အေပၚ သေဘာထား မွန္ကန္ျခင္း မရွိဟု ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ယေန႔တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အေမွာင္တိုက္မွ ရုန္းထြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားကို ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ယေန႔တပ္မေတာ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သုံးသပ္ၿပီး က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အပတ္စဥ္ တင္ျပသြားဖို႔ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။


စစ္အာဏာရွင္တို႔ရဲ႕ မီဒီယာစီစစ္ တည္းျဖတ္ ပိတ္ဆို႔ထားမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားမ်ားကို တပ္မေတာ္သားမ်ား ဖတ္ရႈသိျမင္ၿပီးဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသိ႔ု အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲဖို႔ တိုက္တြန္း လိုက္ရပါတယ္။


စစ္အာဏာရွင္ေတြ အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို စည္းရုံးမိႈင္းသြင္းထားတဲ့ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္မွ အၿမဲတမ္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး ျဖစ္တယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ န၀တ အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ဦးက ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စခန္းရုံး ခန္းမႀကီးတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အရပ္သားေတြအား မလႊဲေတာ့ဘဲ ဒို႔တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြရာမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ ပိုမိုခိုင္ၿမဲဖို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္သြားေရး ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားမွာျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒ ျပင္လို႔ မရေအာင္လည္း စီမံသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘဲ အာဏာရွင္စနစ္အား အသြင္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဖန္တီးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ခ်ိဳ႕က တီးတိုးေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ တပ္မေတာ္ကို သိမ္းက်ဳံးၿပီး အဆိုးျမင္၀ါဒ ျမင္ေနတယ္လို႔ ေျပာဆိုတာေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရန္တုိက္ေပးထားပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ တပ္မေတာ္အား ခုတုံးလုပ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ လုံၿခဳံေရး၊ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အကာအကြယ္ အသုံးခ်သြားတာ ျဖစ္တာကို အရာရွိတစ္ခ်ိဳ႕က ရိပ္မိခဲ့ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကေမၻာဒီးယား ခမာနီေခါင္းေဆာင္မ်ား ခုံရုံးတင္ခံရတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဦးေန၀င္း ဇာတ္သိမ္းမလွပုံတို႔ကို ၀ဋ္လည္မွာ ေၾကာက္ၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ား ေသနတ္ေျပာင္း မလွည့္ေစေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရန္သူအျဖစ္ သေဘာထားလာေအာင္ အကြက္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပခါနီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ NLD အား လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ခြင့္ေပးတာကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက စစ္အာဏာရွင္ေတြ ေျပာသလို အဆိုးႀကီး မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳ လာခဲ့ပါတယ္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းပါ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား အရ လူပုဂိၢဳလ္တစ္စုကိုသာ ရည္ရြယ္ၿပီး တပ္မေတာ္ကုိ ရည္ရြယ္တာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း သိရွိရပါတယ္။


ျပည္သူလူထုေရာ၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေရာ၊ အရင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္မို႔လို႔ နာက်ည္းၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ကို တိုက္ခိုက္တယ္ဆိုတာ လူတိုင္း အသိပါဘဲ။ ဒီတပ္မေတာ္၊ တပ္မေတာ္ဆိုၿပီး တိုက္ခိုက္တာကို မႀကိဳက္လို႔ က်မက ဒီလိုခြဲျခားၿပီးေတာ့ ေျပာတာ။ တပ္မေတာ္ထဲမွာ အားလံုးဆိုးတာ မဟုတ္ဘူး။ ဆိုးတဲ့ လူေတြ ရွိသလို၊ ေကာင္းတဲ့လူေတြလဲ ရွိတယ္။ တကယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီလို တပ္မေတာ္နာမည္ပ်က္ေစတာက ကိုယ့္ရဲ႕အာဏာ တည္တ့ံခိုင္ျမဲေရး အတြက္ လုပ္ေနတဲ့ လူနည္းစု လူတစုေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ က်မေျပာခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူၾကားမွာ စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္ ဘယ္သူလုပ္ခဲ့တာလဲ။ ဦးေနဝင္း လုပ္ခဲ့တာဘဲ။ က်မ ေထာက္ျပတာဘဲ။ ဦးေနဝင္းဟာ ၂၆ ႏွစ္အတြင္း မဆလပါတီ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး ဆိုတာ သူတေယာက္ရဲ့ အာဏာတည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ လုပ္ခဲ့တာပါဘဲ။ အဲ့ဒီလို လုပ္တဲ့ေနရာမွာ တပ္မေတာ္ကို သူ႔ရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္အေနနဲ႔ သံုးခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ က်မ ဒါကိုေျပာခဲ့တာ။


ဦးေနဝင္းဟာ တပ္မေတာ္ကို မိမိရဲ့ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ သံုးခဲ့လို့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူျကားမွာ စိတ္ဝမ္းကြဲရတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာဟာ က်ဆင္းခဲ့ရတယ္။ ဒါ က်မ ေျပာခဲ့ တယ္။ မွန္တယ္။ ထပ္ၿပီးေျပာမယ္၊ ဒါ တပ္မေတာ္ ၿပိဳကြဲေရးအတြက္ မဟုတ္ဘူး။ တပ္မေတာ္ကို အလြဲသံုး စားလုပ္ခဲ့တာ နာက်ည္းလြန္းလို႔ က်မ ေျပာတာ။ ဒီလို တပ္မေတာ္ကို အလြဲသံုးစား မလုပ္သင့္ဘူးဆိုတာ ထုတ္ျပခ်င္ လို႔ က်မေျပာတာ။


တပ္မေတာ္ဟာ တနိုင္ငံလံုးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတေယာက္အတြက္ မဟုတ္ပါဘူး၊ လူတစုအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး ဆိုတာ ေဖေဖ တပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္ကတည္းက ေျပာခဲ့တဲ့ကိစၥပါ။ ဒီအတိုင္းဘဲ က်မ ဆက္ၿပီး ေျပာသြားမွာဘဲ။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီဟာေျပာတာကို ဘယ္လို တပ္မေတာ္ ၿပိဳကြဲေအာင္ လုပ္သလဲဆိုတာ က်မ ေမးရမွာဘဲ။ ဘာမွ တပ္မေတာ္ကို ၿပိဳကြဲခ်င္တဲ့စိတ္ မပါပါဘူး။


(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒၚစုေျပာၾကားခဲ့ေသာ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားထဲမွ…)

“ အာဏာရွင္စံနစ္ မရွိသင့္ဘူးလို႔ က်မယံုၾကည္တာ ၾကာလွပါၿပီ။ ၾကာလွပါၿပီ ဆိုတာ ဟိုးအရင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ စစ္အာဏာသိမ္းထဲက က်မ သေဘာမက်ခဲ့ဘူး။ သေဘာမက်ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာသိမ္းဖို႔ ေဖေဖက တည္ေထာင္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဖေဖကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္တဲ့အခါ တပ္မေတာ္ထဲက ထြက္ၿပီးမွ လုပ္ပါတယ္။ ဒီလို တပ္မေတာ္ထဲက ထြက္ၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ အစဥ္အလာ ေကာင္းေစခ်င္လို႔ဘဲ။ တိုင္းျပည္တျပည္ကို လက္နက္အားကိုးၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္ ဆိုတဲ့ အစဥ္အလာ မျဖစ္ေစခ်င္လို႔…”


ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမွ…

ဖိုးတရုတ္ကင္း မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

အေမွာင္တိုက္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ား ရုန္းထြက္ႏိုင္ေစေရး - အပိုင္း (၄)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗိုလ္ထက္မင္း

စစ္အာဏာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊတို႔ရဲ႕ ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီ Warefare စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာထဲတြင္ နစ္ေျမာေနေအာင္ ရိုက္သြင္းထားရာ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္မႈ၊ တပ္မေတာ္အေပၚ သေဘာထား မွန္ကန္ျခင္း မရွိဟု ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ယေန႔တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အေမွာင္တိုက္မွ ရုန္းထြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ သေဘာထား ခံယူခ်က္မ်ားကို ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ယေန႔တပ္မေတာ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သုံးသပ္ၿပီး က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အပတ္စဥ္ တင္ျပသြားဖို႔ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။


စစ္အာဏာရွင္တို႔ရဲ႕ မီဒီယာစီစစ္ တည္းျဖတ္ ပိတ္ဆို႔ထားမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားမ်ားကို တပ္မေတာ္သားမ်ား ဖတ္ရႈသိျမင္ၿပီးဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသိ႔ု အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲဖို႔ တိုက္တြန္း လိုက္ရပါတယ္။


စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ တပ္မေတာ္သားေတြအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အထင္အျမင္လႊဲမွားေအာင္ ပိုမိုၿပီး ျပင္းျပင္ထန္ထန္ ပုဂၢိဳလ္ေရးပါမက်န္ မိႈင္းတိုက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၁၉၈၈ လူထုအုံၾကြမႈ အေရးအခင္းအေပၚ ေခ်ာ္လဲေရာထုိင္ အမွတ္ယူသူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ဘယ္ေလာက္ဘဲ ေကာင္းေအာင္လုပ္လုပ္ အဆိုးျမင္ ၀ါဒႏွင့္ သိမ္းက်ဳံး ျမင္တတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈနဲ႔ တိုင္းျပည္နစ္နာေအာင္ ျပဳလုပ္သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူမရဲ႕ ေနာက္ကြယ္တြင္ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ႀကိဳးကိုင္ထားသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေခၚရင္ေတာင္မွ ေအာင္ဆန္းစကားလုံးကို ျဖဳတ္ကာ ေဒၚစုၾကည္လို႔ ေခၚခိုင္းေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ NLD အဖြဲ႔၀င္မ်ား ေသြးလွဴဖို႔ စစ္ေဆးရုံကို လာေရာက္ရင္ လက္မခံဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး လမ္းစဥ္ကို က်င့္သုံးသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏိုင္ငံျခားသား ယူထားသူျဖစ္လို႔ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ထိုက္သူ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခဲ့စဥ္က သူမအတြက္ သံရုံးမွ ေပးပို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမ်ားကို ေဖာက္သည္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူမေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာပါက တပ္မေတာ္ဟာ ေကာင္းစားမွာ မဟုတ္ဘဲ အႏွိမ္ခံဘ၀ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း ေသြးထိုး လႈံ႔ေဆာ္ထားပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ တပ္မေတာ္သားေတြကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ နီးစပ္ေစခ်င္ၿပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲရန္ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေပၚ သူမက သံေယာဇဥ္ရွိေၾကာင္း၊ သူမရဲ႕ဖခင္ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္မို႔ အမွန္တကယ္ ေစတနာရွိေၾကာင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာျမွင့္ၿပီး တပ္မေတာ္ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သူမရဲ႕မိန္႔ခြန္းမ်ားက သက္ေသထူပါတယ္။

“အခုဆိုရင္ ျဖစ္ေနတာက ျပည္သူလူထု ဆႏၵကိုလည္း မလိုက္ဘူး။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကားထဲမွာလဲ စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္ေနၾကတယ္။ ဒီလို စိတ္ဝမ္းကြဲေအာင္ လုပ္ေနတာဟာ ျပည္သူလူထုက လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ က်မတို႔ နိုင္ငံေရးလုပ္ေနတဲ့သူေတြကလဲ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ တပ္မေတာ္ကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ သံုးေနတဲ့သူမ်ားက လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုစနစ္မ်ဳိးကို က်မတို႔အားလံုးက အတိုက္အခံ လုပ္ရမယ္။ တပ္မေတာ္ ဆိုတာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ လက္တြဲၿပီးလုပ္ဖို႔ က်မအေဖက တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ဖို့၊ တိုင္းျပည္ရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ဆိုၿပီး ဒီတပ္မေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းဖို႔ ဆိုၿပီး ေဖေဖက ဖြဲ႔ခဲ့တာ လံုးလံုးမဟုတ္ပါဘူး။ အဲ့ဒီေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူလူထု လက္တြဲခ်င္ ေနတာကို လက္မတြဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့သူမ်ားမွာ အင္မတန္ တာဝန္ရွိပါတယ္။…"


၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ကမာေကးေက်းရြာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုး ဆိုင္းဘုတ္ တင္ပြဲ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမွ...

“အခု တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔လဲ က်မ တခုေျပာခ်င္ပါတယ္။ က်မက အရင္တုန္းက တပ္မွဴးေဟာင္းႀကီးေတြက အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္ ဆိုေတာ့ အခု တပ္မေတာ္ကို ေစာ္ကားေနတဲ့ သေဘာထားနဲ႔ ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီတပ္မေတာ္ဟာ ေဖေဖတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္မို႔လို႔ က်မက အင္မတန္မွ ေကာင္းစားေစခ်င္တယ္။ ဒီတပ္မေတာ္ကို ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ျပည့္စံုေစခ်င္တယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ လက္တြဲၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ အက်ဳိးေဆာင္တဲ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ က်မမွာ တပ္မေတာ္ဟာ တေန႔ေန႔ေတာ့ ဒီအတိုင္းဘဲ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ထားရွိပါတယ္။”


(ငပုေတာ ခရီးစဥ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းမွ...)

“တပ္မေတာ္ဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ့ အေစခံျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ေဖေဖ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အေစခံ မျဖစ္ေစရဘူး။ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အေစခံ ျဖစ္ရမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ဒီလိုရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေနာက္တခါ ထပ္ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းတဲ့ အခါ က်မ နည္းနည္းမွ မလိုလားခဲ့ပါဘူး။ က်မ တပ္မေတာ္အေပၚမွာ အင္မတန္ သံေယာဇဥ္ ရွိပါတယ္။ အင္မတန္ ေစတနာ ရွိပါတယ္။ က်မအေဖ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေဖေဖတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့အတိုင္း ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ေဖေဖ့ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ျပည္သူလူထုတို႔ အားကိုးရာ၊ လဲေလွ်ာင္းရာ၊ ကိုးကြယ္ရာ တပ္မေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။... တပ္မေတာ္တခုဟာ ဘယ္ေလာက္ဘဲ အင္အားေကာင္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ မရွိရင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ တပ္မေတာ္တခု မျဖစ္နုိင္ဘူး။…”


(ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းမွ...)


“က်မ တပ္မေတာ္အေပၚမွာ ေစတနာရွိတယ္ဆုိတာ က်မ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ႀကီး ေျပာဝ့ံတယ္။ က်မ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚမွာ မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ထား ထားၿပီး လုပ္သြားမယ္ ဆိုတာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ႀကီး ေျပာနုိင္ပါတယ္။ ဒီ တပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္လာတံုးက ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ အဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္လာတာ။ ျပည္သူလူတုနဲ႔ စည္းစည္းလံုးလံုး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္နဲ႔ရွိမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္လာတာ။ ဒီလုိအဖြဲ႔အစည္းတခုဘဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလုိ က်မ မွန္ကန္တဲ့ ေစတနာထားတာေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ က်မတုိ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကသာ အစုိးရျဖစ္လုိ႔ ရွိရင္ တပ္မေတာ္ဟာ တေန႔ထက္တေန႔ ပိုၿပီးေတာ့ ဂုဏ္သိကၡာလည္း ျမင့္တက္ရမယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႔လဲ စည္းလံုးရမယ္။ တပ္မေတာ္ ၿပိဳကြဲေရးဆုိတာ မျဖစ္နုိင္ဘူးလုိ႔ က်မေတာ့ ယံုၾကည္တယ္။…"


(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒၚစုေျပာၾကားခဲ့ေသာ ရွင္းလင္းခ်က္ မ်ားထဲမွ…)

အပိုင္း (၅) ကိုဆက္ရန္....

ဖိုးတရုတ္ကင္းမွ ကူးျပဴေဖၚျပပါသည္။

အေမွာင္တိုက္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ား ရုန္းထြက္ႏိုင္ေစေရး အပိုင္း (၃)


ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗိုလ္ထက္မင္း

စစ္အာဏာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊတို႔ရဲ႕ ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီ Warefare စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာထဲတြင္ နစ္ေျမာေနေအာင္ ရိုက္သြင္းထားရာ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အေပၚ အျမင္မၾကည္လင္မႈ၊ တပ္မေတာ္အေပၚ သေဘာထား မွန္ကန္ျခင္း မရွိဟု ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ယေန႔တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အေမွာင္တိုက္မွ ရုန္းထြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ သေဘာထား ခံယူခ်က္မ်ားကို ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ ယေန႔တပ္မေတာ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ သုံးသပ္ၿပီး က႑တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ အပတ္စဥ္ တင္ျပသြားဖို႔ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။


စစ္အာဏာရွင္တို႔ရဲ႕ မီဒီယာစီစစ္ တည္းျဖတ္ ပိတ္ဆို႔ထားမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားမ်ားကို တပ္မေတာ္သားမ်ား ဖတ္ရႈသိျမင္ၿပီးဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသိ႔ု အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္တြဲဖို႔ တိုက္တြန္း လိုက္ရပါတယ္။


စစ္အာဏာရွင္ေတြအေနနဲ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျပင္ပကမၻာႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျပည္သူလူထုအား နီးစပ္မႈ မရွိေစေရးအတြက္ စစ္တပ္အတြင္း ၀င္ေပါက္ ထြက္ေပါက္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားပါတယ္။ တပ္မေတာ္က ကယ္တင္ရွင္ ေက်းဇူးရွင္ႀကီးသဖြယ္ အစည္းအေ၀းပြဲမ်ားမွာ မိႈင္းသြင္းထားၿပီး တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ကမ္းပါးမွ လက္မတင္ေလး ကယ္တင္လိုက္ရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး သြတ္သြင္း ထားပါတယ္။ ဆည္ေျမာင္းတံတားမ်ား ဖြင့္ပြဲေတြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေစတနာ (သုိ႔) တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေစတနာဆိုၿပီး ျပည္သူလူထုက တပ္မေတာ္ကုိ ေက်းဇူးတင္ ေျပာဆိုခိုင္းတဲ့ အစီအစဥ္ ထည့္ခိုင္းထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ လမ္းေတြျပင္ တဲ့အခါမွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထဆိုၿပီး အစိုးရတပ္မေတာ္ကိုသာ အားမကိုးဘဲ ျပည္သူလူထုထံမွ အတင္းအဓမၼ ေငြေၾကး ေကာက္ခံတာေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျပင္ပ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သမီးပ်ိဳမ်ားကို လက္ထပ္ေပါင္းသင္းမည္ဆိုပါက အရပ္ဘက္ တရားရုံးတြင္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း တပ္ရဲ႕ ထုံးစံအတိုင္း တပ္မေတာ္မွတ္တမ္းရုံးမွ Part – 2 အမိန္႔ႏွင့္ လက္ထပ္ခြင့္တင္မွသာ အက်ဳံး၀င္ေၾကာင္း ေသြးခြဲထားပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားမ်ား ေတာ္လွန္ေရးေန႔ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ခ်ီတက္စဥ္ ျပည္သူလူထုက ပန္းကုံးမ်ားစြပ္မည္ဆိုပါက ဗုံးပါမည္စိုးလို႔ မိုင္းရွာကိရိယာမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ မဂၤလာေဆာင္မ်ားတြင္ လက္ဖြဲ႔မ်ား ျပည္သူလူထုက ေပးတဲ့အခါ ဗုံးပါမွာစိုးလို႔ မိုင္းရွာကိရိယာႏွင့္ ထပ္မံစစ္ေဆးခဲ့ပါေသးတယ္။ တပ္မေတာ္သားမ်ား ၿမိဳ႕ထဲ ျပည္သူလူထုအိမ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ပါက ခေမာက္ရွိတဲ့အိမ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပုံ ခ်ိတ္ထားတဲ့အိမ္၊ ေရွာင္ရွားဖို႔ ႏႈတ္မိန္႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပင္ပလည္ပတ္ခြင့္ ျပဳရင္ေတာင္ ယူနီေဖာင္းျဖင့္ မ၀တ္ဘဲ အရပ္၀တ္ျဖင့္ ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳး သြားဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါေသးတယ္။ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမမ်ားတြင္ ရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ားအား စာေပးၿပီး ေခၚခုိင္းပါက စာထဲတြင္ က်ည္ဆံထည့္ၿပီး မလာမွာစိုးလို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါ ေသးတယ္။ ေပၚတာမ်ား ဆြဲလွ်င္လည္း ေက်းကၽြန္မ်ားသဖြယ္ ဆက္ဆံခိုင္းပါတယ္။ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ မႈခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်င္ ရဲစခန္းကို လက္နက္အားကိုးျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းတပ္ၿပီး နယ္ဘက္တရားရုံး မတင္ေရးအတြက္ ဖိအားေပးပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဟာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ျပည္သူလူထုအေပၚ ေႏြးေထြးစြာဆက္ဆံဖို႔ စစ္သားစရိုက္ကို ျပည္သူလူထုအား နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္ပါ မိန္႔ခြန္းမ်ားက သက္ေသထူပါတယ္။


နုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အခါ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ဆက္ဆံပါ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆက္ဆံပါ၊ ရဲေဘာ္တုိ႔ကို သူတုိ႔ အားကိုးလာခ်င္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ပါ၊ ငါတုိ႔ တပ္ထဲမွာေတာ့ ငါတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ေျပာနည္းဆုိနည္း၊ လုပ္နည္းကိုင္နည္း၊ အမူအရာတုိ႔ဟာ စစ္စကားေျပာ၊ စစ္သံေပး၊ စစ္အမူအရာထား၊ စစ္မာန္သြင္းတဲ့ အေလ့အထ ရွိၾကေပမဲ့ အျပင္ဘက္က လူေတြအဖုိ႔မွာ ဒါမ်ဳိးေတြဟာ အထူးအဆန္း ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔နဲ႔က်ရင္ စစ္သား အေနမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ရိုးရုိး ဗမာတဦးအေနနဲ႔ ဆက္ဆံၾကရမယ္၊ အဲဒါကို သတိထားၾကရမယ္ လူေတြရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ငါတုိ႔ဟာ ဓားရွိလုိ႔ လက္နက္ရွိလုိ႔ မတရား လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ခ်ယ္တယ္၊ အႏိုင္က်င့္တယ္ ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိး မေရာက္ပါေစနဲ႔။ လူေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ဒီတပ္မွ ဒို႔တပ္၊ ဒီလူေတြမွ ဒို႔လူ၊ ဒို႔အားကိုးရမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ေရာက္ပါေစ။…"


(စစ္ၾကပ္သင္တန္း ဘြဲ႔ႏွင္းအပ္ပြဲတြင္ စစ္ဝန္ႀကီး ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမွ…)

ငါတို႔တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာ၍ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကို ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါတို႔တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားေန၍ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကို ရည္ရြယ္ရင္းမရွိေသာ တပ္မ်ိဳးမဟုတ္၊ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ားတြင္ အေျခခံထား၍ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဆက္အျဖတ္ ကဲြျပားျခားနားျခင္းမရွိ၊ အေၿမဲဆက္စပ္ေန၍ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ တသားတည္း ရွိသည္။ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတို႔ ၏ လက္ရုံးလက္သီး၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဓါးသြား ျဖစ္ေစရမည္။ ထိုလက္သီး၊ လက္ရုံး၊ ဓါးသြားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ရန္သူကို တြန္းလွန္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုလက္သီး၊ လက္ရုံး၊ ဓါးသြားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရဲေဘာ္တို႔ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သားပီပီ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို က်င့္ႀကံရမည္-

(၁) ျပည္သူျပည္သား အေပါင္းတို႔အား အရာရွိ၊ အရာမဲ့၊ လူႀကီး၊ လူငယ္၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ဆက္ဆံတတ္ပါေစ၊ ေဖၚေရြၾကပါ၊ ယဥ္ေက်းၾကပါ၊ ကိုယ့္ အမွား မရွိပါေစႏွင့္၊ တရားမွ်တၾကပါ၊ ၾကင္နာၾကပါ၊ ေလးစားၾကပါ။

(၂) ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္တဲ့ အျခားသူ၏ အလုပ္ကို အေနွာက္အယွက္ မျပဳပါႏွင့္၊ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္၀တၱရား အခ်ိန္တြင္ မည္သူကိုမဆို ကူညီႏိုင္သမွ် ကူညီပါ၊ ကူညီရာတြင္ တရားလမ္းက်ပါေစ။

(၃) ဗမာမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ငါတို႔တပ္တြင္းေသာ္၎၊ ျပင္ပေသာ္၎၊ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာကဲ့သို႔ သေဘာထားပါ၊ ၎တို႔ အေလ့အထ ဘာသာအတိုင္း ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း၊ ၀တ္စားေနထိုင္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို မကဲ့ရဲ႕ပါႏွင့္၊ မေျပာင္ပါႏွင့္၊ မေႏွာက္ယွက္ပါႏွင့္၊ ၎တို႔မခံခ်င္သည့္ အေျပာအဆို အသုံးအႏႈန္းမ်ိဳးကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ၊ ၎တို႔ကို ကူညီႏိုင္လွ်င္ ကူညီပါ။

(က) အရက္မူး မရမ္းကားရ။
(ခ) မိန္းမမ်ားကို က်ဴးလြန္ေစာ္ကားျခင္းမျပဳရ။
(ဂ) လုယက္မခိုး၀ွက္ရ။

(၄) တည္းခိုေသာ အိမ္ယာမ်ားတြင္ အခြင့္ေတာင္းၿပီးမွ ၀င္ရမည္။ ေနထိုင္စဥ္အခါ ညစ္ညစ္ညမ္းညမ္း မေနထိုင္ဘဲ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ေနထိုင္ရမည္။ အိမ္မွ ထြက္ခြာေသာ အခါလည္း အပ်က္အစီးမ်ားရွိက မိမိေၾကာင့္ျဖစ္က အစားထိုးေပးျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးျခင္း ျပဳရမည္။

(၅) တန္ရာတန္ဘုိး မေပးဘဲ မ၀ယ္ပါႏွင့္။

(၆) ေခ်းငွါးထားေသာ အရာကို ဆက္ဆက္ ျပန္ေပးပါရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

(၇) အထက္အမိန္႔မရဘဲ ပစၥည္းအတင္း မသိမ္းပါနွင့္။ အထက္အမိန္႔အရ သိမ္းရေစကာမူ မဖြယ္မရာ မယဥ္မေက်း မျပဳပါႏွင့္၊ သူမခံႏိုင္ေအာင္ မလုပ္ပါႏွင့္။

(၈) လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း၎၊ ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍၎၊ ေသြးကဲြသည့္ အလုပ္၊ မုန္းတီးေစမည့္ အလုပ္ကို မလုပ္ပါႏွင့္။
ေအာင္ဆန္း
စစ္၀န္ႀကီးႏွင့္ စစ္ေသနာပတိ
ဗမာ့လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္မ်ား
ဗမာႏိုင္ငံေတာ္
ရန္ကုန္ေနျပည္ေတာ္

ဖိုးတရုတ္ကင္း မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

Monday, August 1, 2011

သခၤါရ တရား န႔ဲ စစ္အာဏာရွင္မ်ား – အပိုင္း(၂)


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္႔ဟာ သူ႔ကိုထားမဲ့ အက်ယ္ခ်ဳပ္အိမ္ကုိ စတင္ေခၚေဆာင္လာတဲ့ ေန႔မွာဘဲ သူ႔ရဲ႕ ယူနီေဖာင္းအား လဲလွယ္ဖုိ႔ ကက(ၾကည္း)က အမိန္႔ေပးမႈကို မခံႏိုင္ဘဲ အျမင့္မွ ရုတ္တရက္ ျပဳတ္က်လာသူရဲ႕ စိတ္ထိခိုက္ ေပါက္ကြဲမႈနဲ႔အတူ ျငင္းဆန္ခဲ့လို႔ ညစဥ္သူအိပ္တိုင္း အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ ထားရတဲ့ အာဏာပါးကြက္သား လူၾကမ္း(၂) ဦးနဲ႔ ႏွစ္ပါးသြားရပံုဟာျဖင့္ သံေ၀ဂ ရစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။


အင္းလ်ားကန္ႀကီးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ ပံုရိပ္ေတြကို သက္ေသ ထူေနပါတယ္။ ကိုလိုနီေခတ္မွာ ဂဠဳန္ဦးေစာဟာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးမွ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို လုပ္ႀကံခဲ့လို႔ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အရုပ္ဆုိးေစတဲ့ အဲဒီျဖစ္ရပ္ကို အင္းလ်ားကန္ႀကီးက သိေနခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း ပထမဦးစြာ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။


အဲဒီတုန္းက အင္းလ်ားကန္ေစာင္း နံေဘးမွာ ဂဠဳန္ဦးေစာနဲ႔ ေနာက္ပါ လက္ပါးေစမ်ားဟာ အရက္ေသစာ ေသာက္စားေပ်ာ္ရႊင္ ျမဴးတူးခဲ့ၾကၿပီး လက္နက္ခဲယမ္း ေသတၱာေတြကို အင္းလ်ားကန္ အတြင္း ျမဳပ္ႏွံခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂဠဳန္ဦးေစာသမီး အိမ္မွန္းမသိဘဲ ကား အေရာင္းအ၀ယ္ ကိစၥနဲ႔ ေရာက္သြားသူ တစ္ဦးဟာ အဲဒီအိမ္မွာ ခ်ိတ္ထားတဲ့ ဦးေစာ ဓာတ္ပံုႀကီးကို ရုတ္တရက္ ျမင္လိုက္ရခ်ိန္က ဦးေစာမွန္း မသိေသးဘဲ က်က္သေရမရွိ ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္တဲ့ မ်က္ႏွာလို႔ မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဦးေစာမွန္း သိၿပီးေနာက္ အဲဒီအိမ္နဲ႔ မပတ္သက္ေတာ့ဘဲ ေ၀းေ၀းက ေရွာင္ပါေတာ့တယ္။ ဂဠဳန္ဦးေစာရဲ႕ သားစဥ္ ေျမးဆက္ တေလွ်ာက္ဟာ ေရာက္ေလရာ ေနရာတုိင္းမွာ ျမန္မာျပည္သူေတြက ရႈတ္ခ် အပယ္ခံတဲ့ဘ၀ ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။


ျပည္သူေလးစား ခ်စ္ခင္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို သတ္တဲ့ ဂဠဳန္ဦးေစာကို ရႈတ္ခ် ေသဒါဏ္ေပးအပ္ခဲ့သလုိ ျပည္သူေလးစား ခ်စ္ခင္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဘ၀ကို သတ္သလို ႏွစ္ရွည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားတဲ့ ဘီလူးသန္းေရႊကိုလည္း ရႈတ္ခ် ေသဒါဏ္ေပးဖုိ႔ သင့္ပါတယ္။ အင္းလ်ားကန္ ေစာင္းနံေဘးမွာ ရိွတဲ့ ေဒၚ၀ါ၀ါ၀င္းေရႊရဲ႕ ဟုိတယ္မွာ အာဏာရွင္ေတြ အားကိုးနဲ႔ ဒုစရုိက္ေပါင္းစံု ဖြင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ ျဖစ္ေနၿပီး အာဏာရွင္ေတြကိုယ္တုိင္ ဟုိတယ္မယ္ေလးေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ပါးရာ ေနရာေလး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုေတဇရဲ႕ အဖား ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ဗုိလ္သန္းေရႊရဲ႕ ေျမးေလး မူယစ္ေဆးစြဲတဲ့အခါက်မွ အာဏာရွင္ ဗုိလ္သန္းေရႊလည္း မ်က္ျဖဴဆုိက္ရတဲ့ဘ၀ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။


မဆလေခတ္က အင္းလ်ားကန္ေစာင္း အင္းလ်ားကန္ ဟိုတယ္မွာ ဦးေန၀င္းရဲ႕ သမီးေတြဟာ Night Club “ပြတ္သဘင္” ပြဲ သံတမန္ေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲျမဴးတူးခဲ့လို႔ ဦးေန၀င္း ေဒါသူပုန္ထ သြားေရာက္ ၾကမ္းရမ္းခဲ့ရာမွ သံတမန္ေတြနဲ႔ တီး၀ိုင္းသမားမ်ား ေျပးသူေျပး ပုန္းသူပုန္း ရုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ ေတြကိုလည္း အင္းလ်ားကန္ႀကီးက သိရွိၿပီး ပံုရိပ္ထင္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္း ဟာ သူမ စီးလာတဲ့ ကားနဲ႔ ရဲခ်ဳပ္ စံသိန္းရဲ႕ သမီး စီးလာတဲ့ကား ရုတ္တရက္ တုိက္ခံရစဥ္မွာ ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္း က “ကုိခင္ညႊန္႔ ၾကည့္လုပ္ေပးပါဦး” ဆုိၿပီး တုိင္တဲ့အျပင္ ဦးေန၀င္းက “ခင္ညႊန္႔ ငါမေသ ေသးဘူး” လို႔ ေငါက္ငမ္းတဲ့အတြက္ ရဲခ်ဳပ္ စံသိန္းခမ်ာ စပိန္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ခံလုိက္ရပါတယ္။


ဒီျဖစ္စဥ္ကို သိေနတဲ့ ေနာက္တက္လာတဲ့ ရဲခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းဟာ ဦးေန၀င္း ေျမးေတြကို အစြမ္းကုန္ “ဖား” ၿပီး အကာအကြယ္ ေပးတာမုိ႔ ဦးေန၀င္း ေျမးေတြကလည္း ရဲေတြအတြက္ ၀တ္စံုခ်ဳပ္ေပး ေငြေၾကးအင္အား ပံ့ပိုးထားၾကလို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ တရားဥပေဒမဲ့ ၾကမ္းခ်င္တုိင္း ၾကမ္း၊ ရမ္းခ်င္တုိင္း ရမ္း ေသာင္းက်န္း ၾကတာေၾကာင့္ သူတုိ႔စီးလာတဲ့ ကားဆုိရင္ ေ၀းေ၀း ေရွာင္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဦးေန၀င္း ဇာတ္သိမ္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဗုိလ္မွဴးႀကီး စိုး၀င္းကို တန္းျဖဳတ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ အလားတူ သနက (၄) တပ္ရင္းဟာ ဦးေန၀င္းရဲ႕ အနီးကပ္ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူရတဲ့ တပ္ရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ျမင့္ဟာ ဦးေန၀င္း အရွိန္အ၀ါ သံုးကာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀း ေတြမွာေတာင္ အေဖႀကီး (ဦးေန၀င္း) ေနမေကာင္းလို႔ အေၾကာင္းျပကာ မထီမဲ့ျမင္ လုပ္တဲ့ အေျခအေန ရွိပါတယ္။ အဲဒီတပ္ရင္းက စစ္သည္ေတြနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တုိင္း၊ ျဖစ္တဲ့သူဟာ ဘယ္ေလာက္မွန္မွန္ အရံႈးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရစၿမဲမုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တပ္ခ်င္း တူတာေတာင္ သနက (၄) တပ္ရင္းအေနနဲ႔ အခြင့္ထူးခံ ရရွိသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

ဦးေန၀င္း ေျမးေတြကုိ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈအတြက္ အေရးယူတာ မျဖစ္ပြား ခင္ေလးမွာ ဦးေန၀င္း ေျမးေတြရဲ ႔ ေျမႇာက္စားမႈေၾကာင့္ အဲဒီ စစ္သည္ေတြကို အေကာင္းစား စစ္၀တ္စံုမ်ား ခ်ဳပ္ေပးၿပီး ငပလီ မွာေတာင္ အပန္းေျဖခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးေန၀င္းနဲ႔ ေျမးေတြကို အေရးယူလိုက္တဲ့အခါမွာ သနက (၄) တပ္ရင္း တစ္ရင္းလံုးကို တပ္မ (၁၁) ရဲမြန္သို႔ မိန္းမ၊ ကေလးေတြပါမက်န္ေအာင္ အခ်ဳပ္ကားမ်ားနဲ႔ ပို႔လုိက္ၿပီး စစ္ေၾကာေရး အထပ္ထပ္ ၀င္ကာ ေထာင္ခ်သူ ခ်၊ က်န္သူမ်ားကို ေက်ာက္တန္းရွိ လြင္တီးေခါင္ နယ္ေျမသို႔ တိရိစာၦန္မ်ားသဖြယ္ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

သူမကို မလိုမုန္းထား ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေနတဲ့ ဦးေန၀င္းရဲ႔ သမီး ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္း ဟာ မနာလို မရႈစိတ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို “သတိၱရွိရင္ ေသနတ္ခ်င္း ၿပိဳင္ပစ္မလား” လို႔ေတာင္ စိန္ေခၚခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္းဟာ ဦးေန၀င္းကို ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ေနသူျဖစ္ၿပီး သူ႔သားေတြရဲ ႔ အာဏာသိမ္းေရး စီမံခ်က္ကို ဖန္တီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ေနာက္တခ်က္က ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္းဟာ ဗုိလ္ခင္ညႊန္႔အေပၚ ၾသဇာ လြမ္းမိုးေနၿပီး သူမသားေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳလ္တု ဖုန္းကိစၥကို န၀တက မလိုက္ေလ်ာခဲ့လို႔ မေက်မနပ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သူမသားေတြဟာ တယ္လီဖုန္း ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထု ထံက ဖုန္းတစ္လံုးကို က်ပ္ေငြ (၅) သိန္း ႀကိဳတင္ေကာက္ခံထားရာ ထိုေငြမ်ားကို ျပန္အမ္း ေပးရန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို န၀တက ရုတ္သိမ္းလုိက္ရာက စတင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ေၾကးနန္းစာ တုိက္၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ၀င္းတင္ ကိုလည္း န၀တက ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။

ဦးေန၀င္း ေသဆံုးတဲ့အခါမွာ အေလာင္းကို မီးရိႈ႕ပစ္ၿပီး ရက္မဆုိင္းေစဘဲ ေရထဲကုိ ေမွ်ာခ် ခိုင္းလိုက္ တာကလည္း တရားက်စရာ ေကာင္းလွပါေတာ့တယ္။ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဇာတ္သိမ္းပံုကို သတိသံေ၀ဂ ယူၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနနဲ႔ မတရားတဲ့ အမိန္႔နဲ႔ ေဖာက္ျပန္ ေနၾကတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ ေနၾကမယ္ဆုိရင္ သမိုင္း ဒါဏ္ခတ္ ခံရကာ “ရဲေဘာ္ေသ၊ ေသေသာ္ငရဲလား” မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏုိင္ရန္ စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ တင္ျပလာပါတယ္။

ေဆာင္းပါရွင္။ ။စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ား

ဖိုးတရုပ္ကင္း မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။