Thursday, August 30, 2012

ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ “အလွည့္” နဲ႔“အေျပာင္း”

တူေမာင္ညိဳ၊ ၾသဂုတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၂

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၉ ဦး “ေျပာင္းလဲ တာဝန္ေပး” တယ္ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ သူ႔ရံုးခန္းထဲမွာရွိတဲ့ အဆင့္ဆင့္ေသာ အံဆြဲေတြကို ဟုိဆင့္ကေန ဒီအဆင့္၊ ဒီအဆင့္ကေန ဟုိအဆင့္၊ အဆင့္ေနရာေျပာင္းတာသာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မူလကျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၂ ဦးသာရွိတဲ့ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာနဟာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၆ ဦးရွိတဲ့ ဝန္ႀကီး ဌာနႀကီးျဖစ္လာပါတယ္။ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန ရဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကဘာေတြလဲ။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြေမးေပးၾကပါဦး။ မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အျငင္းပြားမႈျပႆနာ” ေနာက္မွာ “ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဖာင္းပြမႈျပႆနာ” ပါထပ္တက္လာပါၿပီ။
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးက သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနကို စီမံကုိင္တြယ္ႏုိင္သလို၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးကလည္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနကိုထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲႏုိင္ပါတယ္။

ဒါကလည္းက်ေနာ္တုိ႔ဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ၿပိဳင္စံမေပၚတဲ့တတ္ပြန္လိမ္မာမႈေတြလို႔ေျပာရမွလား။ အေထြေထြ ကၽြမ္းက်င္သူေတြလို႔ပဲဆိုရမွာလား။ ႏုိင္ငံတကာကို ေခါင္းေမာ့ဝင့္ႂကြားရမယ္အခ်က္မ်ားလား။
“ခရီးမတြင္တဲ့လူေတြ က်ေနာ္တုိ႔အစိုးရအဖဲြ႔ထဲမွာလည္းရွိပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္းရွိပါတယ္ --- ေလးေလးပင္ပင္နဲ႔ လုပ္ေနတဲ့သူေတြကေတာ့ ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ရမွာပဲ” လို႔ ဦးသိန္းစိန္က ဗြီအိုေအနဲ႔ဗ်ဴးရာမွာေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ ေလးေလးပင္ပင္ လုပ္ေနသူ ေတြ က အစုိးရအဖြဲ႔ထဲမွာ “ေလးေလးပင္ပင္စာရင္းဝင္” ဘယ္ႏွေယာက္ရွိသလဲ။ဘယ္သူေတြလဲ။

ဦးသိန္းစိန္ဟာ သူေျပာသလို တကယ္ပဲ ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့သလား။
ဒါေတြကိုသိဖုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ဝန္ႀကီးတာဝန္အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ တုိက္ဆုိင္ၾကည့္ၾကရေအာင္။
ေျပာလံုးကေလးေတြနဲ႔စမယ္။ “ေလးေလးပင္ပင္လုပ္ေနသူေတြ”တဲ့ ဒါကဦးသိန္းစိန္စကား။ သေဘာထားတင္းမာသူေတြလို႔ သူ႔ရဲေဘာ္ေတြကိုပစ္ပစ္ခါခါ မသံုးရွာဘူး။ ဖယ္ရွားပစ္မယ္လို႔လည္း ရက္ရက္စက္စက္မေျပာဘူး။ “ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ရမွာပဲ”တဲ့။ သိပ္ေပ်ာ့ ေပ်ာင္းတဲ့သမၼတႀကီး။ စစ္ဗိုလ္ခ်င္းဝံသာႏုတဲ့ စစ္ဗိုလ္သမၼတႀကီး။ အတုိက္အခံေတြေလ့လာအတုယူစရာေပါ့။

“ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၉ ဦး ေျပာင္းလဲတာဝန္” ေပးတာမွာ ၉ ဦးစလံုး “ေလးေလးပင္ပင္စာရင္းဝင္” သမားေတြ ဟုတ္ မယ္မထင္ပါဘူး။
အဲဒီအထဲမွာ ၿမိဳ႕ေမတၱာခံယူမယ့္သား ဦးေက်ာ္ဆန္း တစ္ေယာက္ကိုေတာ့အထင္းသားျမင္သည္လို႔ ဆုိရမွာပဲ။ သူဟာ အစုိးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရအာဏာပုိင္၊ ဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခုကိုကုိင္ထားသူျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့သူ႔ကို သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနသို႔ “ေျပာင္းလဲ” ေပး လုိက္တယ္။ အစုိးရအဖြဲ႔ တန္းစီဇယားအမွတ္စဥ္အရ ဆုိရင္ သူဟာယခင္က အမွတ္စဥ္(၈)။ အခုေတာ့ အမွတ္စဥ္(၁၈)ေနရာ ေရာက္သြားတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ တန္းစီဇယားအရဆိုရင္ “ေအာက္ေရာက္သြားတယ္”လုိ႔ သံုးသပ္ရမွာလား။ “က်”သြားတယ္လုိ႔ေျပာရမလား။ မီဒီယာ သမားေတြအတြက္ေတာ့ “အဘေက်ာ္”ရန္က လြတ္ၿပီလို႔ဆုိရမလား။ “အဘေက်ာ္”ကို ေနရာေရႊ႕ၿပီး မီဒီယာသမားေတြကို ေက်ာသပ္ေခၽြး သိပ္လိုက္တာမ်ားလား။

ဒါမွမဟုတ္ေနာက္လာတဲ့ “အဘၾကည္”က သြားေလသူ “အဘေက်ာ္” ထက္ကဲေနမလား။ တျခားကြဲျပားမႈေတာ့ မသိပါဘူး။ “အဘေက်ာ္”နဲ႔ မတူတာေတာ့ “အဘၾကည္”က “အေမစု” နဲ႔ စိမ္းလဲ့ကန္သာမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ထိေတြဆက္ဆံဖူးသူျဖစ္တယ္။
ေမးဖို႔လိုတာေတာ့ ဦးေက်ာ္ဆန္းဟာ အစုိးရေျပာေရးဆုိခြင့္အာဏာပုိင္ တာဝန္ကေနေရာေျပာင္းလဲလုိက္ၿပီလား။ အရင္ တုိင္း ပဲလား။
ဦးေအာင္ၾကည္။ သူလည္း ဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခုကိုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရတဲ့ စိမ္းလဲ့ကန္သာ“ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး”လည္းျဖစ္တယ္။ (နအဖ) စစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ (၉) ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ ဖူးၿပီး ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရလက္ထက္မွာ (၄) ႀကိမ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံဖူးတယ္။ သူဟာ အစုိးရအဖြဲ႔တန္းစီဇယားအမွတ္စဥ္အရဆုိရင္ ယခင္ကအမွတ္စဥ္(၁၆) ကေန ယခုအမွတ္စဥ္ (၈)ဦးေက်ာ္ဆန္းေနရာကို ေရာက္လာတာျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္“အထက္တက္သြားတယ္” လို႔သံုးသပ္ရမွာလား။

ဦးသိန္းစိန္စကားနဲ႔ဆုိရင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းကို “ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့”တာမဟုတ္ဘဲ။ “ေနာက္ကိုပို႔လိုက္တာ” လို႔ ေျပာရ မယ္ထင္ပါတယ္။ ဦးေအာင္ၾကည္ကိုေရာ စိမ္းလဲ့ကန္သာ “ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး” တာဝန္ကေန အနားေပးလုိက္ၿပီလား။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ကေန ဇူလုိင္ ၁ ရက္ေန႔အတြင္း “က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပၿပီး ႏႈတ္ထြက္ၾကသူ” ၆ ဦးရွိပါတယ္။ ႏုတ္ထြက္ၾကသူေတြထဲမွာ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး (၁)ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁) ဦး၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ (၁) ဦး နဲ႔ ဒုတိယဝန္ႀကီး (၂) ဦး တုိ႔ပါဝင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ထုတ္ပယ္ခံရသူေတြမဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ ဟာ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕“ေလးေလးပင္ပင္စာရင္းဝင္”ေတြလား။

ေနၿမဲအတုိင္းအေျပာင္းအလဲ မရွိ၊ ထူးျခားသူတစ္ဦးေတာ့ရွိပါတယ္။ သူက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုအေရးမွာ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေတာ့မွေနာက္မဆုတ္ပါဘူး၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔က ကန္႔ကြက္ေနလို႔ ေနာက္ဆုတ္မွာလားလို႔ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါတယ္။ ေနာက္မဆုတ္ပါဘူး။ ဆက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဆိုၿပီး ၾကမ္းခဲ့ ရမ္းခဲ့သူပါ။ သူဟာ အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေနၿမဲပါပဲ။

ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕“ေလးေလးပင္ပင္စာရင္း”ထဲ ဦးေဇာ္မင္း မပါဘူးလား။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ အစုိးရအဖြဲ႔ထဲမွာပါတဲ့ (ကာလံု)အဖြဲ႔ဝင္ေတြကိုေတာ့ အခုလို “ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပး”လုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး။ အစုိးရအဖြဲ႔ထဲက(ကာလံု)အဖြဲ႔ဝင္ေတြဆုိတာက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဆီကေန စာရင္းေပးလို႔ခန္႔ထားရသူေတြမဟုတ္လား။

ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ “ေလးေလးပင္ပင္စာရင္း”ထဲ (ကာလံု)အဖြဲ႔ဝင္ေတြ မပါႏုိင္ဘူးလား။ ပါဝင္ေနတယ္ဆုိရင္ ဦးသိန္းစိန္ ဘယ္လိုမ်ား ေျပာင္းလဲ မွာပါလိမ့္။

ဦးသိန္းစိန္ အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) နဲ႔အညီ လွည့္စရာ ေျပာင္းစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ “အလွည့္”၊ “အေျပာင္း” မွာ နစ္ၿပီး ေမ်ာမသြားၾကဖို႔သတိေပးခ်င္ပါတယ္။

( အယ္ဒီတာ့မွတ္ခ်က္ - တူေမာင္ညိဳေဆာင္းပါးသည္ ၂၈ ၾသဂုတ္ ကေရးသားခဲ့ေသာေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္)

by:facebook

Monday, August 20, 2012

ပထမဆုံး သားေကာင္ ျဖစ္သြားေသာ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးႏွင့္ ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းမ်ား (၁)

(ေရးသူ - ထိန္လင္း)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘာေတြျဖစ္ေနျပီလဲ၊ ဘာေတြ ျဖစ္ေနတာလဲ။ အာဏာလုပြဲ၊ ခြက္ေစာင္းခုတ္ပြဲေတြက ပါလီမန္ေခတ္ကအတိုင္း တစ္ေထရာထဲ ျဖစ္ေနျပီ။ ၾကည့္လို႕ေကာင္းတယ္။ စိတ္၀င္စားဖို႕ ေကာင္းတယ္။ ျပီးေတာ့ ဘာေတြ ဆက္ ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ဖို႕ ေကာင္းတယ္။


ခၽြတ္ေခ်ာ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္က သမတကို စိန္ေခၚပြဲ စလိုက္တာ ေတြ႕ရတယ္။ ခုံရုံးကို ျဖဳတ္ပစ္- ငါတို႕က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြနဲ႕ ရဲရဲေတာက္ေနလိုက္ၾကတာ။ Lawmaker ေတြလည္း လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းလို႕။ အမွန္ေတာ့ lawmaker ေတြ အကြက္ဆင္ထားတဲ့ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ေ၇ာက္သြားၾကျပီ။ ဒါကို အမတ္ေတြ နားမလည္ဘူး။ သူတို႕ခမ်ာလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အႀကီးက်ယ္ ဆုံး လႊတ္ေတာ္ႀကီးထဲကို ေရာက္ျပီး ေသြးေတြ နထင္ေရာက္ေနလိုက္ၾကတာ။ NLD အမတ္ ဗိုလ္(ျပဳတ္)၀င္း ထိန္ (မိထီလာ) ေျပာတဲ့စကားေလး ရွိတယ္။ လႊတ္ေတာ္က အရမ္းလြတ္လပ္တယ္။ အတားအဆီးမရွိဘူး။ အစိုးရကို မေကာင္းဘူး ေျပာ - တရားသူႀကီးေတြ မမွန္ဘူး ေျပာ- ႀကဳိက္သေလာက္ ေျပာ-ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုေတာ့ လာမေျပာနဲ႕ မီးပြင့္သြားမယ္-မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္သြားမယ္ ဆိုတဲ့ စကား ေလးပါ။ ဗိုလ္၀င္းထိန္က အမွန္ေတာ့ လူေတာ္။ အေျခအေနေၾကာင့္ ဗိုလ္ျပဳတ္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ သူက ပင္ကို ေတာ္တဲ့သူ။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဗိုလ္ေရႊမန္း ထင္တိုင္းႀကဲေနတာက ထိန္းမယ့္သူ-ထိန္းႏုိင္တဲ့သူ မရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕ EC ေတြကလည္း တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနတာ။ ဒါက ဗိုလ္ေအာင္သိန္းလင္းကို ထိလိုက္တဲ့အခ်က္ လည္း က်ိန္းေသ ပါေနတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဗိုလ္ေအာင္သိန္းလင္း အင္တာဗ်ဴးက အမွန္။ အဲဒီစကားေတြက ဗိုလ္ေရႊမန္းနဲ႕ ႀကံ႕ဖြံ႕ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သေဘာထားပဲ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ဒီလိုပဲ။ ကံမေကာင္းခ်င္ ေတာ့ ဗိုလ္ေအာင္သိန္းလင္းက အရမ္း စကားကၽြံသြားတယ္။ ဒီေတာ့ အေရးမယူရင္ ပါတီလည္း ဖြဲ႕စည္းပုံ ပ်က္ဖို႕ပဲ ရွိေတာ့ လူသိထင္ရွား အေရးယူပစ္ရတယ္။ ဒီတစ္ကြက္ဟာ ဗိုလ္ေရႊမန္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ ႀကံ႕ဖံြ႕ ထိပ္ပိုင္းက လူေတြအတြက္ မႏွစ္မ်ဳိ႕စရာ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

ဗိုလ္ေရႊမန္းဟာ ႏိုင္ငံေရးကို ပါးပါးနပ္နပ္ ကိုင္တြယ္တတ္တယ္။ စနစ္တက် အကြက္ခ်တတ္တယ္။ ဆိုလို တာက ႏုိင္ငံေရးဆိုတာ ညစ္ပတ္၊ ကလိမ္ကက်စ္ လုပ္တတ္ရတယ္။ မလုပ္ရင္ေတာ့ ေသဖို႕သာျပင္ေပ ေတာ့။ အခုဆို ဗိုလ္သိန္းစိန္အစိုးရ အက်ပ္ရိုက္ေနျပီ။ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးဆိုတာ အခ်ဳပ္အျခာေဒါက္တုိင္ႀကီး သုံးခုစလုံးကို ထိန္းဖို႕လုပ္ထားတာ။ ဒီအညွာကို ခ်ဳိးႏိုင္မွေတာ့ က်န္တဲ့ ေဒါက္တိုင္ေတြ အခ်ိန္မေရြး ျဖဳိပစ္ လို႕ရျပီ။ ဦးခ်ဳိးတယ္ လို႕ ေခၚတယ္။ အခု ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာကို ဘယ္ဘက္ကမွ မလိုက္စတမ္း ေျပာရရင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က အာဏာရွင္ဒီမိုကေရစီကို စျပီး ေျခလွမ္းလိုက္တာပဲ။ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ဖို႕ စျပီး အကြက္ေရႊ႕တာက ဗိုလ္ေရႊမန္းပဲ။ သူ႕ေနာက္ေၾကာင္းက သမတ ျပန္ေရြးတဲ့ မေက်နပ္ရင္ တစ္က ျပန္စ ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းပဲ။ ဒါေပမယ့္ အံ့ႀသဖို႕ ေကာင္းတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကရက္ ေတြ ဒီထဲမွာ ေရာေယာင္ပါလာတာပဲ။ တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္ ဒီအင္အားေတြကို ရေအာင္ စုစည္းႏိုင္တာ ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ပရိယာယ္ သိပ္ေကာင္းလို႕ပဲ။ ဒါကိုေတာ့ ခ်ီးက်ဴးရမွာပဲ။

ဒါေပမယ့္ သိသာထင္ရွားတဲ့ အျမင္ကေတာ့ ဒါက ႀကံ႕ဖြံ႕အတြင္းစည္း ျပႆနာပဲ။ ဒါကို လူသိထင္ရွား တိုက္ကြက္ေဖာ္လာတဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြ ရွိမလဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ သိပ္ကို စိတ္၀င္စားဖို႕ ေကာင္း တယ္။ ဗိုလ္ေရႊမန္းဟာ ဒီေလာက္ ဦးေႏွာက္ေကာင္းပါ့လား။ ဒါမွမဟုတ္ မေတာ္တဆ ကံေကာင္းသြားသည္ လား။ ဒါကိုေတာ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းသာ သိပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခုရွိတာက ဗိုလ္ေရႊမန္းမွာ ႏိုင္ငံေရးရူး ရူးေနတဲ့ တိုးႏိုင္မန္း ဆိုတဲ့ သားတစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ ဒီသားကို ဗိုလ္ေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္တစ္ခုတည္းမွာ ထည့္ထားတယ္။ ရည္ရြယ္တာက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရရင္ သူ႕သားကလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျဖစ္ လာမယ္။ ႏိုင္ငံျခားခရီးေတြ သြားရင္ သူ႕သားကို ပြဲထုတ္လာတဲ့အခ်က္ဟာ ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ မန္းမ်ဳိးဆက္ ထူေထာင္လိုတဲ့ တျခားရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေနမွာ ေသခ်ာတယ္။ ဒီေနရာမွာ သူ႕သားအရင္းကို ဘာအရည္ အခ်င္းနဲ႕ ေကာ္မရွင္၀င္ ခန္႕ထားတာလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ သိသာတယ္။ ဗိုလ္ျပဳတ္ တိုးႏိုင္မန္းဟာ ခရိုနီခင္ေရႊရဲ႕ သမီးကို စုလ်ားရစ္ပတ္ျပီး စီးပြားေရးအင္ပါယာေထာင္ေနတယ္။ ခရိုနီေတြက lawmaker ျဖစ္ ေနေတာ့ ဒီလႊတ္ေတာ္ေတြက ဘယ္လိုလုပ္ သန္႕စင္ႏုိင္ေတာ့မလဲ။ တိုးႏိုင္မန္းကို မ်က္ႏွာေျပာင္ တိုက္ျပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားျခင္းဟာ ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ရဲတဲ့ သတိကို ေဖာ္ျပ ေနတာ ျဖစ္တယ္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ကို စျပီးေတာင္းတာက ႀကံ႕ဖြံ႕ထိပ္ပိုင္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ အခုေနာက္ ပိုင္း ႀကံ႕ဖြံ႕ထဲက ဗိုလ္ေအာင္ကို၊ ဗိုလ္သူရိန္ေဇာ္၊ ဗိုလ္ေမာင္တိုး၊ ဗိုလ္ေအးေမာက္ တို႕က ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ အနီးကပ္အမာခံ ညာလက္ရုံးေတြ အျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚထြက္လာတာ ေတြ႕ရတယ္။ သူတို႕လို လူသိ ထင္ရွား မျပေသာ္လည္း ပညာသားပါပါ ႏိုင္ငံေရးကစားေနၾကတာက ဗိုလ္ေအာင္ေသာင္း၊ ဗိုလ္သိန္းေဇာ္၊ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္သိမ္း စတဲ့ နအဖ၀န္ႀကီးအေဟာင္းေတြ ျဖစ္တယ္။ သူတို႕ရဲ႕ ကစားကြက္မွာ တို္က္ရိုက္ ပါ၀င္သြားတာက က်ားျဖဴက ဦးရဲထြန္းပဲ ျဖစ္တယ္။ သူက လက္မွတ္ေတြ လိုက္စုတယ္။ အမွန္က က်ားျဖဴ ဦးရဲထြန္းဟာ အခြင့္အေရးသမား ျဖစ္တယ္။ က်ားျဖဴရဲထြန္းဟာ ပါတီရဲ႕ မူ၀ါဒနဲ႕ မဆိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနတာကို က်ားျဖဴပါတီကလည္း မထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ျပီးေတာ့ ဦးရဲထြန္းဟာ အသုံးခ်ခံ နယ္ရုပ္ေလးတစ္ရုပ္ ျဖစ္သြားတာ ျဖစ္ျပီး ဒါကို ဦးရဲထြန္းကို္ယ္တိုင္ေတာင္ မသိေလာက္ဘူး။

ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ ဥာဏ္မ်ားပုံက က်ားျဖဴက နန္း၀ါႏုကို အသုံးခ်ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မလႈပ္သာ ေအာင္ ခ်ဳပ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ေကာ္မတီအသစ္ဖြဲ႕ ဥကဌခန္႕တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဦးနဒေက်ာ္စြာ ေျပာ သြားတဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းက တားထားလို႕ ဆိုတာ အမွန္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေကာ္မတီဥကဌ ျဖစ္လာ တဲ့အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနတာ။ ဒါမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံတဲ့ ျပည္သူေတြ သူ႕ေနာက္ပါလာမယ္။

ကဲ ထားေတာ့။ ခုံရုံးကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ျပီ ဆိုရင္ သူက ဘာမဆို လုပ္လို႕ ရသြားျပီ။ သူ႕ကို ထိန္းႏိုင္တာ ခုံရုံးပဲ ရွိတယ္။ ခုံရုံးကို ဦးခ်ဳိးႏိုင္ျပီ ဆိုရင္ အစိုးရကိုေရာ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ကိုပါ ထင္ရာစိုင္းလို႕ ရသြားျပီ။ အခု ေရြး ခ်ယ္လိုက္တဲ့ သားေကာင္က ခုံရုံး ျဖစ္ေနတာကိုက အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္လို႕ ျမင္တယ္။

ျမင္ရသေလာက္ကေတာ့ တိုးႏိုင္မန္းဟာ Egress ေန၀င္းေမာင္ရဲ႕ တပည့္၊ Eleven, The Voice, Street View နဲ႕ အျခား ဂ်ာနယ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ကိုင္ထားတယ္။ Max ေဇာ္ေဇာ္၊ ထူး-ေတဇတို႕နဲ႕ ေပါင္းျပီး မီဒီယာေတြကို ေနာက္ကြယ္က ေထာက္ပံ့ေပးထားတယ္။ တိုးႏုိင္မန္းရဲ႕ ေကာ္မရွင္ဟာ အမွန္ေတာ့ အစိုးရကို ရွဲဒိုးလုပ္ဖို႕ ဖြဲ႕ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ေရႊမန္း မွားသြားတဲ့အခ်က္က တိုးႏိုင္မန္းကို တည့္တိုး ႀကီး အဖြဲ႕၀င္ ေပးလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈက ေတဇနဲ႕ ထြန္းျမင့္ႏုိင္တုိ႕ ထက္ မသာရင္သာေနမယ္။ ေလ်ာ့ေတာ့ မေလ်ာ့ဘူး။ လုပ္ငန္း အားလုံးကို ပတ္လည္ရိုက္ျပီး သပြတ္အူ ပါေအာင္ လုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ခင္ေရႊပိုင္တာလည္း ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြပဲ။ ေအာင္သက္မန္း ဆိုရင္ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ ဓါတ္ေျမႀသဇာ အညံ့စားေတြကို မယူမေနရ ႏွစ္ဆိုင္းနဲ႕ ေ၇ာင္းခ်ျပီး သူေဌး ျဖစ္လာ တာ။ ဦးပိုင္လိမိတက္နဲ႕ေပါင္းျပီး သိန္းေထာင္ခ်ီ အေျပာက္ရိုက္ထဲ့တာ ဦးပိုင္က လူေတြ အာေခ်ာင္လို႕ ဗိုလ္တင္ေအးက ဖုံးဖိထားခဲ့ရတယ္လို႕ ဆိုတယ္။ E-Lite, Red Link, ထူး၊ Max အကုန္လုံးဟာ တိုးႏိုင္မန္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ တိုးႏိုင္မန္းဟာ ဘ၀င္ျမင့္ေရာဂါ ရေနတယ္လို႕ သတင္းေတြ ထြက္ေနျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေတာင္ လက္သိပ္ေမြးဖို႕ ႀကံစည္ေနတယ္လို႕ ဆိုၾကတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္အနားက ေဒၚဥမၼာ၊ ေဒၚစုစုလြင္တို႕ကို တစ္ဆင့္ခံ ေထာက္ပံ့ေပးျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ ဗိုလ္ ေရႊမန္း မဟာမိတ္၀န္ရိုးတန္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာက တိုးႏုိင္မန္းပဲ။ ခက္တာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဗိုလ္ေရႊမန္းကို မယုံဘူး။ ဗိုလ္သိန္းစိန္အေပၚမွာေတာ့ အေတာ္ကေလး ယုံၾကည္မႈ ရွိတယ္။ ဒါကို တိုးႏိုင္ မန္းက မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ျပီး သူ႕အေဖ ဗိုလ္ေရႊမန္း နာမည္ရဖို႕ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လာေနတာ ျဖစ္တယ္။ တိုးႏိုင္မန္းရဲ႕ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပေနတာက တိုးႏိုင္မန္းရဲ႕ အာေဘာ္ေတြပဲ။ တိုးႏိုင္မန္းဟာ သန္းထြတ္ေအာင္ နဲ႕ေပါင္းျပီး ျပည္သူေတြကို အဆိပ္ေကၽြးေနတာ ျဖစ္တယ္။

လယ္သမား ေျမသိမ္းခံရတဲ့ ကိစၥ သူ႕လႊတ္ေတာ္က ဘာျဖစ္လို႕ မကိုင္ရဲတာလဲ။ ခရိုနီေတြ ႀကီးစိုး ေနတာကို သူ႕လႊတ္ေတာ္က ဘာျဖစ္လို႕ အသံမထြက္ရဲတာလဲ။ တစ္ေလာက ပိုင္ဆိုင္မႈ ေၾကညာဖို႕ ျငင္းၾကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ ေၾကညာသင့္တယ္ ဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ အသံတိတ္သြား တာ မ်က္ႏွာေျပာင္နဲ႕ ေနရဲတယ္။ ဗိုလ္ေရႊမန္းနဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြရဲ႕ ခ်မ္းသာမႈဟာ အာရွထိပ္တန္း (၅၀) ထဲမွာ ၀င္ေနတယ္လို႕ စင္ကာပူက ဓါတ္သိေတြက ေျပာတယ္။ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြထဲမွာ တိုးၽနိုင္မန္း၊ ေအာင္သက္မန္းတို႕ ၀င္ျပီး ကိုင္ထားတာ အေတာ္မ်ားေနျပီ။ ၀န္ႀကီးေတြက တိုးနိုင္မန္းကို မလွန္ရဲဘူး။ အဆိုးဆုံး ဗိုလ္သိန္းထြန္း ကိုင္ထားတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနပဲ ျဖစ္တယ္။ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုလုံးဟာ ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ့ သူလွ်ဳိေတြခ်ည္းပဲ ျပည့္ႏွက္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ အလားတူ ပို႕ေဆာင္ေရး၊ သတဳတြင္း၊ လယ္ဆည္၊ စီးပြား/ကူးသန္း၊ ဟိုတယ္/ခရီး ဒီ၀န္ႀကီးဌာနေတြဟာ ေအာင္သက္မန္းနဲ႕ တိုးႏိုင္မန္းတို႕ရဲ့ လက္ခုပ္ထဲက ေရသာသာ အဆင့္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို ဗိုလ္သိန္းစိန္ က ရွင္းပစ္ေတာ့မွာ သိေတာ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းဟာ တုိက္ကြက္ တစ္ခုျပီး တစ္ခု ေဖာ္လာတာ ျဖစ္တယ္။

အမွန္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ဘာမွ သိၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ေလာက ဗိုလ္ျမင့္လႈိင္ ေျပာတာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အေနအထားမွန္ပဲ။ ထိုင္ဆိုထိုင္- ထဆိုထ အမ်ားေယာင္ရင္ လိုက္ေယာင္ေနတာ။ တစ္ပါတ္က Hot News ဂ်ာနယ္မွာ အမတ္ေတြ အိပ္မေနႀကဖို႕ ဗိုလ္ခင္ေအာင္ျမင့္က သတိေပးလိုက္တယ္ ဆိုတာ ေတြ႕ရတယ္။ သတင္းစာထဲမွာလည္း ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႕ ျပည့္စုံေအာင္ အင္ဂါရပ္နဲ႕ညီေအာင္ လုပ္သင့္တယ္လို႕ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံးက ေျပာေတာ့ ဗိုလ္ေရႊမန္း အနာေပၚထုတ္က်ျပီး ျပန္ေျပာလိုက္တာ ေတြ႕ရတယ္။ ေျပာစရာ မလိုဘူး၊ လႊတ္ေတာ္က ဘာလုပ္လုပ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ငါ့ျမင္းငါစိုင္း စစ္ကိုင္း ေရာက္ေရာက္ ဆိုျပီး လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။

ဗကပဘက္က ၾကားရတဲ့ သတင္းေတြအရ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္က ဗိုလ္ေရႊမန္းကို ျဖဳတ္ဖို႕ ခြင့္ေတာင္းထား ျပီးျပီ လို႕ သိရတယ္။ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕ စစ္ရုံအင္အားစုေတြ ရွိတဲ့ ေဇယ်ာသီရိျမဳိ႕နယ္က ဗိုလ္ေရႊမန္း ကို တင္ေျမွာက္ထားတာ ျဖစ္လို႕ Right to recall အရ (၁%)လက္မွတ္ေရးထိုးရင္ ဗိုလ္ေရႊမန္း ျပဳတ္သြား ျပီ ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ျမင့္လႈိင္နဲ႕ ျပႆနာမွာ ဗိုလ္ေရႊမန္းကို ဗိုလ္ေမာင္ေအး၊ ဗိုလ္သန္းေရႊတို႕က အေတာ္ေလး မေက်မနပ္ ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုတယ္။ အခုလည္း တပ္ကို ျဖဳိခြဲတဲ့ သေဘာမ်ဳိး လုပ္လာလို႕ ဗိုလ္မင္းေအာင္ လႈိင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လဲလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ေရႊမန္းကို ႏုိင္တာက ဗိုလ္မင္းေအာင္ လႈိင္ပဲ။ သူက အခ်ိန္မေရြး ဗိုလ္ေရႊမန္းကို ျဖဳတ္ပစ္ႏိုင္တဲ့ အာဏာ ရွိတယ္။ အခု ၾကားရတာကေတာ့ ဗိုလ္သိန္းစိန္က စိတ္ရင္းေကာင္းနဲ႕ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္ကို တားထားတယ္လို႕ ဆိုတယ္။ ဗိုလ္မင္းေအာင္ လႈိင္ရဲ႕ စစ္ရုံးဘက္က သတင္းေတြအရ စစ္ရုံးမွာ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ျဖတ္ဖို႕ လူတြင္က်ယ္လုပ္ခဲ့တဲ့ တိုးႏိုင္မန္းကို အေတာ္ကေလး မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနတယ္လို႕ ဆိုတယ္။


အခု ေနာက္ဆုံးခုံရုံးနဲ႕ ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာမွာ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္ဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လုံး၀ မေထာက္ခံဘူး လို႕ သိရတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႕က က်ားျဖဴဦးရဲထြန္းဟာ တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လက္မွတ္ထိုးဖို႕ သြားစည္းရုံးေတာ့ ခပ္မာမာပဲ မထိုးႏိုင္ဘူးလို႕ ေျပာလႊတ္လိုက္တယ္။ ျပီးေတာ့ စေနေန႕ ျမ၀တီသတင္းစာနဲ႕ ရတနာပုံသတင္းစာေတြမွာ ေမာင္ေအးခ်မ္း(ဟားဗတ္)ရဲ႕ ေဆာင္းပါးေတြ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒီသတင္းစာေတြဟာ တပ္သတင္းစာေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တပ္ရဲ႕အာေဘာ္ကို ေဖာ္ျပလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္ ဆိုလိုခ်င္တာက တပ္မေတာ္ကေတာ့ ဒီလို ျဖစ္ေစခ်င္တယ္၊ ဒီလိုလုပ္ပါ။ မလုပ္ရင္ေတာ့ ျဖဳတ္ပစ္ရမယ္ ဆိုျပီး ဗိုလ္ေရႊမန္းကို ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ေရႊမန္းအေနနဲ့လည္း ေနာက္ဆုတ္လို႕မရေအာင္ ဘုရင့္ေနာင္ ေဖာ္ဖ်က္ျပီး လူသိထင္ရွားလုပ္ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆုတ္ဖို႕ ခက္ေနျပီ။ မဆုတ္ရင္လည္း ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္က ျဖဳတ္ပစ္ေတာ့မယ့္ အေနအထားမွာ ရွိေနတယ္။ ဗိုလ္ေရႊမန္းကေတာ့ တိုးႏိုင္မန္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီ အရူးအႏွမ္းေတြကို ဆက္ျပီး လက္ခံေနရင္ေတာ့ ဒုကၡ ေတြ႕ေတာ့မယ္။ ျပီးရင္ ႀကံ႕ဖြံ႕ ျပဳိကြဲမယ္။ တပ္နဲ႕ ေက်ာခိုင္းလိုက္ျပီ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီတိုင္းျပီၤ ဘယ္ကိန္းဆိုက္မလဲ ေမးစရာ မလိုေတာ့ဘူး။

အပိုင္း(၂) ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္။
by New D-Wave

Friday, August 17, 2012

လႊတ္ေတာ္၊ ခံုရံုး နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)


တူေမာင္ညိဳ မိုးမခ--------------------------------------------------

လႊတ္ေတာ္နဲ႔ခံုရုံး ျဖစ္တဲ့ပြဲက ေတာ္ေတာ္ၾကမ္းတဲ့ပြဲလုိ႔ ေျပာရမွာပဲ။ဒါဟာနိဒါန္းအစသာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဒီထက္ ၾကမ္း မယ့္၊ ရမ္းမယ့္ပြဲႀကီးပြဲေကာင္းေတြလာဦးမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကရပါလိမ့္မယ္
...
တစ္ႏွစ္သက္တမ္းေက်ာ္ရံုမွ်သာရွိေသးတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ရဲ႕ ေမြးရာပါျပႆနာမ်ားရဲ႕ ပြဲဦးထြက္ထႂကြမႈေတြ သာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုပြဲေတြဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) အရ ရံုးတစ္လံုး ဓါးတစ္စင္း အပုိင္စားရထားၾကသူေတြရဲ႕ အာဏာပါဝါ ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကတဲ့ပြဲ၊ အားစမ္းၾကတဲ့ပြဲေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီပြဲက ဒုတိယပြဲလုိ႔ေျပာရမွာပါ။
ပထမဆံုးပြဲက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) နာယကနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ဥကၠ႒တုိ႔ အားၿပိဳင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။
ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးကာလအတြင္းမွာျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၅(က)အရ သမၼတကလက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္ေရး အတြက္ေပးပို႔ျခင္းမျပဳမီ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအားစိစစ္ရန္၊ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက စိစစ္ရာ၌ သံသယရွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္သည္ဟုယူဆပါက ယင္းဥပေဒအား အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂၂ (ခ) အရ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးသုိ႔ေပးပို႔စိစစ္ရန္ လို/မလို” ဆုိတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီတုန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လိုအပ္တယ္လို႔ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ျပႆနာေတြေပၚၿပီးတဲ့ ေနာက္မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သူတုိ႔ဆံုးျဖတ္ထားခ်က္ကို ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ ဗိုလ္ေရႊမန္းနဲ႔ ဗိုလ္ခင္ေအာင္ျမင့္ ဘယ္သူက ပါဝါပိုရွိတယ္ဆုိတာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လက္ေတြ႔သိျမင္ခဲ့ၾကရတယ္။
ယခုဒုတိယပြဲကေတာ့ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးကာလအတြင္းမွာ စတင္ျဖစ္ ပြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ မၿပီးမျပတ္ခဲ့ပဲ စတုတၱပံုမွန္အစည္းအေဝးအထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့တဲ့ျပႆနာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ခံုရံုးရဲ႕ပါဝါျပမႈကျပင္းထန္ပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၄၀) ကို စိန္ေခၚလုိက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ကို တစ္နာရီေက်ာ္ မတ္တပ္ရပ္ခုိင္းခဲ့သတဲ့။ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ေန႔သတင္းစာ ထဲမွာ အခုလုိေဖၚျပထားတယ္။
“ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွင့္တကြ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း(၄၄၀)ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒( ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ)က က တစ္နာရီခန္႔ၾကာေအာင္မတ္တပ္ရပ္ၿပီး နာခံခဲ့ရပါေၾကာင္း။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိဆုိသည့္ မွားယြင္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တစ္နာရီခန္႔ၾကာေအာင္ မတ္တပ္ရပ္နားေထာင္ခဲ့ရသည္ႏွင့္ မတန္စြာ ၾကားနာခဲ့ရပါေၾကာင္း” တဲ့။
ထူးျခားေနတဲ့အခ်က္က “လႊြတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္အဖြဲ႔တို႔အား ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ထည့္သြင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းရွိ/မရွိ” ဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေရး ျပႆနာမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီျပႆနာကို အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားတဲ့ “တည္ဆဲဥပေဒ” (ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ)မ်ားကို အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးက ဂရုမစုိက္ဘဲ ဆံုးျဖတ္လုိက္ တဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးဥကၠ႒ရဲ႕တစ္ကုိယ္ေတာ္ အဆံုးအျဖတ္လား။ ခံုရံုး တစ္ဖြဲ႔လံုးရဲ႕ သေဘာထားဆံုးျဖတ္ခ်က္လားဆုိတဲ့ကိစၥပါပဲ။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံေပးမယ့္စာ(သဝဏ္လႊာ)မွာ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားပါဝင္ပါ တယ္။
- ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာခံုရံုးသို႔ ေဖေဖၚဝါရီ ၂ ရက္ က တင္သြင္းခဲ့သည့္ တင္သြင္းလႊာအား ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးပါရန္၊
- ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား၄င္းတို႔၏ အသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္တာဝန္မွအနား ယူေစျခင္း တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
- ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္မႈကို ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္မတိုင္မီ အၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးရန္
- ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆာင္ရြက္မည့္စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းကိစၥအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာ မဟုတ္ ေၾကာင္း ဆုိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

အထက္မွာက်ေနာ္တင္ျပခဲ့သလို ခံုရံုးရဲ႕ ပါဝါျပမႈက ျပင္းထန္သလုိ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈ (သမၼတထံေပးတဲ့ေပးပုိ႔မယ့္ သဝဏ္လႊာမွာပါရွိတဲ့)ကလည္း အလားတူျပင္းထန္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ရက္မွာ မိမိအသိစိတ္ဓါတ္နဲ႔ တာဝန္က အနားမယူရင္ (ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား) ထုတ္ပယ္ရလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။
“ႏုိင္ငံေတာ္ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးဥကၠ႒ ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃၄ (က) (၂) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၅) အရ ဥပေဒ အရ ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈျပဳလုပ္ရန္” ပထမအႀကိမ္ ၊ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၉၁) ဦး၊ နဲ႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ေန႔မွာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၀၁)ဦးတုိ႔က လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပခဲ့ၾက တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
မေန႔က (ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ေန႔) က်င္းပခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သူရဦးေရႊမန္း ေျပာတဲ့အတုိင္းဆုိရင္ “စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမျပဳလုပ္ဘဲ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္၍ ေျပလည္ေစႏုိင္ေသာ အျဖစ္ႏုိင္ဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ ေဆာင္ရန္တင္ျပခဲ့တယ္” လို႔ဆိုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ နိဂံုးေကာက္ခ်က္ခ်ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ေစာလြန္းေနပါေသးတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးနဲ႔ ခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈနဲ႔အသံကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါေသး တယ္။ “ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ဥပေဒအရေရာ အေၾကာင္းခ်င္းအရာအရပါ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပင္ျဖစ္သည္ ဆုိသည္ ကို အျငင္းပြားစရာမရွိပါေၾကာင္း” လႊတ္ေတာ္ဘက္ကအခုိင္အမာေျပာဆုိထားေနပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံရံုးရဲ႕ “အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္”က “လႊြတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္အဖြဲ႔တို႔အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ထည့္သြင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ညီၫြတ္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္း” ဟူ၍ ျဖစ္ပါတယ္။
ခံုရံုးရဲ႕အၿပီးအျပတ္ႏွင့္အတည္ျဖစ္ေစရမည္ဆုိတဲ့ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးရဲ႕“အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္”ကိုလႊတ္ေတာ္ ဘက္ကေစာဒကတက္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
မည္သည့္အမႈမ်ိဳးတြင္မဆို “ဥပေဒျပႆနာေလာ”၊ “အေၾကာင္းခ်င္းရာျပႆနာေလာ” စသျဖင့္ ဆန္းစစ္ၾကရစၿမဲျဖစ္ပါတယ္။
“ဥပေဒျပႆနာ”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊“အေၾကာင္းျခင္းရာျပႆနာ”ဟူ၍လည္းေကာင္းအျငင္းပြားစရာမရွိဟုဆိုပါလွ်င္မည္သည့္ ျပႆနာကို အျငင္းပြားေနၾကပါသလဲ။ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုး၏ တမင္သက္သက္ တစ္ဗိုလ္တစ္မင္းလုပ္မႈေလာ၊ အာဏာပါဝါျပမႈ သက္သက္ေလာ။

က်ေနာ္တို႔ေျပာႏုိင္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဒီျပႆနာေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲက အတုိက္အခံပါတီေတြ က ဖန္တီးတာ မဟုတ္ဘူး။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ရဲ႕ေမြးရာပါ ျပႆနာေတြရဲ႕ ပြဲဦးထြက္ထႂကြမႈေတြသာျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)က စစ္ဗိုလ္ေတြကို အခုလို အပုိင္စားနယ္ေျမေတြ သတ္မွတ္ခြဲေဝေပးခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ေရႊမန္းနဲ႔ ဗိုလ္ခင္ေအာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္ေတြကိုကြပ္ကဲ။ ဗိုလ္သိန္းစိန္တုိ႔က အစိုးရအဖြဲ႔ကိုထိန္းခ်ဳပ္၊ စစ္တပ္ကိုဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က ဗိုလ္လုပ္အမိန္႔ေပး၊ ေရြးေကာက္ ပြဲနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို ဗိုလ္တင္ေအးက ခ်ဳပ္ကိုင္။ ခံုရံုးကို ဗိုလ္သိန္းစုိး က အုပ္စီး။ အဲဒီယႏၱယားအားလံုးကို (ကာလံု)က ႀကီးၾကပ္။ (ကာလံု)ကို ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ ဗိုလ္ေမာင္ေအးတုိ႔က ႀကိဳးကုိင္ႀကိဳးဆြဲ စသျဖင့္ အဲဒီလို ခုတ္ေမာင္းလည္ပတ္ ေနတဲ့စနစ္ကို စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာဒီမုိကေရစီလို႔ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကေတာ့ အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ ကာလံု၊ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရအဖဲ႔ြ၊ စစ္တပ္၊ ေကာ္မရွင္ တုိ႔ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ႏုိင္တဲ့ လက္စြဲေတာ္ဥပေဒပဲျဖစ္ပါတယ္။
--------------------------------------------------------
ၫြန္း
- ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ေန႔၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ
- ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
Posted by MoeMaKa


Wednesday, August 15, 2012

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဗြီအိုေအျမန္မာပုိင္းႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြဟာ ျပစ္မႈ တခုကို အေျခခံၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ တဲ့ ျပည္ တြင္းေရး ကိစၥ သာ ျဖစ္တယ္၊ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္း ေျဖရွင္းစရာ မလိုဘဲ ျပည္တြင္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ေဒသခံေတြရဲ႕ အသိပညာ ျမင့္မားေရး တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရင္းနဲ႔ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္တယ္လို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဆုိပါ တယ္။ ဗြီအိုေအ ဌာနမွဴး ဦးသန္းလြင္ထြန္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနခ်ိန္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေနျပည္ေတာ္မွာ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ေမး။ ။ အခုရက္ပုိင္းတြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာကေန မီးေမာင္းထုိး ၿပီးေတာ႔ ေျပာျပလာတဲ႔ အေရးႀကီး ကိစၥတစ္ခုက ရခုိင္ျပည္ ရုိဟင္ဂ်ာ ကိစၥ ပါပဲ။ အခုဆုိရင္ မၾကာခင္မွာ လူအခြင္႔ အေရး ေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းပြဲေတြ လုပ္ေတာ႔မယ္။ ကုလသမဂၢ အစည္းေ၀းေတြ လုပ္မယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အစၥလာမ္မစ္္ ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းေတြ လုပ္ေတာ႔မယ္ ဆုိတဲ႔ ေနရာ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာ ရွိ ေနတဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ လုိ႔ေခၚၾကတဲ႔ မူဆလင္ေတြ အေၾကာင္း ပါရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔ကုိ ဗမာႏုိင္ငံက အမ်ားစုက လူအခြင္႔ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မူေတြ ရွိေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲမူေတြရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင္႔ မၾကာေသးခင္ကပဲ ဒီလူနည္းစုေတြကုိ ကူညီဖုိ႔ ဆုိၿပီးေတာ႔ ေဆာ္ေရအာေရဗီးယားႏုိင္ငံကေန ေဒၚလာ သန္းငါးဆယ္ လွဴတာတုိ႔ မၾကာေသးခင္ကပဲ တူရကီႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက အကူအညီေတြ ေပးသြားတာေတြ ရွိေနေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ သမၼတ ႀကီး ဦးေဆာင္တဲ႔ ေျပာင္းလဲမူေတြရဲ႕ အေကာင္းသတင္းေတြၾကားထဲမွာ ႏုိင္ငံတကာက ေနၿပီးေတာ႔ လူအခြင္႔အေရးဆုိၿပီး ေထာက္ျပၿပီး လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မူ ေတြရွိေနတယ္ ဆုိၿပီး ေျပာဆုိမႈေတြ ၾကားေနရပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ကိစၥ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ႔ သမၼတႀကီးရဲ႕ အျမင္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ။ ဒီဟာေလးလဲ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီဟာေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို ခ်ီတက္ ေနတဲ႔ေနရာမွာ မေမ်ွာ္လင္႔ပဲ ေတြ႔ႀကဳံလာတဲ႔ အခက္အခဲ တစ္ခုပါ။ ဒီရခုိင္မွာျဖစ္ပ်က္တဲ႔ ကိစၥ ကလည္း တစ္ကယ္ေတာ့ ဒီလူတစ္စုကေနၿပီးေတာ႔ ခုနကလုိ ဒီ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းတဲ႔ ရာဇ၀တ္မူတစ္ခုကုိ က်ဴးလြန္လုိက္တဲ႔ အတြက္ မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္ၿပီးေတာ႔ ဟုိဘက္အုပ္စုနဲ႔ ဒီဘက္အုပ္စုနဲ႔ ျဖစ္ၾကျပဳၾကရင္း နဲ႔ ေနာက္ ဆုံးေတာ႔ အုပ္စုခ်င္းက ႀကီးထြားလာတာ။ ႀကီးထြားလာ ၿပီးေတာ႔ အခ်င္းခ်င္း သတ္တ႔ဲ ဖ်က္တဲ႔ အဆင္ ႔ေရာက္ လာတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဆုိးတာက ခုနကလုိ တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္ မီးရႈိ႕တယ္။ ဒီဘက္ကလည္း မီးရႈိ႕ သူတုိ႔ဘက္ ကလည္း မီးရႈိ႕ တစ္ခါ ဆုိရင္ ကုိယ္အိမ္ ကုိယ္မီးရႈိ႕ၿပီးေတာ႔ ထြက္ေျပးေပ မယ္႔ ဒီမီးကေန ကူးစက္ၿပီးေတာ႔ ေလာင္တာေတြရွိတယ္။ ျဖစ္စဥ္ကေတာ႔ ခုနကလုိ ရာဇာ၀တ္မူ တစ္ ခုေပၚမွာ အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ႔ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ လူအုပ္စုအထိ ကူးစက္သြားၿပီးေတာ႔ ဒီလုိျဖစ္ၾက ျပဳၾကတာပါ။ အဲ့ဒီ့မွာ ေနေနၾကတဲ႔ သူေတြက ႏွစ္ေပါင္းၾကာခဲ႔ပါၿပီ။ ဒီလုိျဖစ္ပ်က္ခဲ႔တာလဲ သိပ္ၿပီးေတာ႔ မေတြ႔ရဘူး ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လဲ မေတြ႔ခဲ့ရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာခ်င္ တာက ဒီလုိျဖစ္ပ်က္ မူေတြဟာ ဘာသာေရးေၾကာင္႔ ျဖစ္တာလဲ မဟုတ္ပါဘူး။ လူ မ်ဳိးေရးေၾကာင္႔ ျဖစ္တာ လဲမဟုတ္ဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခန္႔မသင္႔တဲ႔ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းတဲ႔ ရာဇ၀တ္မူေပၚမွာ ခုနကလုိ မခံမရပ္ႏုိင္ ေတြျဖစ္ၿပီးေတာ႔ တစ္ဘက္နဲ႔ တစ္ဘက္ ဒီလုိအၾကမ္းဖက္တဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြ နဲ႔ ဒီလုိျဖစ္တာပါ။ အမွန္ေတာ႔ ေသဆုံးတာေတြ ဒဏ္ရာရတာေတြက တစ္ကယ့္ တစ္ကယ္ၾကေတာ႔လည္း တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေနတာေတြနဲ႔ စာရင္ အင္မတန္ အင္မတန္မွ နည္းပါ တယ္။ ေသဆုံး တာ ဆုိရင္ လည္း ရာဂဏန္း ေတာင္မရွိ ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရတာ ဆုိရင္လည္း တစ္ရာပတ္၀န္းက်င္ ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ အိမ္ေတြကို တစ္ဘက္နဲ႔ တစ္ဘက္ မီးရႈိ႕ၾကတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ အိမ္ေပါင္း ငါးေထာင္နီးပါးေလာက္ မီးေလာင္သြားတာပါ။ ငါးေထာင္နီးပါး ေလာက္ မီးေလာင္တဲ႔ အတြက္ ဒီအိမ္ေတြမွာ ေနေနၾကတဲ႔ ဒီဘက္ကလည္း ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားေတြေပါ႔ ဟုိဘက္ကလည္း ဘဂၤလီေတြ ဆုိၾကပါစို႔၊ အိုးမဲ႔အိမ္မဲ႔ေတြ ျဖစ္ၾကတာေပါ႔ ။ အုိးမဲ႔အိမ္မဲ႔ ေတြက ဘယ္ေလာက္ ေလာက္ရွိလဲဆုိေတာ ဒီကေန႔ ေျခာက္ေသာင္း ေလာက္ရွိ တယ္။ ေျခာက္ေသာင္း ေလာက္ ရွိတဲ႔ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အခု ႏွစ္ဖက္ေပါ႔ တစ္ဖက္က လည္း ဆုိၾကပါစုိ႔ ၊ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ဒုကၡ သည္ တစ္ဖက္ကလည္း ဘဂၤါလီ ဒုကၡ သည္ အခုဆုိရင္ စခန္း (၅၃) ခု ဖြင္႔ၿပီးေတာ႔မွ ဒီကေန႔ သူတုိ႔ကုိ ကူညီတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ ကယ္ဆယ္တဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ ျပန္လည္ ထူေထာင္တဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနရပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြ ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က ဒီျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွိေနတဲ႔ UN ေအဂ်င္စီက အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး လုပ္ေနပါတယ္။ NGO ေတြ INGO ေတြ ဒီအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေပါင္းၿပီး ပြင္႔လင္းျမင္သာမူ ရွိေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္။ ပထမအဆင္႔ ကေတာ႔ စားဖုိ႔အတြက္ေပါ႔။ စားဖုိ႔အတြက္ကလည္း လူေျခာက္ေသာင္း ေလာက္ ကို ေကၽြးရျပဳရတ႔ဲ အလုပ္က တကယ္ေတာ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ခ်ည္းပဲ မႏုိင္ပါဘူး။ ခုနကလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေနတဲ႔ UN အဖြဲ႔စည္းေတြ အမ္ဂ်ီအုိ ေတြ သူတုိ႔ရဲ႕ အကူအညီေတြလဲ မ်ားစြာ ယူရပါတယ္။ ဒီအဖြ႔ဲေတြလဲ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ေက်းဇူး တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ အခ်က္က စားဖုိ႕အတြက္ ဒါေတြကို အားသြန္ ခြန္စုိက္လုပ္ေပးေနရပါတယ္။ ႏွစ္ အခ်က္ ယာယီေနႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ ယာယီေနႏုိင္ဖုိ႔ ဆုိတာလဲ တဲထုိးေပးရတာပဲ။ တဲေတြ ဘာေတြကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ လုံလုံေလာက္ ေလာက္မရွိေတာ႔ ဒီ UN အဖဲြ႔အစည္းေတြက ကူညီတာတုိ႔ဘာတုိ႔ အမ်ားႀကီး အက်ဳိးရွိခဲ႔ပါတယ္။ ဒီေဒသဟာ မုိးသိပ္မ်ားတဲ႔ေဒသ ျဖစ္တယ္။ မုိးသိပ္မ်ားတဲ႔ ေဒသျဖစ္တဲ႔အတြက္ ေၾကာင္႔ လုံလုံၿခဳံၿခဳံနဲ႔ ေနႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ Shelters ေတြ လုိအပ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ အခုဆုိရင္ သူတု႔ိေတြ ေနဖုိ႔ျပဳဖုိ႔အတြက္ ေဆာက္ေပး ဘာေပးနဲ႔ ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ ေဆာက္ေပးေနပါတယ္။ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ခုနကလုိ မသင္႔တင္႔လုိ႔ အုပ္စုခ်င္းဖြဲ႔ၿပီးေတာ႔ ျဖစ္ရာကေနၿပီးေတာ႔ ဒီလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ေတြ မီးေလာင္မႈေတြ ဒုကၡ သည္အျဖစ္ေတြ ေရာက္လာတာပါ။ လူမ်ဳိးေရးအရ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖိႏွိပ္တာေတြလဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကေန႔ သူတုိ႔ စြပ္စြဲေနသလုိ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္တာတုိ႔ ဒါေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၾကားရေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ အင္တာနက္ေတြထဲမွာလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပုံေတြ ေတြ႔ပါတယ္။ အေလာင္းေတြဆုိရင္ တစ္ပုံတစ္လြင္႔ႀကီး ဒါေတြဟာ တစ္ျခားႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္တာေတြကုိ သက္သက္ လုပ္ႀကံၿပီးေတာ႔ ခ်ဲ႕ကားၿပီးေတာ႔ လုပ္တာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ဒီမွာျဖစ္တဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲေတာ႔ တစ္ဖက္ကလည္း NGO အဖြဲ႔ အစည္းေတြနဲ႔ UN အဖြဲ႔စည္း ေတြနဲ႔ ပြင္႔လင္းျမင္သာမူ ရွိေအာင္ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ႔ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း ေတြကုိ လုပ္ေပးေနသလုိပဲ ဒီကေန႔ ခုနကလုိ မူဆလင္ ႏုိင္ငံက အႀကီးအကဲေတြေပါ႔ ဟုိတစ္ေလာကဆုိရင္ တူရကီႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး လာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕အမ်ဳိးသမီးလဲ ပါလာတယ္။ အင္အားကလည္း ေလးငါးေျခာက္ဆယ္ ခုႏွစ္ဆယ္ေလာက္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔လည္း ေတ႔ြတယ္ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဒီကိစေတြကို ရွင္းၿပီးေတာ႔ ျပတယ္။ ျပၿပီးေတာ႔ On Ground ကုိလဲပုိ႔ေပးပါတယ္။ ပုိ႔ေပးၿပီးေတာ႔ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ သြားျပီးေတာ႔ ကူညီကယ္ဆယ္တဲ႔ ပစ္ၥည္းေတြ ဘာေတြ ဒါေတြလဲ ႏွစ္ဖက္ မွ်မွ်တတပါပဲ။ တစ္ဖက္ကလည္း ခုနလုိ ဘဂၤလီ ဒုကၡ သည္ေတြကုိ သြားၿပီး ေတြ႔သလုိ တစ္ဖက္လည္း ရခုိင္ ဒုကၡ သည္ေတြကို ေတြ႔တယ္။ ၿပီးေတာ႔ ဟုိဘက္က မူဆလင္ ဘာသာကုိးကြယ္တဲ႔ သူေတြ၊ ဒီဘက္က ဗုဒၶ ဘာသာ ကုိးကြယ္တဲ႔ သူေတြ သြားတဲ႔လူကုိယ္တုိင္က မူစလင္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေပမယ္႔ လဲ ဗုဒၶ ဘာသာ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔ ေလးေလး စားစား ေတြ႔ တာျပဳတာ တုိ႔ ဒါမ်ဳိးေတြ ေတ႔ြေပးတာတုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ ခုက ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ဒီ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ အင္ဒုိနီးရွား ကေနၿပီးေတာ႔ ၾကက္ေျခနီအသင္းနဲ႔ လျခမ္းနီအသင္း ဥကၠဌ မစၥတာ ကာလာဆုိတာ ဟုိတုန္းက ဒု သမၼတ ပါပဲ။ ဟုိတုန္းတည္းက ကၽြန္ေတာ္ အင္ဒုိနီးရွား သြားလည္ပတ္ ရင္းနဲ႔ Call ေတြ ဘာေတြ ေတြ႔ဖူးေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ရင္းႏွီးေနပါတယ္။ သူလာတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္ ၀မ္းသာ သြားတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ မလု႔ိ သူ႔လဲရွင္းျပတယ္။ သူသြားခ်င္တယ္ ဆုိလုိ႔လည္း မုိးထဲေလထဲမွာ လႊတ္ေပးလုိက္ေတာ႔ သူတုိ႕လည္း အကူအညီေတြဘာေတြ ဆက္ျပဳၿပီးေတာ႔ ေပးဖုိ႔အ တြက္ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ခုနကလုိ တစ္ဖက္က လုပ္ႀကံစြပ္စြဲေန တာေတြ မဟုတ္ ဘူး ဆုိတာကို သက္ေသ သာဓကနဲ႔ တစ္ဖက္ကလည္း ပြင႔္လင္းျမင္သာ ေအာင္ လုပ္ေန တာေတြရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ သူတုိ႔ ေတာင္းဆုိေနတဲ႔ သီးျခား လြတ္လပ္တဲ႔ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔ေပးဖုိ႔ဆုိတာေရာ စုံစမ္းမူေတြ လုပ္ေပးဖုိ႔ ဆုိတာေရာ ျဖစ္လာႏုိင္မလားခင္ဗ်ာ။

ေျဖ။ ။ တစ္ခုကေတာ႔ ဒီ ကိစၥ ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ႔ ေနာက္ဆက္ၿပီးေတာ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီမွာ Press Conference တစ္ခုလဲ လုပ္လုိက္ပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာရွိေနတဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသံတမန္ေတြ ဒါေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အကုန္ဖိတ္ပါတယ္။ ကုလသမၼဂ ေအဂ်င္စီေတြ NGO ေတြ ၿပီးရင္ အဲဒီမွာ တုိက္ဆုိင္မူ လုိ႔ေျပာရပါ႔မယ္႔။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လူအခြင္႔ေရး ကိစၥ လုပ္ေနတဲ႔ မ စ္ၥ တာ ကင္းတာနား ကလည္း ေရာက္ေန တယ္။ ေရာက္ေနေတာ႔ သူ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖိတ္လုိက္ပါတယ္။ သူကိုယ္တုိင္တက္တယ္။ ေနာက္ေန႔မွာ On Ground ကုိျပတယ္။ ဒီ ကိစၥက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းမွာျဖစ္ပ်က္တဲ႔ ကိစၥ ေလးတစ္ခုပဲျဖစ္တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိလည္း ကူးစက္သြားတာလဲမရိွဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ သိတဲ႔အတုိင္းပဲ ရန္ကုန္မွာလဲ မူစလင္ေတြ အမ်ားႀကီးေနတယ္။ ရွိတယ္။ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ေတြရိွတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြရွိတယ္။ ဟိႏ္ၵဴ ေတြလဲရွိတယ္။ တျခားၿမဳိ႕ႀကီးေတြမွာလဲ ဒီအတုိင္းပဲ ဘာမွ ဒီေနရာေတြမွာ ျဖစ္တာျပဳတာမရွိပဲနဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္က ဒီကြက္ ကြက္ေလး တစ္ခုမွာပဲျဖစ္တာပါ။ ဒါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္တြင္းေရး ကိစၥ သက္သက္ပဲ ျဖစ္တယ္။ အခုလည္း ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္းနဲ႔ လုံၿခဳံေရးအရလဲ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ၿပီ၊ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ ဒါလဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာလဲ လြတ္လပ္တဲ႔ လူအခြင္႔ေရး ေကာ္ မရွင္ ဖြဲ႔ထားတာရွိပါတယ္။ လူအခြင္႔အေရး ေကာ္မရွင္ကုိလည္း ဒါေလးကုိ စစ္ေဆးေပး ပါလုိ႔ ဆုိၿပီးေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ေနတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔ ျပည္ပကေနၿပီးေတာ႔ အင္တာေနရွင္နယ္ အစ္ရႈး (Issue) တစ္ခုလုိ စစ္မယ္ျပဳမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ ဒါေတြကုိ ဒီမွာလာၿပီး မလုပ္သင္႔ပါဘူး။ ကုိယ္တုိင္းျပည္တြင္းမွာ ကုိယ္ျပည္တြင္းေရး ကိစၥ လည္းျဖစ္တယ္။ လုပ္သင္႔ လုပ္ထုိက္ တာေတြလဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေနတာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ျပည္ပအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔ၿပီးေတာ႔ မွ ဒီလုိ စစ္မယ္ျပဳမယ္ ဆုိရင္ ဒါေတာ႔ မျဖစ္သင္႔တဲ႔ ကိစၥ လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။

ေမး။ ။သမၼတ ႀကီး အခုနက ေျပာသလုိပဲ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ အဓိကရုဏ္း မဟုတ္ဘူး ဆုိေပမယ္႔ ေဒသတြင္းမွာေနေနတဲ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွစ္ခုၾကားမွာ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ေရရွည္ျဖစ္ေနခဲ႔တဲ႔ မုန္းတီးမူဆုိ တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လဲ ျငင္း လုိ႔မရတဲ႔ ကိစၥ ပါ။ အဲလို မုန္းတီးမႈဆုိတဲ႔ ကိစၥ ဒီထက္ပုိၿပီး ျပန္႔ပြားမ လာေအာင္ အတူယွဥ္တြဲၿပီးေနႏုိင္ေအာင္ သမၼတ ႀကီးတုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လုိစီမံခ်က္ေတြခ်ၿပီး ဘယ္လုိေျဖရွင္း မူေတြ လုပ္သြားဖုိ႔ ရွိပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ မွန္ပါတယ္။ ကိစၥ က ခုနကလုိ ေရရွည္လုပ္သြားရမယ္႔ ကိစၥ ပါပဲ။ အခုခ်ိန္မွာ တန္းရွင္း Tension က အေတာ္ေလးျမင္႔ေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ Cool Downျဖစ္ေအာင္ တစ္ဖက္ကလည္း ရခုိင္တုိင္းရင္း သားပါတီ ေတြရွိ ပါတယ္။ အဲဒီေတာ႔ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားပါတီက ပါတီ အႀကီးအကဲေတြနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ပါ တယ္။ ေတြ႔ၿပီးေတာ႔ ဒီကေ န႔ ခုနကလုိ ႀကီးကလည္း က်ဥ္းေျမာင္းသြားၿပီ ရြာႀကီးတစ္ရြာလုိျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ကလည္း သူ႔လူမ်ဳိး ကုိယ္႔လူမ်ဳိး ကုိယ္႔ဘာသာနဲ႔ ခြဲျခားလုိ႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အျမင္က လူသားဆုိတဲ႔အျမင္နဲ႔ျမင္ရမယ္။ဒီကေန႔မွာလဲလူအခြင္႔ေရးဆုိတဲ႔ကိစၥကိုေရွ႕တန္းတင္ၿပီးေတာ႔ ေျပာၾကား လာ တယ္။ အားလုံး လူသားဆုိတဲ႔ အျမင္နဲ႔ျမင္ပါ။ လူအခြင္႔အေရးဆုိတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခုနကလုိ မထိ ခိုက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က စကားဆယ္ခြန္း တစ္ဆယ္႔ငါး ခြန္း ေျပာတာနဲ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔က တစ္ခြန္းေျပာတာ ပိုၿပီးေတာ႔ ထိေရာက္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကလည္း ဒါေလးကုိ ၀င္ၿပီး သေဘာထားေတြ စိတ္ထားေတြ ဒါအျမင္မွန္ရလာေအာင္ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ လုပ္ေပးပါ ဆုိၿပီး ေတာ႔ အခ်ိန္ယူ ေျပာင္းရမယ္႔ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ျငင္းလုိ႔မရေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ ကုိင္တြယ္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ဥပေဒဆုိတာရွိပါတယ္။ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ဥပေဒဆုိတာကလည္း ဒီမွာေနထုိင္ေနၾကတဲ႔ လူေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ႔ အကာအကြယ္ေပး ထားတာ ေတြ ရွိပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ကၽြန္ေတာ္သိရသေလာက္ ဆုိရင္ ၄၈ခုႏွစ္မတုိင္ခင္က ဒါ ဟုိတုန္းကေတာ႔ လယ္လုပ္ဖုိ႔ ဆုိၿပီးေတာ႔ ေခၚျပဳလာၾကတာပဲ။ ေခၚလာရင္းနဲ႔ မျပန္္ပဲ ဒီမွာေသာင္ တင္ၿပီးေတာ႔ ေနေနၾက တာေပါ႔။ ၄၈ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္ကေနျပီးေတာ႔ ေရာက္လာတဲ႔ မိဘေတြကေမြးဖြားတဲ႔ Third Generation က ေျမးတုိ႔ဘာတုိ႔ ေရာက္လာတဲ႔အခါမွာ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္နဲ႔ အခုနကလုိ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးဖုိ႔ဆုိတဲ႔ ဥပေဒထဲ မွာ ပါျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒကို ပီပီျပင္ျပင္န႔ဲ ျပန္ၿပီးေတာ႔ အသုံးခ်ၿပီးေတာ႔ အနာဂတ္မွာ လူအဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ခုနကလုိ သင္႔သင္႔ တင္႔တင္႔ျဖစ္ေအာင္ လူသားေတြဆုိတဲ႔ အျမင္မ်ဳိးရွိလာေအာင္ လူ႔အခြင္႔အေရးေတြကို ခုနကလုိ ေရွ႕တန္းကေန ဦးစားေပးၿပီးစဥ္းစားတတ္လာေအာင္ ဒါေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ႔ လုပ္သြားရမွာျဖစ္တယ္။ အခုက ဘာအေရးႀကီးလဲဆုိေတာ႔ ပညာေရးက အေရးႀကီးတယ္။ ဟုိဘက္ပုိင္းမွာ ဘဂၤလီေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ႔ စာသင္ေက်ာင္းတုိ႔ဘာတုိ႔ ထိ ထိေရာက္ေရာက္ မရွိဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင္႔ ဘာသာေရးေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ႔ သင္တဲ႔ေက်ာင္းေတြပဲ ရွိတယ္။ အေျခခံကေတာ႔ ပညာေရးပါပဲ။ ပညာေရးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖစ္ေအာင္ ပညာေရး စနစ္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ထူေထာင္ေပးမယ္။ ပညာတတ္တယ္ဆုိရင္ အေတြးအေခၚရွိလာမယ္။ မွားတယ္မွန္တယ္ဆုိတာကုိ ခြဲျခားတတ္လာမယ္။ ဟုိမွာ တုိးလာတဲ႔ လူေတြထက္ လက္ရွိလူ က ေပါက္ဖြားတဲ႔ ႏူန္းက ပုိမ်ားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကြင္းဆင္းျပီးေတာ႔ စစ္ေဆးၾကည္႔ လုိက္တဲ႔အခါ မွာ ေနာက္ထပ္၀င္ေရာက္လာတဲ႔ သူေတြက မရွိသေလာက္ နည္းပါတယ္။ ဟုိးတုန္းကရွိေနတဲ႔ သူေတြကေ ပါက္ဖြား မူေတြ သိပ္မ်ားတယ္ ။ အိမ္ေထာင္စုတစ္စု ဆုိရင္ ခုႏွစ္ဆယ္၊ ရွစ္ဆယ္ေလာက္ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒီေပါက္ဖြားလာတဲ့ တိုးပြားလာတဲ့ အင္မတန္ဆင္းရဲေနတဲ့ လူစုေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔ ရန္ပံုေငြေတြလိုတာလည္းအမွန္ပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ အေစာက ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သ လို ေဆာ္ဒီအာေရ ဗီး ယားႏိုင္ငံ က ေနၿပီးေတာ့ ေဒၚလာသန္းငါးဆယ္ လႈမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥ မ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ဆီက ေနၿပီးေတာ့ တဆင့္ အဲဒီလိုေဒသတြင္းမွာသြားၿပီးေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြလုပ္ေပးဖို႔ ျဖစ္လာ ရင္ေတာ့ေကာင္း တာေပါ့ ဒါ သမၼတ ႀကီးတို႔လညး္ ေက်နပ္စရာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ပဲနဲ႔ ဒီႏိုင္ငံတကာမွာလူ႕အခြင့္အေရးအတြက္ဆိုၿပီးေတာ့ဒီလူေတြအတြက္အျပင္ဘက္မွာရွိေန တဲ့ ေဆာ္ေ ၾသာ္ေပးေ န တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို တဆင့္ ေထာက္ပံ့ ေပးလုိက္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ကိုေရာက္ သြားမွာေ ရာ သမၼ တႀကီး တို႔အေနနဲ႔ မစိုးရိမ္ဘူးလား။

ေျဖ။ ။ စိုးရိမ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း သူတို႔ကိုခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့ လာသမွ်ေတြကိုေျပာေနတာပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ကူညီမယ္ျပဳမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ဘက္မွ်မွ်တတနဲ႔ကူညီပါ လက္ေတြ႕ခုနကလို ဒုက္ၡခံစားေနတဲ့သူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ကူညီေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လည္း ခင္ဗ်ားတို႔ ကူညီေပးတဲ့ ဟာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ ဒီလူေတြလက္ထဲ ကိုေရာက္ သြားေအာင္လုပ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတို႔နဲ႔ေတြ႕တိုင္းေတြ႕တိုင္း ဒီ ကိစၥ နဲ႔ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ေျပာပါတယ္။ မသက္ဆိုင္တဲ့ သူေတြဆီကို ေရာက္သြားမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ တို႔စိုးရိမ္ ပါတယ္။

ေမး။ ။ ေဒသတြင္းကအေျခေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးျပည္တြင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ တင္ျပမႈနဲ႔ ျပည္ပမီဒီယာေတြ ရဲ႕ေဖာ္ျပမႈေတြၾကားမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကြဲလြဲမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ျပည္တြင္း မီဒီယာေတြက အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ အမ်ိဳးသားေရး အေျခခံေတြကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ္ေတာ္ေလး ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေဖာ္ျပတာေတြေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္ပမီဒီယာေတြကေတာ့ ထံုးစံအတိုင္းပဲ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျခခံၿပီး ေဖာ္ျပ တယ္ဆိုေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ ျပည္ပမီဒီယာေတြကိုေတာင္မွပဲ တစ္ဖက္က က်ဴးေက်ာ္ လာတဲ့ သူေတြကို ေျမႇာက္ေပးတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး စြပ္စြဲခံရတာေတြရွိပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ ၾကီးအေန နဲ႔ ျပည္ပမီဒီယာေတြေျပာၾကားခ်က္ကို တစ္စံုတရာမ်ား စိတ္အေႏွာက္ယွက္ ျဖစ္ခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့လား ခင္ဗ်။

ေျဖ။ ။ က်ေတာ္တို႔က စိုးရိမ္ပါတယ္။ စိုးရိမ္တယ္ဆုိတာက ခုနလိုဆက္ႏြယ္ၿပီးမွ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဒီေလာက္ထိ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေပၚမွာ ကူးစက္လာမွာေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး ကၽြန္ေတာ္တို႔က စိုးရိမ္မိပါတယ္။ တစ္္ခ်ဳိ႕ သတင္းေတြဟာ လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈေတြရွိသလုိ တစ္ဖက္က ခုနလို မြတ္စလင္ဘာသာ ကိုးကြယ္တဲ့ သူေတြကို ႏိႈးဆြၿပီး ေဖာ္ျပတဲ့ သတင္းေတြအင္တာနက္သတင္းေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားၾကီးေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအတြက္ က်ေတာ္တို႔မွာေတာ္ေလးစိတ္ပူေနရပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပည္ပအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သံရံုးေတြထဲက အီဂ်စ္မွာ ရွိေနတဲ့သံရံုးဆိုရင္ ဆႏ္ၵလာျပတာေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ သာမာန္ ဆႏၵ ျပတာေတာ့ လူ႕အခြင့္ေရးပါပဲ ျပသာနာမရွိပါဘူး သို႔ေသာ္လဲ သံရံုးထဲ၀င္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အလံေတြ ဘာေတြျဖဳတ္ခ်တာေတာ့ ဒါမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တဲ့အခါအဲမွာရွိတဲ့ မိသားစုေတြသံရံုး၀န္ထမ္းေတြအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အင္ဒိုနီးရွားမွာလဲ အလားတူပါပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိုးရိမ္ရပါတယ္။ ဒီကိစ္ၥေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ သိေအာင္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအၾကီးကဲေတြဆီ ကုိယ္တုိင္ စာေရးပါတယ္။ ကုလ သမဂၢ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းထံကိုလဲ ကၽြန္ေတာ္စာေရး ပါတယ္။ ျဖစ္စဥ္ အမွန္က ဒီလို ဒီလိုျဖစ္တာပါ။ ဒါဟာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး မဟုတ္ပါဘူး တျပည္လံုးမွာျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနရာေလးတေနရာမွာ ကြက္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားက သမၼတ ကလဲ က်ေတာ္နဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြျဖစ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စာေရးပါတယ္။ မေလးရွားက၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆိုလဲ ဒီအတိုင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီ အလည္ပတ္လာသြားတာသိပ္ၿပီးမၾကာေသးပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီျပသနာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မၾကီးထြားေစခ်င္ပါဘူး။ ျပႆနာအစတုန္းကေတာ့ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ ဓာတ္နဲ႔ ျပည္တြင္း မီဒီယာေတြက ေရးပါတယ္ သို႔ေသာ္လဲ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြက သူတို႕သိလာပါတယ္။ ဒါေတြက လူသားခ်င္း စာနာမႈ အျမင္နဲ႔ ျမင္ရမယ္။လူ႔အခြင့္ေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိခိုက္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ သူတို႔ရွိ လာပါတယ္။ ဒါေတြကို သူတို႔သိလာတဲ့ ဒီလိုအျမင္ေျပာင္းတဲ့ တခ်ိန္ထဲမွာ ပဲ ျပည္ပကအျမင္ေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္လာတယ္။ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ လာတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ အတြက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိုးရိမ္မိပါတယ္။ စိုးရိမ္မိတဲ့အတြက္ ေနာက္ဒါမ်ိဳးေတြမျဖစ္ရေအာင္ ခုနကလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖိတ္ေခၚတယ္။ ျပတယ္။ အခုဆိုရင္လဲ OIC တို႔ဘာတို႔က အတြင္းေရးမွဴးလဲ ကၽြန္ေတာ္ဖိတ္ထားပါတယ္။ လာပါ ခင္ဗ်ားတို႔ လာၾကည့္ပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရွင္းလင္းျပပါမယ္။ On Ground လဲလိုက္ ျပပါမယ္။ ေနာက္ဒါမ်ိဳးေတြျဖစ္မွာစိုးတဲ့ စိုးရိမ္မႈလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ထဲမွာရွိပါတယ္။

ref:VOA

အေျခခံဥပေဒခုံရုံးအဖြဲ႔ ႏုတ္ထြက္ရမည္


ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခံု႐ံုး ဥကၠ႒ နဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေနာက္ဆုံးထားျပီး ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံတင္ျပမယ္လုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက ဒီကေန႔ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။လႊတ္ေတာ္ေတြကဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ ေကာ္မတီေတြရဲ႕ အဆင့္ ဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မဟုတ္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာ...
ဟာ ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၁ ဦးက စုေပါင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးတင္ျပခ်က္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဒီကေန႔ အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းၾကိဳင္က ေျပာပါတယ္။


အေျခခံဥပေဒခုံရုံးကုိ စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ အဲဒီလုိ လက္မွတ္ထုိးၾကတဲ့ သူေတြထဲမွာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားလည္း ပါဝင္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။


ဒီအေတာအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားခ်ိန္မွာ တုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးနဲ႔ ဒီကေန႔ ေန႔လည္စာ အတူ သံုးေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။


လႊတ္ေတာ္က ထမင္းစားေဆာင္မွာ တုိင္းရင္းသားအစားအေသာက္ေတြအပါအဝင္ ကိုယ္တုိင္ခ်က္ဟင္းေတြနဲ႔ မိမိတု႔ိအတူတကြ သုံးေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးမဲဆႏၵနယ္ေျမ NLDပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြက ေျပာပါတယ္။


သတင္းေထာက္ေတြက လြတ္ေတာ္တက္ေရာက္လာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ နဲ႔ တနဂၤေႏြေန႔ ေနာက္ဆုံးေတြ႔ဆံုမွဳအေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုမႈသာျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာ အရင္ကထက္ တိုးတက္မႈရွိလာေၾကာင္းျပန္လည္းေျဖၾကားတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
RFA Burmese

Tuesday, August 14, 2012

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဥာဏ္ထြန္း ဒုသမၼတ ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရ

လစ္လပ္ေနတဲ့ ဒုတိယ သမၼတ ေနရာအတြက္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဥာဏ္ထြန္းကို ေရြးခ်ယ္လုိက္ျပီလုိ႔ သတင္းရရွိပါတယ္။။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဥာဏ္ထြန္း သည္ ယခု စက္မႈ႕၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ေနာက္ ေရတပ္ အႀကီးအကဲ ျဖစ္လာသူျဖစ္သည္။ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သမၼတႀကီး အားကိုးရေသာ ဒုသမၼတ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

မူရင္း ။ ။ ေရွြနိဳင္ငံ

Thursday, August 9, 2012

သမၼတ ၏ ႏႈတ္ထြက္ရန္ ေဖ်ာင္းျဖမႈ ကို ဦးေက်ာ္ဆန္း လက္မခံ

fng-press
i

HKT ျမန္မာ အစုိးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က လႈိ ့၀ွက္ စြာ ေခၚ ယူ ေတြ ့ဆံု ၿပီး လက္ ရွိ တာ၀န္ထမ္း
Quantcast
ေဆာင္ ေနသည့္ ျပန္ၾကား ေရး ၀န္ႀကီး ရာထူးေနရာ မွာ ႏႈတ္ထြက္ စာ တင္ ရန္ တိုက္တြန္း
ခ်က္ ကို ဦးေက်ာ္ ဆန္း က လက္မခံ ဘဲ ပယ္ ခ် လိုက္ သည္ ဟု FNG မွ သတင္း ရရွိသည္။
ယခု သီတင္း ပတ္ အတြင္း အစိုးရ ရံုးစိုက္ ရာ ေန ျပည္ေတာ္ ၿမိဳ ့ ၏ သမၼတ အိမ္ေတာ္ တြင္
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းစိန္ အား ဖိတ္ ေခၚ ၿပီး ႏႈတ္ထြက္ ၿပီး အနားယူရန္
တိုက္ တြန္း ေသာ္လည္း ဦးေက်ာ္ ဆန္း က ျငင္းဆန္ ခဲ့ သည္။
ထိုေတြ ့ဆံု မႈ ျပဳ လုပ္ ၿပီး ေနာက္ ျပန္ၾကား ေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ၏ အင္တာ နက္ စာမ်က္ ႏွာ ႏွင့္
Facebook စာမ်က္ ႏွာ မ်ား ေဖာက္ထြင္း ခံ ရသည္ ဆိုကာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ၏ ရိုဟင္ဂ်ာ
အေရး ကိုင္ တြယ္ ပံု အား ေ၀ဖန္ မႈ ျပဳထား သည့္ စာမ်ား တက္ေရာက္ လာခဲ့ သည္။
ဦးေက်ာ္ဆန္း ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ ၏ တိုက္ ပြဲ ၾကား တြင္ လွ်ပ္တပ်က္ ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ ခ်ဳပ္ ဦး
ျမတ္ ခိုင္ ၊ The Voice ဂ်ာနယ္ ႏွင့္ Envoy ဂ်ာနယ္ တို ့ ေျမစာ ပင္ ျဖစ္ရသည္ ဟု ရန္ကုန္
ၿမိဳ ့ မွာ စစ္တပ္ အရာ ရွိ စာေရး ဆရာ တစ္ဦး က FNG udk ေျပာသည္။
ဦးသိန္းစိန္ အား လိုလား သူမ်ား က ဦးေက်ာ္ဆန္း ၏ လူယံု တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေသာ ဦးျမတ္
ခိုင္ အား တရား စြဲ ဆို ထား သည့္ အမႈ မ်ား ေနာက္ကြယ္ က ပါရွိ ေန ၿပီး ဦးေက်ာ္ဆန္း က
လက္ စားေခ် ေသာ အား ျဖင့္ ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ ၂ ေစာင္ ကို ထုတ္ေ၀ ခြင့္ ပိတ္ ပင္ မႈ ျပဳ
လိုက္ သည္ ဟု ဆိုသည္။
အဆိုပါ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ပိတ္ ပင္ ခဲ့ မႈ ေၾကာင့္ သတင္းေထာက္ ႏွင့္ စာနယ္ဇင္း သမား မ်ား ခ်ီတက္
ဆႏၵျပ မႈ ျပဳ ၾက ၿပီး ေနာက္ တြင္ ဦးသိန္းစိန္ က ဦးေက်ာ္ဆန္း ကို သတိေပး စကား ဆို ကာ
ေခၚယူ ေတြ ့ဆံု ၿပီး ၊ ႏႈတ္ ထြက္ စာ တင္ ခိုင္း ျခင္း ျဖစ္သည္။
Myanmar , President, Information Department
by F N G

*** အာဏာရွင္ေန၀င္းအေၾကာင္းတေစ့တေစာင့္း ****

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ျမန္မာျပည္သူေတြဟာစစ္အာဏာရွင္ဆုိတဲ့နက္ရိႈင္းက်ယ္ေျပာၾကမ္းတမ္းသေလာက္ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲမႈေတြျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ပင္လယ္ျပင္ကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးတဖက္ကမ္းေျခကိုအေရာက္သြားႏုိင္ဖုိ ႔ပင္ပန္းတႀကီးကူးခတ္ေနရပါတယ္။ ရွစ္ေလးလံုးဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ အုံက်င္းဖြဲ႕တည္လာတဲ့အေျခခံအေၾကာင္းတရားေတြအရေရာ လတ္တေလာအေၾကာင္းတရားအရပါက်ိဳးေၾကာင္းခုိင္လံုမႈအျပည့္အ၀ရွိတဲ
့အျပင္အဲဒါရဲ႕အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ႏုိင္ငံတနံတလ်ားကျပည္သူတရပ္လံုးလွည္းေနေလွေအာင္းျမင္းေဇာင္းမက်န္ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကၿပီး တကမာၻလံုး ရင္သပ္ရႈေမာအံ့ၾသခ်ီးက်ဴးရေလာက္ေအာင္စည္းကမ္းရွိၿပီးညီညြတ္တဲ့လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ ၀ါ အံုႀကြမႈႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ (၁၉၃၈ ခုႏွစ္ကေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုေအာင္ေက်ာ္က်ဆံုးခဲ့ ရတဲ့အျဖစ္ အပ်က္ကို ေအာင္ေက်ာ္အေရးအခင္းလို႔မေခၚပဲ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံုလို႕) ေခၚမယ္ဆုိရင္ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္ကို 'ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးလို႔' မေခၚႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

အင္မတန္ပရိယာယ္ႀကြယ္၀ ပါးနပ္ေကာက္က်စ္တဲ့ျမင္းသမားတဦးအျဖစ္သူနဲ႔ေခတ္ၿပိဳင္ေတြရဲ႕ေဖာ္ျပျခင္းကိုခံရတဲ့ ေန၀င္းဟာဆုိရွယ္လစ္အေရးဆုိတဲ့ေႀကြးေၾကာ္သံနဲ႔ဆိုဗီယက္အုပ္စုကိုမ်က္စပစ္ထားႏဳိင္ခဲ့တယ္။ ဗမာကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုဆက္လက္တုိက္ခုိက္ျခင္းအားျဖင့္အေမရိကန္အုပ္စုကိုလွမ္းထိန္းထားႏုိင္တဲ့အျပင္ လြပ္လပ္ၿပီးတက္ႀကြေသာ္လည္းဘက္မလိုက္တဲ့ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒဆုိတာနဲ႔ တတိယကမာၻႏုိင္ငံေတြရဲ႕ရင္ေငြ႕ကိုလႈံထားႏုိင္ခဲ့တယ္ ။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းက်င္းပတဲ့ကုလသမဂအေထြေထြညီလာခံေတြမွာကမၻာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြတက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကတာအစဥ္အလာျဖစ္ေပမယ့္ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းကစလုိ႔အခုထိႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္အတြင္းန၀တ ၊နအဖအႀကီးအကဲေတြ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာတာတႀကိမ္မွမရွိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေရးမွာဗုိလ္က်စုိးမိုးေရး၀ါဒက်င့္သံုးေနတယ္လို႔ (န၀တ)(နအဖ) တုိ႕ကစြပ္စြဲထားတဲ့အေမရိကန္သမၼတရဲ႕ ခါးသီးတဲ့ရန္ဖက္ေတြျဖစ္တဲ့ ကပ္စရိုတုိ႔လို၊ အာမက္ဒီနီဂ်က္၊ ဟူဂုိခ်ာဗက္၊ တုိ႔ေတာင္မိန္႔ခြန္းသြားေျပာၾကေပမယ့္ျမန္မာႏုိင္ငံက (န၀တ)(နအဖ) အႀကီးအကဲေတြဟာကုခ်ဳပ္ဌာနခ်ဳပ္ေတာင္မေရာက္ဖူးတာ က်န္းမာေရးေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူးမအားလုိ႔လည္းမဟုတ္ပါဘူး ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕အၾကည့္ေတြအေျပာေတြမခံႏုိင္မွာသူတုိ႔ကို သူတုိ႔ေသခ်ာေနလို႔ပါ။

အာဏာရွင္မွန္သမွ်ဟာစစ္တပ္ကိုအသံုးျပဳၿပီးလူထုကိုဖိႏွိပ္ ၊ လူထုအံုႀကြမႈကိုၿဖိဳခြင္းခဲ့တာခ်ည္းပဲ။ စစ္တပ္ကသာလူထုဘက္ကရပ္တည္ရင္ အာဏာရွင္ေတြတုိင္းျပည္ကေသေျပးရွင္ေျပးထြက္ေျပးၾကရ။ ဆက္ၿပီးေခါင္းမာေနရင္ေတာ့အသတ္ခံရတဲ့အထိႀကံဳရၿပီး စစ္တပ္ကအာဏာရွင္ဖက္ကရပ္တည္ရင္ေတာ့ လူထုဖက္မွာအႀကီးအက်ယ္နစ္နာဆံုးရႈံးမႈေတြေပၚေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။

စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာလူထုနဲ႔ပူးေပါင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ လူထုကိုႏွိပ္ကြပ္ၿဖိဳခြင္းဖုိ႔ဆုိတဲ့အာဏာရွင္ေတြရဲ႕အမိန္႔ကိုမနာခံတဲ့အတြက္အဲဒီႏုိင္ငံကလူထုေတာ္လွန္ေရးေတြ ေအာင္ျမင္ၿပီးအာဏာရွင္ေတြပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ျပဳတ္က်ကုန္တာျဖစ္ပါတယ္။(ဥပမာ - ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲတဲ့အထိဦးတည္သြားေစတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစုက သမၼတေဂၚဘာခ်က္ထံကအာဏာသိမ္းဖုိ႔ႀကိဳးစားတဲ့ျဖစ္ရပ္၊ ဘာလင္တံတုိင္းၿပိဳက်သြားတဲ့ျဖစ္ရပ္ ၊ …ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာ္နယ္ေရဂင္ရဲ႕ဒီတံတုိင္းကိုၿဖိဳခ်ပစ္ပါ မၾကာခင္တင္ေပးပါမည္ KN….)က်ေနာ္တုိ႔အမိျမန္မာျပည္ဆယ္စုႏွစ္အေတာ္မ်ားမ်ားကံေခခဲ့ပါတယ္ အေၾကာင္းကေတာ့ ဖိလစ္ပိုင္ကရာမို႔စ္တုိ႔လို ၊ အင္ဒုိနီးရွားက၀ီရန္တုိ႔လိုျပည္သူလူထုဖက္ကရပ္တည္တဲ့စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ိဳး မေပၚထြန္းခဲ့လို႔ပါပဲ၊ (ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ဟာ တဘက္ ဖက္ကေနျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ဖို႔ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါ တခိ်န္ကအေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အခ်မ္းသာ အႀကြယ္၀ဆံုးနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔အလားအလာအေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ့ႏုိင္ငံကို LDC ကမာၻ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အနည္းဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ပံုေဖာ္ခဲ့တဲ့ေမာင္ေန၀င္းဖက္ကေနရပ္တည္ခဲ့ပါ တယ္။)

၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာမလႊဲသာလို႔စစ္တပ္ကသိမ္းပိုက္လိုက္ရတဲ့အာဏာကို (၁၉၇၄- အေျခခံဥပေဒအရျပည္သူလက္၀ယ္လႊဲေျပာင္းေပးတယ္ဆုိတာကလည္းေအာက္ေျခေဒသႏၱရအဆင့္တကယ့္ အရပ္သားအစစ္ေတြအာဏာယႏၱယားထဲပါ၀င္လာတယ္ဆုိေပမယ့္ တကယ့္ထိပ္ဆံုးအဆင့္မွာေတာ့ ဦးေန၀င္းအပါ၀င္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အားလံုးေဘာင္းဘီခၽြတ္ၿပီးပုဆုိး၀တ္လိုက္ၾကတဲ့အျပင္အဲဒီပုဆုိးျပင္ ၀တ္လိုက္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကပဲစစ္တပ္ရဲ႕ေသာ့ခ်က္ေနရာေတြအားလံုးကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားတာမျမန္မာႏုိင္ငံဟာအႏွစ္သာရအားျဖင့္ စစ္အစုိးရလက္ေအာက္မွာပဲရွိေနခဲ့ပါတယ္။
ေခတ္ေဟာင္းျဖစ္ျဖစ္ေခတ္သစ္ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ႏုိင္ငံ ဘယ္လူမ်ိဳးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တပ္မေတာ္ကအေလးထားၿပီး ဦးထိပ္ပန္ဆင္ရမယ့္အျမင့္မားဆံုးသစၥာတရားက ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီအေျခခံ အႏွစ္သာရကေန ျမန္မာစစ္တပ္ဟာေသြျဖည္လာမႈဟာ ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္လက္ထက္ မွာစတင္သ ေႏၵတည္ လာၿပီး ဗုိလ္ေန၀င္းလက္ထက္မွာလူလားေျမာက္တယ္ ဗုိလ္သန္းေရႊလက္ထက္မွာေတာ့ အဖြံ႔ၿဖိဳးဆံုး အႀကီးမားဆံုးအဆင့္ကိုေရာက္ေနၿပီလို႔ဆုိရမယ္။
ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္စစ္တပ္ဟာအမ်ိဳးသားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေႀကးေၾကာ္သံနဲ႔ဒီမုိကေရစီကိုေက်ာခုိင္းၿပီးၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသားျပည္သူေတြ၊တုိင္းစြန္နယ္ဖ်ားကတုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြကိုငိုေႀကြးေစခဲ့တယ္။ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးသမားေတြကိုတကၽြန္းပို႔ၿပီးညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တယ္။ ဗုိလ္ေန၀င္းစစ္တပ္ကအဲဒီလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကိုထိန္းထားႏုိင္တဲ့အျပင္ဆုိရွယ္လစ္ေႀကြးေၾကာ္သံနဲ႔ဒီမုိကေရစီကိုအၿပီးတုိင္ေျမျမွဳပ္သၿဂိၤဳလ္လုိက္တယ္။အေရးအခင္းအဆက္ဆက္ရန္ကုန္မႏၱေလးအပါ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီးၿမိဳ႕ငယ္ေတြရဲ႕ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္မွာ ေက်ာင္းသားအလုပ္သမားရဟန္းျပည္သူေတြကို ရက္စက္စြာႏွိမ္ႏွင္းခဲ့တယ္။ ဗုိလ္သန္းေရႊစစ္တပ္ကဘယ္လိုအေျခအေနရွိသလဲ အထက္ပါေျပာခဲ့တဲ့ေသြဖည္မႈေတြ အထြဋ္အထိပ္ေရာက္သြားတဲ့ေခတ္လို႔ဆုိႏုိင္တယ္။ သူ႔လက္ထက္မွာရွိခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္သာအမိတပ္မေတာ္သာအဖ ဆုိတဲ့ေႀကြးေၾကာ္သံဟာျပည္သူလူထုကိုအဆံုးစြန္ေစာ္ကားလိုက္တဲ့ ေႀကြးေၾကာ္သံပါပဲ။

ကမာၻ႕သမုိငး္ကိုျပန္ၾကည့္ရင္ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕နည္းသ႑န္မ်ိဳးစံုနဲ႔ေပးတ့ဲဖိအားမပါပဲသူ႔အလိုအေလ်ာက္ေစတနာသဒၵါေပါက္ၿပီး ျပည္သူကိုလြပ္လပ္မႈအပ္ႏွင္းသြားတဲ့အာဏာရွင္တဦးမွမေပၚခဲ့ပါဘူး (ဘြဲ႕ျဖဴ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ထုတ္ေသာဒီမိုကေရစီအေမးအေျဖစာအုပ္မွ)

မွတ္ခ်က္ ။ ။ အထက္ပါ စာမ်ားသည္ ဆရာဘြဲ႕ျဖဴ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ထုတ္ေ၀သည့္ ဒီမုိကေရစီအေမးအေျဖမ်ားထဲမွ က်ေနာ္ဖတ္ ပီးသမွ်ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္သည္။

byး LWIN PWIN

Wednesday, August 8, 2012

''တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ'' ဥကၠဌေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္/ရုပ္/သံလႊတ္ေတာ္က အသစ္ဖြဲ႔လိုက္တဲ့ ''တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ'' ဥကၠဌအျဖစ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က တာ၀န္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဦးအံ့ဘုန္းျမတ္ တင္ဆက္ထားပါတယ္။ ရိုက္ကူး - ခြန္ေခါင္း
by;DVB TV News'