Sunday, February 20, 2011

ေတာ္လွန္ေရးအေထာက္အကူျပဳစာအုပ္မ်ား

၁။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွလြတ္ကင္းေရး (ေအာင္ဆန္းစုၾကည္)
၂။ အာဏာရွင္စနစ္မွသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႔
၃။ ပိုမိုအားေကာင္းလာေသာ ျပည္သူ႔အင္အား
၄။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈ
၅။ ျပည္သူတို႔၏လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း
၆။ လွ်ဳိ႕၀ွက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာေဆာင္ရြက္နည္း
၇။ လူထုတိုက္ပြဲေျမေအာက္လက္စြဲ (မိုးသီးဇြန္)
၈။ နာခံမႈကိုစစ္ေဆးျခင္း (မိုးသီးဇြန္)
၉။ ပုန္ကန္သူေလး (သခင္ျမသန္း)
၁၀။ ဦးႏု၏ တာေတစေနသား
၁၁။ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေရး
၁၂။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ၏ အတၳဳပၸတၱိ
၁၃။ ကေလးမ်ား၏ေဒါသမာန္
၁၄။ ရွစ္ေလးလံုးျပကၡဒိန္
၁၅။ သားသတ္သမား
၁၆။ ႐ုပ္ေသး
၁၇။ ရန္ကုန္ကိုကိုင္လႈပ္ေသာ ထို(၇)ရက္
၁၈။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ထူးျခားမႈရက္စြဲမွတ္တမ္းမ်ား (၁၉၈၈-၂၀၀၂)
၁၉။ (၆)တိုက္မွာေလာက္ကိုက္တာခံဖူးသလား ႏွင့္ အျခားေထာင္၀တၳဳတိုမ်ား (၀င္းတင့္ထြန္း)
၂၀။ လူရွင္သခ်ဳၤ ိင္းမ်ားအေၾကာင္း
၂၁။ အရးေတာ္ပံု(၄)ေစာင္တြဲ
၂၂။ ယမမင္းဥယ်ာဥ္သို႔အလည္ေရာက္ျခင္း (ဂါမဏိ)
၂၃။ လွပေသာေသနတ္သံ (ေမာင္စိုးခ်ိန္)
၂၄။ ဒီမိုကေရစီေလ့လာေရးဂ်ာနယ္ (၂၀၀ရ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ)
၂၅။ ဒီမိုကေရစီေလ့လာေရးဂ်ာနယ္ (၂၀၀၇၊ မတ္လ)
၂၆။ ဒီမိုကေရစီဂ်ာနယ္ (၂၀၀၆၊ ေအာက္တိုဘာလ)
၂၇။ ဒီမိုကေရစီဂ်ာနယ္ (၂၀၀၇၊ ေမလ)
၂၈။ ၇ ဇူလိုင္ ေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပံု
၂၉။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(တကသ)
၃၀။ ဦးသန္႔အေရးအခင္း
၃၁။ အာဇာနည္ေန႔ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈႀကီး
၃၂။ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္(၁၉၄၇)
၃၃။ ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္(၁၉၄၇)
၃၄။ ေဒါမာန္ဟုန္ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ(Bertil Lintner)
၃၅။ Collection Of Detailed Basic Principles
၃၆။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ အာဏာရွင္တို႔၏ အေျခခံမူ (၁၀၄)ခ်က္
၃၇။ မာ့စ္၀ါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္(၃)သြယ္
၃၈။ အိန္ဂယ္လ္၏ေပးစာမ်ား
၃၉။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ၏မူမ်ား (ဖရက္ဒရစ္အိန္ဂယ္လ္)
၄၀။ ျမန္မာျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အျခားနည္းလမ္းမ်ား
၄၁။ ခ်င္းလဲန္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
၄၂။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၁)
၄၃။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၂)
၄၄။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၃)
၄၅။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၄)
၄၆။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၅)
၄၇။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၆)
၄၈။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၇)
၄၉။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၈)
၅၀။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၉)
၅၁။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၁၀)
၅၂။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၁၁)
၅၃။ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္ဆီသို႔ (အတြဲ ၁၂)
၅၄။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီဆိုတာဘာလဲ
၅၅။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပိုင္းက်န္းမာေရးႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရး
၅၆။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွတ္တမ္း
၅၇။ ၁၉၃၀ တ၀ိုက္ ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးသမိုင္း (သိန္းေဖျမင့္)
၅၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ
၅၉။ ခ်စ္ေသာေမေမ (လွေက်ာ္ေဇာ)
၆၀။ ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
၆၁။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ေရကာတာ
၆၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးမ်ားကိုစစ္သားမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳမႈရပ္တန္႔ေရး
၆၃။ လြတ္လပ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ (ဦးခင္ေမာင္ႀကီး - ဗကသေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း)
၆၄။ စစ္အုပ္စုသက္တမ္းရွည္ေနသေရြ႕ (တုိက္ပြဲ၀င္ရဲေဘာ္တဦး)
၆၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးအသြင္ကူေျပာင္းမႈအတြက္အသင့္ျပင္ဆင္ျခင္း
၆၆။ ေက်ာင္းသား၊ ေထာင္၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား (ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း)
၆၇။ ယံုၾကည္ခ်က္မိုးေကာင္းကင္ႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာမနက္ျဖန္
၆၈။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
၆၉။ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္/ပိ
၇၀။ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအတြက္လက္စြဲ

Saturday, February 19, 2011

ဗိုလ္သန္းေရႊ ရဲ ့တပ္မေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးေနတဲ့အၾကံမ်ားတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္သန္းေရႊ ဘာေတြၾကံေနျပန္ျပီလဲ အေရးေပၚ ကာလ ထုတ္ျပန္ျခင္း စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပဲြမွ ေပၚထြက္လာတဲ့ ရလဒ္အေပၚ ျပည္တြင္း ျပည္ပကအသိ အမွတ္ မျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ စိုးရိမ္ေသာက ဗ်ာပါဒ ပြားမ်ားကာ ပူပင္မႈ ႀကီးထြားေနၿပီး အေရးေပၚ ကာလအျဖစ္ က က (ၾကည္း) မွထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း စစ္ရံုးနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသုိင္းအဝိုင္းမွ သတင္းေပးပို႔ လာပါတယ္။ သူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆဲြခဲ့တဲ့ အေျခခံ ဥပေဒေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ မက်င္း ပႏိုင္ျခင္း၊ မသမာမႈ ႀကိဳတင္မဲမ်ားေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေပၚ တရားစြဲဆုိျခင္းစ တဲ့ ျပႆနာမ်ား ႀကီးထြား ရႈပ္ေထြးေနပါတယ္။ NLD နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔က တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္လူငယ္ မ်ားအား ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့အေပၚ စိုးရိမ္ေနၾကသလို အီဂ်စ္ကဲ့သို႔ ဆႏၵျပပဲြမ်ား ျဖစ္လာမွာ ျမင္ေနတဲ့အတြက္ ကက (ၾကည္း) မွ NLD လႈပ္ရွားမႈကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ခိုင္းေနပါတယ္။ တဖက္ကလည္း SSA ကို ဗဟုိျပဳျပီး တိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (၄) ဖြဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႔တဲ့အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေနကာ အဲဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ဗဟိုခ်က္ျဖစ္တဲ့ SSA အား လိုအပ္ရင္တုိက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခိုင္းေနပါတယ္။

ပို၍ဆုိးတာက လႊတ္ေတာ္အတြက္တပ္မေတာ္မွ ၂၅% ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အရာရွိမ်ား ေရြးခ်ယ္ေရးကိစၥ မေက် လည္မႈေတြ၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး သူရျမင့္ေအာင္အား ဖယ္ရွားတဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ ဒုတိယ သမၼတ အျဖစ္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းတဲ့ သီဟသူရဦး တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ကိစၥတုိ႔အေပၚ မေက်လည္မႈေတြ၊ အရပ္သားျဖစ္ေနတဲ့ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးကို စစ္တပ္က တင္သြင္းရာမွာ အၾကံဳးမ၀င္တာေၾကာင့္ မေက်နပ္မႈ ျဖစ္ေနတာေတြ၊ ညိွႏႈိင္း ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္အား ေနရာေပး ဦးစားေပးတဲ့အေပၚ တပ္တြင္း ထိပ္ပိုင္း အရာရွိႀကီးမ်ားအၾကား မေက်နပ္ ခ်က္ေတြ အသီးသီးျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေနပါတယ္။

ယခုအခါတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အေရးေပၚကာလအျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဇႏၷဝါရီလ (၃၁) ရက္ မွ ဇူလိုင္လ (၃၁) ရက္အထိ ကကၾကည္းမွ လွ်ိဳ႕၀ွက္စာထုတ္ကာ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ေလ) ေလးလပတ္ အ စည္းအေဝး လုပ္ေနဆဲမွာပင္ ဇႏၷဝါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔မွာ ရုတ္တရက္ ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမတ္ဟိန္းအား ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္ေခၚသြားခဲ့ပါတယ္။ လာမယ့္မတ္လ(၂၇) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမည့္တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားအတြက္ ေလ့က်င့္ဖို႔ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ တပ္ မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအားလံုး ေလ့က်င့္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းခိုင္းလိုက္ျပီး စစ္ေၾကာင္းမ်ား အားလံုးကိုလည္း မိခင္ တပ္မ်ားသို႔ ျပန္ခိုင္းလုိက္လို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား အားလံုး အံ့ဩေနၾကေၾကာင္း၊ တပ္အားလံုးကိုလည္း အ သင့္ ျပင္ခိုင္းလုိက္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနား မလုပ္ျဖစ္ပါက ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္မည္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ျပီး အက်ဥ္းခ်ဳံးကာ ရပ္ၾကည့္စစ္ေၾကာင္း အေနနဲ႔အခမ္းအနား လုပ္ရန္ဆႏၵရွိ ၾကေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ အေနျဖင့္ အစိုးရသစ္အဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းျပီးပါက လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ျဖစ္ရာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို မလႊဲေျပာင္းေသးဘဲ အေျခ အေနကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

( မူရင္း - စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား၊ အီးေမလ္ မွ ရရိွ)

Wednesday, February 16, 2011

တာ၀န္မဲ့လြန္းသည့္ သီရိလကၤာ ျမန္မာသံရုံးသီရိလကၤာႏိုင္ငံသည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားသည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဆုိသည္မွာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ကို ေလ့လာထားၾကျပီးသူတိုင္း သိၿပီးျဖစ္သည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသူ/သားမ်ား၏ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအေပၚမွာ ရုိေသေလးစားမႈမ်ားမွာလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း အတုယူစရာတစ္ခုပင္ျဖစ္လို႔ေနပါသည္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေနထုိင္ျပီး စာေပသင္ၾကားေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံမွ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေနထုိင္ခြင့္ ဗီဇာကို အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းမွာလည္း ထိုႏိုင္ငံ၏ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ သာသာနာ၏ဂုဏ္ေရာင္ကို ပိုျပီးေတာက္ေျပာင္ေစသည္။

သီရိလကၤာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ျပည္ပႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳသည့္ အျခားေသာႏိုင္ငံ သံ႐ုံးမ်ားမွ သံရံုး၀န္ထမ္း (ျမန္မာသံရုံး၀န္းထမ္းမ်ားမပါ) တုိ႔မွာလည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္ၾကေစကာမူ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ဦးစားေပးအေလးထားၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ ေျမေပၚေနရာမ်ိဳးမွာ နအဖစစ္အုပ္စုလို လူရုိင္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လာေရာက္ျပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ သံရုံးမွ ၀န္ထမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ရိုင္းစိုင္းသည့္ အမူအရာမ်ားကား ကာယကံရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္က မရွက္တတ္ေပမယ့္ ရွက္တတ္သူမ်ားအဖို႔ ေတြးမၾကည့္၀ံ့စရာပင္ျဖစ္သည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၀၉ ခုနစ္၀န္းက်င္မွ စ၍ ပတ္စ္ပို႔ (အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားျမင္လွ်င္ ႏွာေခါင္းရႈံ႕ခံေနရေသာ ) အေဟာင္းမ်ားကို Electronic Scan သို႔ ေျပာင္းလဲရမည့္ အေျခေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာလည္း အမ်ားသိပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဆုိလိုသည္ကား ႏိုင္ငံတကာရွိ Immigration မ်ားကို ျဖတ္သန္းသည့္အခါ အခ်ိန္မၾကာရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္ပတြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မွာ မရွိမျဖစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရုံးမ်ားအေနျဖင့္ ေဒၚလားစား၍ လုပ္ေပးသည္ျဖစ္ေစ အခမဲ့လုပ္ေပးသည္ျဖစ္ေစ သံရံုးႏွင့္ဆက္သြယ္ျပီး ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းတိုင္းျခင္း အသစ္လုပ္ျခင္း စသည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။

ထိုသူမ်ားထဲမွာ သီရိလကၤာတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကသည့္ စာသင္သားသံဃာေတာ္မ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ပတ္စ္ပို႔ သက္တမ္းတိုးသည့္ကိစၥမ်ားကို အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္းမွာေတာ့ ပတ္စ္ပို႔သက္တမ္းတိုးသည္ေနရတြင္ Electronic Scan အျဖစ္သို႔ အသစ္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျပီး အခေၾကးေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာသံရုံးမွ ေဒၚလာစားမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည့္ E ပတ္စ္ပို႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာရွိ immigration မ်ားျဖတ္သန္းသည့္အခါတြင္ scan ဖတ္မရသည့္ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႔ေနၾကရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အခက္ခဲျပႆနာမ်ားကို သံရုံးသို႔သြား၍ တင္ျပသည့္အခါ ေငြမ်က္ႏွာတစ္ခုကိုသာ ရႈတတ္သူမ်ားနည္းတူ တဖက္သူ၏ ေနာက္ျဖစ္လာသည့္ အခက္ခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းမေပးေတာ့ပဲ တာ၀န္မဲ့သူတုိ႔ ေျပာဆိုေလ့ရွိသည့္စကားအတုိင္း ျပန္ေျပာေလ့ရွိသည့္စကားမွာ “ဒါေတြက ျပႆနာ မရွိပါဘူး သုံးလုိ႔ရပါတယ္” ဟု ျပန္ေျပာပါသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားက မိမိတို႔ကိုယ္မိမိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ခံယူထားျပီး တာ၀န္ယူစိတ္မရွိသူ တာ၀န္မဲ့သူမ်ား၏ သရုပ္သကန္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ ေဖာ္ျပေနသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ၾကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အထူးအဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါေပ။ စစ္ဘုရင္ စစ္အဏာရွင္တို႔၏ က်င့္၀တ္မ်ားစြာထဲက တစ္စိတ္မွ်သာျဖစ္ေလသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ လူယဥ္ေက်းတို႔၏ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားကို စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ စနစ္အတြင္း သင္ၾကားျပသေပးမႈ ကိုယ္ပိုင္အသိစိတ္ျဖင့္ ႀကိဳးစားမႈကင္းဆိတ္ေနတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာလူအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းရွိ လူယဥ္ေက်းမႈ စံႏႈန္းတို႔ျဖင့္ တိုင္းတာသည့္အခါ အေ၀းတစ္ေနရာတြင္ျပတ္က်န္ရစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ပုဂၢိလ္တို႔အတြက္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာတစ္ခုသီးျခားမရွိေပ။ အာဏာရွိသူနဲ႔ အာဏာရွင္တို႔သည္သာ မိမိတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာအစ္အျဖစ္ မွတ္ယူထားေလ့ရွိၾကေပသည္။

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အေဟာင္းမွ ေခတ္မွီ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးလိုက္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ေဖာ္ျပပါ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယခင္အေဟာင္းႏွင့္ အသစ္ ထူးျခားခ်က္ဆိုသည္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ေပးရျခင္းမွ်သာျဖစ္ေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာရွိ ျမန္မာသံရံုးမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကသူ ျမန္မာသံ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား ျဖစ္စဥ္ၾကီးတစ္ခုမွာလည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံသား အခက္ခဲေတြ႔ရွိပါက အကူအညီေပးဖို႔ိထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၏ ေသြးနဲ႔ ေျခြးနဲ႔ ရင္းၿပီးလုပ္ထားရသည့္ လုပ္အားခထဲမွ ဘယ္လို ညွစ္ယူရမည္နည္း ဆိုသည္ကလည္း တစ္ခုအပါ၀င္ျဖစ္ေလသည္။ သီရိလကၤာတို႔လို ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု အမိန္႔က်လာသည့္ေန႔တြင္ သံရံုး၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕က ငါေတာ့ သြားပါၿပီ ပိုက္ဆံမရႏိုင္တဲ့ ေနရာကို ေရာက္ရၿပီေပါ့ဟု ညဥ္းညဴမႈေတြ ရွိခဲ့သည္ဟုလည္း ၾကားရပါသည္။

အခေၾကးေငြသတ္မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ ၄င္းတို႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တန္ရာတန္ေၾကး ေပးၿပီးျပန္ေသာ္လည္း ကိစၥတစ္ခုက လြယ္ကူစိတ္ခ်မ္းသာစြာ ၿပီးစီးသြားသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ သံရုံးသို႔ သံဃာမ်ား သြားေရာက္သည့္အခါမ်ားတြင္လည္း ၄င္းတို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ကား သီရိလကၤာႏိုင္ငံသားတို႔ ျမင္ပါက ဤသံရုံးက ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာပါဟု ေျပာျပပါ မည္သူယုံမည္မဟုတ္ေပ၊ အခ်ိန္မၾကာသင့္ပဲ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေအာင္လုပ္ျခင္း အာဏာရွင္တို႔ထံုးစံအတိုင္း အာဏာပညာျပျခင္းစသည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ၾကရေလ့ရွိတတ္ပါေသးသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စာေရးသူ၏ ဆႏၵနွင့္ ျဖစ္သင့္သည္မွာ ပတ္စ္ပို႔မ်ား scan ဖတ္မရသည့္ ကိစၥကို အခ်ိန္မွီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးေရးႏွင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားသည့္ႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာအမည္ခံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံရိုးရာႏွင့္ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈျဖင့္ ျပသၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ေသာတုဇနဘိကၡဳ။

Sunday, February 13, 2011

ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနား... (သတင္း၊ ဓာတ္ပံု၊ ရုပ္သံ)အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားတဲ့ မိန္႔ခြန္း...ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔ (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနား... 

ယေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ၆၄ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားအား နံနက္(၁၁)နာရီမွာစတင္ က်င္းပျပလုပ္ပါတယ္။ အခမ္းအနားသို႔႔ ဥကၠဌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဦးေအာင္ေရႊလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္..။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဒု)ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးမွ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ျပည္ေထာင္စုေန႔ က်င္းပရျခင္း အေၾကာင္းအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ  အသီးသီး အမွာစကားမ်ား ဆက္လက္ေျပာၾကားၾကပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားရိုးရာအကမ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖဧည္႔ခံၾကျပီး  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္လူငယ္မ်ားမွ ေတးသီခ်င္းမ်ားနဲ႔ တင္ဆက္ ဂုဏ္ျပဳ ေဖ်ာ္ေျဖသြားခဲ့ၾကပါတယ္။
ဓာတ္ပံု
ဒီမိုေဝယံ

  ဒီမိုေဝယံ

Saturday, February 12, 2011

အနာဂတ္ေမွ်ာ္ရည္ ပင္လံုညီလာခံဆီ

ၾကယ္ငါးပြင္႔ အနီေရာင္ရင္႔ရင္႔ႏွင္႔

ခြပ္ေဒါင္းအလံၾကယ္ျဖဴတစ္ပြင့္

မာန္၀ံ့ခ်ီေလမွာလႊင့္ကာေပါ့

ရဲ၀င့္လို႔ေရွ ႔ဆက္လွမ္းခဲ့ၿပီ

ေခတ္သစ္ရည္ေမွ်ာ္ေတြးသစ္ေတြႏွင့္

ျပတ္သားစြာေတာင္းဆိုဖို႔လာၿပီ

ျပည္သူေတြဘ၀င္ေအးေစဘို႔

ျပည္သာယာစဥ္သာတိုးေစေပါ့

ဘ၀င္ရႈး အာဏာရႈးေတြႏွင့္

ျပည့္ဘ႑ာလြဲသံုးစားတို႔ကို

အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းသုတ္သင္ဘို႔

ခြပ္ေဒါင္းကဥဒါန္းက်ဴးရင္႔သီ

ႏွစ္ေထာင့္ရွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုသစ္နဲ႔႔႔

ႏွစ္ေထာင့္တစ္ဆယ္ေရြးေကာက္ပဲြအား

ျပတ္သားစြာဆန္႔က်င္မႈ႕ေတြနဲ႕

ေရွ႕တန္းကမားမတ္စြာရပ္တည္

ကမၻာတခြင္

ဒို႔ျမန္မာ ရင္ေဘာင္တန္းေစဘို႔

ျပည္ေထာင္အမွန္သာယာလွေစ

စုေပါင္းကာ တိုင္းရင္းသားေတြႏွင့္
့့့
ညီညြတ္စြာလက္တြဲကာေမွ်ာ္ရည္

ႏွစ္ေထာင့္ဆယ့္တစ္

ေဖေဖၚ၀ါရီဆယ့္ႏွစ္မွာျဖင့္

သမိုင္းတေခတ္ေျပာင္းလဲေစမည့္

ပင္လံုညီလာခံ ျပန္ကာအသက္သြင္းမည္မို႔

၀ါးစည္းေျပျပည္ေထာင္သားတို႔ရယ္

ညီညြတ္စြာေပါင္းစည္းၾကစို႔လား ၊၊

လူသစ္ (အမရပူရ)
13/12/2010