Friday, September 30, 2011

ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို မိမိတို႕အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လႊတ္ေတာ္သို႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို မိမိတို႕ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လႊတ္ေတာ္သို႔ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္က စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အခ်က္ (၁၀)ခ်က္ပါသည့္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအခ်က္ ၁၀ ခ်က္ထဲတြင္ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို မိမိတို႔အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ဆိုသည့္အခ်က္ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦသိန္းစိန္မွ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္း ရပ္ဆိုင္းရသည့္အေပၚ မိမိတို႔အစိုးရသည္ ျပည္သူဆီမွ ဆင္းသက္လာသည့္ အခြင့္အာဏာအရ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္၍ အမ်ားျပည္သူ ဆႏၵအရ ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို မိမိတို႔ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေပးပို႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။

“မိမိတို႔အစိုးရသည္ ျပည္သူမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵကို အေလးထားရပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အေလးထား၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။ သို႔ပါ၍ မိမိတို႔ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လုိအပ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရိွေရးအတြက္ အႏၱရာယ္မရိွႏုိင္သည့္ အျခားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတ္၀တ္မပ်က္ေစဘဲ သေဘာတူညႈိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္ “ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ လႊတ္ေတာ္သို႕ ေပးပို႕ေသာ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖၚၿပပါရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး စာအမႇတ္ ၁၅၁(၂)/၈/၃ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္႕ (၂၉-၉-၂၀၁၁)ေန့စြဲပါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ပါ သ၀ဏ္လႊာအျပည့္အစံုမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ ပထမအၾကိမ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမႇန္အစည္းအေ၀းကို ျပည္သူတို့၏ အက်ဳိးငႇာ အားသြန္ခြန္စိုက္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည့္ ဥကၠ႒ၾကီးႏႇင့္တကြ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏႇစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစရန္ ဆုေတာင္းေမတၲာ ပို႔သအပ္ပါသည္။

၂။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ မိမိတို႔ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသၾကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားအေနႏႇင့္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သန္႔ရႇင္းေသာအစိုးရ ျဖစ္ေပၚေရး၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိပါသည္။

၃။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ တူညီေသာ ေမ်ာ္မႇန္းခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏႇင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵႏႇင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ဥပေဒျပင္ပသို႔ ေရာက္ရႇိေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရႇိရန္ ဆက္သြယ္ကမ္းလႇမ္း ဖိတ္ေခၚေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုအခါ အထူးေဒသ(၂) ''၀'' အဖြဲ႕ႏႇင့္ အထူးေဒသ(၄) အဖြဲ႕တို႔သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရႇိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပင္ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေနျပီျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔မ်ားသည္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားထံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွေနပါသည္။

၄။ တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ေရာက္ရႇိေနၾကသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္ေဒသသို႔ျပန္လာလိုပါက ျပန္လာႏိုင္ရန္ စိစစ္လက္ခံခဲ့ရာ တစ္ခ်ဳိ႕ျပန္လာေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အပ္ႏႇင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာအတြင္းမႇ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ထိုသို႔ အရႇိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ပါတီအခ်ဳိ႕ႏႇင့္ အင္အားစုအခ်ဳိ႕တို႕သည္ အစိုးရအခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းေတြ႕ေအာင္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားေအာင္ႀကံရြယ္၍ လႈပ္ရႇားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကို စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ေတြ႕ရႇိေနရပါသည္။

၅။ တိုင္းျပည္ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အရႇိန္အဟုန္မပ်က္တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း၊ စက္မႈႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိပါသည္။ ထိုသို႔ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စက္မႈႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္ရန္ လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္သည္ အဓိကက်ပါသည္။ လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရရႇိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ အႏ်ဴျမဴစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေရးမႇာ ကမၻာ့ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ အႏၲရာယ္ၾကီးမားလႇသည့္အျပင္ ေငြေၾကးမျပည့္စံုမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ားသူငါ လက္မခံမႈတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ ေက်ာက္မီးေသြးသယံဇာတမႇာလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ လံုေလာက္မႈမရႇိသည္ကို ကိုယ္စားလႇယ္ေတာ္ၾကီးမ်ား အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မႇ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထြက္ရႇိေသာ္လည္း ျပည္ပအရင္းအႏႇီးမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ကိစၥျဖစ္၍ မိမိတို႔လုိအပ္သေလာက္မရႏိုင္ဘဲ အခ်ဳိ႕အ၀က္သာ ခြဲေ၀ရရႇိပါသည္။ ျပည္ပေခ်းေငြျဖင့္ အရင္းအႏႇီးအခ်ဳိ႕ထည့္၀င္ထားခဲ့ရာ အနာဂတ္တြင္ အက်ဳိးခံစားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ေခ်းေငြအေပၚ အတိုးမ်ားအရစ္က် ေပးဆပ္ေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ကုန္းတြင္း၌ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရႇာေဖြထုတ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသံုးစြဲရန္အတြက္ပင္ လံုေလာက္မႈမရႇိေသးပါ။

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္႕ၿဖိဳးၿမဲျဖစ္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ သဘာ၀ကေပးထားေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားရႇိေနသျဖင့္ အဆုိပါျမစ္ ေခ်ာင္းမ်ားမႇ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအရင္းအႏႇီးမ်ားရယူ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခင္က ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ(၂)႐ုံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ(၇)႐ုံသာရႇိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းစက္တပ္ ဆင္အား (၅၂၉)မဂၢါ၀ပ္ရႇိခဲ႕ရာမႇ ေနာက္ထပ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ (၂၃)႐ုံ၊ စက္တပ္ဆင္အား (၂၈၃၁)မဂၢါ၀ပ္ တိုးတက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၈။ ႏႇစ္ (၃၀) လွ်ပ္စစ္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ ေနာက္ထပ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း(၆၄)ခုႏႇင့္ ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ(၃)ခုအပါ အ၀င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါ၀ပ္(၄)ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အလားအလာမ်ားရႇိပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရႇိ ေမခ၊ မလိခ၊ ျမစ္ညာျမစ္၀ႇမ္းႏႇင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္း(၈)ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။

၉။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးအရင္းအႏႇီးျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စီမံကိန္းကို ပထမအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္စတင္ခဲ႕ရာ ယခုအခါတြင္ အဆုိပါျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအတြင္း ေအာက္ပါစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရႇိလာခဲ့ပါသည္ -
(က) ကခ်င္ျပည္နယ္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ပါ သဘာ၀ကေပးထားသည့္ (Land Mark) ျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆံု သဘာ၀အလွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ျခင္း။


(ခ) ျမစ္ညာပိုင္းရိွ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ား ေရျမဳပ္၍ ၎တို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆံုးရႈံးပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း။


(ဂ) ပုဂၢလိကမ်ားမွ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားစြာ စိုက္ထုတ္၍ စီးပြားျဖစ္စိုက္ထုတ္ထားသည့္ ေရာ္ဘာစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ကၽြန္းစိုက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားႏိုင္ျခင္း။


(ဃ) ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဖ်ားရိွ ေရခဲေတာင္မ်ားအရည္ေပ်ာ္ျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္း၊ အင္အားျပင္းထန္သည့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာပါက ျမစ္ဆံုဆည္ပ်က္စီးျပီး ဆည္ေအာက္ပိုင္းရိွွ ျမိဳ႕ရြာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေသေၾကပ်က္စီးမႈရိွႏိုင္ျခင္း။


(င) ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီး ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕မွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရိွေနၾကသည္ကို မိမိတို႔ သိရိွေနရပါသည္။

၁၀။ မိမိတို႔အစိုးရသည္ ျပည္သူမႇေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အေလးထားရပါမည္။ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အေလးထား၍ ေျဖရႇင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရႇိပါသည္။ သို့ပါ၍ မိမိတို့အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ေစဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လိုအပ္ေနသည္႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရႇိေရးအတြက္ အႏၲရာယ္မရႇိႏိုင္သည္႕ အျခားေသာ ေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ စနစ္တက် ေလ့လာဆန္းစစ္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏႇင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းႏႇင့္သက္ဆုိင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို မိတ္၀တ္မပ်က္ေစဘဲ သေဘာတူလက္ခံေအာင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဤလႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးအပ္ပါသည္။

သတင္းေပးပို ့လာသူ ျပည္တြင္း ဝင္းစတား

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မရွိဘူးလို႔ ေျဗာင္လိမ္ရဲတာ မရွက္ဘူးလား

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မရွိဘူးလို႔ ေျဗာင္လိမ္ရဲတာ မရွက္ဘူးလား
စိန္သံလံုး

တာ၀န္ရွိသူေတြ တာ၀န္မဲ့လြန္းတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတာ မရွိဘူးတဲ့။ ေျဗာင္လိမ္ရဲ လိုက္တာ။ ဒါနဲ႔မ်ား လူႀကီးေနရာ ယူရဲတယ္။ မရွက္ၾကဘူးလားလို႔ ေမးခ်င္တယ္။ ဟုတ္ကဲ့ ... ရွက္တတ္တဲ့ ေၾကာက္တတ္တဲ့ လူေတြမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြက သိသာလြန္းပါတယ္။ ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ ႏိုင္ငံ ေရးကိစၥနဲ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ဖမ္းထားတဲ့ လူေတြကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလို႔ မေခၚႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာႀကီးကို သူတို႔ စိတ္နာလို႔ မဆံုးေတာ့ဘူးလား ...။

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ကုိမင္းကိုႏိုင္တို႔၊ ကိုကိုႀကီးတို႔၊ ကိုေဌးႂကြယ္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ မဟုတ္လို႔ သူတို႔ က ခိုး - ဆိုး - လုယက္တဲ့ လူေတြလား။ သူတို႔အုပ္စုကို ရက္ရက္စက္စက္ ေထာင္ ၆၅ ႏွစ္စီ ခ်လိုက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုသူရ (ေခၚ) ဇာဂနာကို အီလက္ထရြန္နစ္ ပုဒ္မ ၁၇/၁ ပုဒ္မေတြနဲ႔ ေထာင္ ၅၉ ႏွစ္ခ်ၿပီးမွ အႏွစ္ ၂၀ ျပန္ေလွ်ာ့ေပးတယ္။ ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးတို႔ ေတာင္ႀကီးမွာ အစည္းအ ေ၀းတခုလုပ္မိလို႔ ေထာင္ ၉၃ ႏွစ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္ကို ၁၀၆ ႏွစ္၊ 7 DAY NEWS က သတင္းေထာက္မေအး သီတာကို ေထာင္ ၁၈ ႏွစ္၊ ဘေလာ္ဂါ ေနဘုန္းလတ္ကို ေထာင္ အႏွစ္ ၂၀၊ မႏွင္းေမေအာင္ (ခ) မႏိုဘယ္ ေအးဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသူေလးကို ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္ အသီးသီးခ်ထားတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနပါၿပီလို႔ အသံေကာင္းဟစ္ေနခ်ိန္ လတ္တေလာေလးတင္ပဲ NLD က ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ေနမ်ဳိးဇင္ကို ခ်လိုက္တာက ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္တဲ့ ... ေကာင္းၾကေသးရဲ႕လား။

အဲဒီလူေတြဟာ ခိုး - ဆိုး - လုယက္လို႔၊ လူသတ္လို႔၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္လို႔၊ လူကုန္ကူးလို႔ ေထာင္က် ၾကတာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႔ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရတာ။ တရားဥပေဒအတိုင္း စီရင္ခ်က္ခ်တာလည္း မ ဟုတ္ဘူး။ တရား႐ံုးက စာအိတ္အမိန္႔နဲ႔ အႏိုင္က်င့္ခံရတာ။ အဲဒီႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားစုဟာ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနၾကရတယ္။

- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္က အႏွစ္ ၂၀ ကေန ၅၀
- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၄ ဦးက ၅၁ ႏွစ္ကေန ၁၀၆ ႏွစ္
- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၉၁ ဦးက ေသဒဏ္ခ်ခံထားရတယ္။

ခုေတာ့ ေသဒဏ္ေတြ ၁၆.၅.၂၀၁၁ က ေထာင္တသက္ ေျပာင္းသြားၿပီ။ AAPP ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသား ၂,၀၀၀ ေက်ာ္တယ္လို႔ တရား၀င္ ေၾကညာခဲ့တယ္။ အဲဒါကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မရွိပါဘူး လို႔ ေျဗာင္လိမ္ေနတာ မရွက္ၾကဘူးလား။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြပါလို႔ သူတို႔၀န္မခံခ်င္တဲ့လူေတြကို သူတို႔မိသားစုေတြနဲ႔ေ၀းရာ ေထာင္ေတြကို ပို႔ထားတယ္။ ဥပေဒမဲ့ စာအိတ္အမိန္႔နဲ႔ ႏွစ္ရွည္ မတရားေထာင္ခ်႐ံုမက အဲသလို ရပ္ေ၀းအ က်ဥ္းေထာင္ေတြကို ပို႔ထားတာဟာ လူဆန္တဲ့လုပ္ရပ္ဟုတ္ရဲ႕လား၊ အၿငိႇဳးအေတးေတြနဲ႔ ညစ္ပတ္စုတ္ပဲ့ေန တာဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကို အစိုးရကိုယ္တိုင္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနတာမဟုတ္ဘူးလား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇင္းပမ္းေန တာ မဟုတ္ဘူးလားလို႔ ေမးရင္ ဘာေျဖၾကမလဲ။

၁၆.၉.၂၀၁၁ နံနက္ ၇ နာရီက`၀´လူမ်ဳိး ဘိန္းေမွာင္ခို ၁၆ ဦးကို ဘူးသီးေတာင္ေထာင္က လႊတ္ေပးလိုက္ တယ္လို႔ ေနရဥၥရာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားတယ္။ သူတို႔က ၁၀ ႏွစ္ ေထာင္က်တာ ၆ ႏွစ္ ေထာင္ထဲမွာေန ၿပီးၿပီ။ ေနျပည္ေတာ္က အမိန္႔နဲ႔ အထူးေလွ်ာ့ေပါ့ရက္ေတြေပးၿပီး လႊတ္ေပးလိုက္တာ။ ကဲ ... ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေတြက ဘိန္းေမွာင္ခိုေတြေလာက္ေတာင္ အေရးမပါေတာ့ဘူးလားလို႔ ေမးရင္ေကာ ဘယ္လိုေျဖမလဲ။ အ မ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတခုအေနနဲ႔ပဲၾကည့္ၾကည့္ ဒီေလာက္ၾကာၾကာ ညစ္မထား သင့္ဘူးဆိုတာ လူစိတ္ရွိတဲ့လူတိုင္း သိၾကပါတယ္။ မရွက္ၾကဘူးလား ေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္စားတို႔ေရ ...။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ဘိန္းေမွာင္ခိုမႈနဲ႔ အျခားအက်ဥ္းသားေတြ ရွိသလို ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္ ... စတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြလည္း ရွိတယ္။ အခုေတာ့ ‘၀ကြက္တယ္’ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း `၀´ကိုပဲ ကြက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္လိုက္တယ္ဆိုေတာ့ စဥ္းစားစရာေပါ့။ သိထားဖို႔က ထမင္းစားတဲ့လူတိုင္း အက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္ဆိုတာပဲ။ ။

စိန္သံလံုး
ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ ဘေလာ့မွကူးယူေဖၚျပေပးပါသည္။

Thursday, September 29, 2011

ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရး NLD ေစာင့္ဆုိင္း

ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရး NLD ေစာင့္ဆုိင္း

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အားလုံးပါ၀င္ခြင့္ရေစဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းကလုိလားေနတဲ့ တခ်ိန္ တည္းမွာပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဓိက ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ အ ေနနဲ႔ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ အစုိးရသစ္ တက္လာခ်ိန္ကစလုိ႔ အေျပာင္းအလဲ ေတြလုပ္သြားမယ္လုိ႔ ကတိေပးထားတဲ့အတုိင္း အစိုးရသစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ တခ်ိန္က ေရြး ေကာက္ပဲြမွာ အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ NLD လုိ ဒီမုိကေရစီလုိလားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြကုိ ေဘးဖယ္မထားဖုိ႔ ကုလ သမဂၢ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းကလည္း လုိလားေနၾကတာပါ။ အျပည့္အစုံကုိ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ထားတဲ့ ကုိေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစုိးရသစ္တရပ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မွတ္ပုံတင္ ပါ၀င္တာေတြ မလုပ္ဖုိ႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ဆုံးျဖတ္ထားေပမယ့္ တုိင္းျပည္မွာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအ တြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခုအျဖစ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံဖုိ႔ လုိမယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းက ျမင္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ သံအမတ္ႀကီး မာ့ခ္ဂရန္႔တ္ (Mark Grant) က ဆုိရင္လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီတခုအျဖစ္ အစုိးရက အသိအမွတ္ျပဳမထားတဲ့ NLD ပါတီကုိ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ေပးတာလုိ အစုိးရ ဘက္က ေဆာင္ရြက္တာေတြ ျမင္ခ်င္တဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ အဂၤါေန႔ေႏွာင္းပုိင္း ျပဳလုပ္တဲ့ အ တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားအဖဲြ႔ ေဆြးေႏြးပဲြအၿပီးမွာ သတင္းေထာက္ေတြကုိ ေျပာခဲ့တာပါ။

NLD ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဉာဏ္၀င္းကလည္း ဒီလုိအေျခအေနေတြ ေပၚေပါက္လာဖုိ႔ ပါတီအေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“NLD ပါတီ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္မယ့္ အေျခအေနတရပ္ျဖစ္ဖုိ႔ လိုေနတယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ တြက္ထားပါတယ္။ သမၼတ နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြးတဲ့ အခ်က္ေတြကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ မသိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲ ရဲ႕ သူတုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာေတြ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတာ အခု နည္းနည္း ေနာက္က်လာၿပီဆိုတဲ့ သ ေဘာေတာ့ ေတြ႔တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ္လို႔ NLD ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္မယ့္ အေျခအေနတခု ေပၚေပါက္လာရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဒီဟာကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္မွာပါ။ ႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ထားတာေတာ့ မရွိပါဘူး”

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလမွာ က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြေတြကုိေတာ့ ဒီမုိကေရစီအေျခခံေတြ ကင္းမဲ့ တယ္ဆုိၿပီး NLD ပါတီက ေျပာဆုိခဲ့သလုိ မွတ္ပုံမတင္ဘဲ ေနခဲ့တဲ့အတြက္ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခု မ ဟုတ္ဘူးဆုိၿပီး အာဏာပုိင္ေတြက သေဘာထားေနၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း အစုိးရသစ္ တက္လာၿပီးတဲ့ ေနာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ၿပီးခဲ့တဲ့လထဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ NLD ပါတီရဲ႕ အဓိက ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆုံခဲ့တာလုိ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ရွိလာတဲ့အတြက္ အေျခ အေနေတြ ေျပာင္းလဲလာေလမလား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြလည္း ထြက္ေပၚလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာရာမွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသလို ေရွ႕ေလွ်ာက္ ဆက္ လုပ္သြားမွာလည္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာဆုိသြားတာပါ။ ဒီအတြက္လည္း မၾကာခင္မွာ အေျပာင္းအလဲ ေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ၾသစေၾတးလ် အမ်ဳိးသားတကၠသုိလ္က ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ မႏုႆေဗဒပညာရပ္အ တြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေလ့လာခဲ့ဖူးသူ ပါေမာကၡ မုိနစ္ခ္ စကစ္ဒ္မိုး (Monique Skidmore) တုိ႔လုိ အကဲခတ္ ေတြက ျမင္ပါတယ္။

“ျမန္မာအစုိးရက သိပ္စကားေျပာေလ့ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုလသမဂၢမွာလည္း ဒီလုိေျပာတတ္တာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ဒီလုိ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆုိတာေတြဟာ ထူးျခားပါတယ္။”

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း (Ban Ki-moon) ကလည္း အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ ဆုိ တာကုိ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ တျခားလူ အမ်ားအျပားလုိ သူ လည္း ယုံၾကည္တဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာ့မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားအဖဲြ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆုံအၿပီးမွာပဲ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ ျပန္ ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။ ဒီလုိ တုိးတက္မႈေတြ ထြက္ေပၚႏုိင္တဲ့ အလားအလာေတြ ရိွေနေပမယ့္လည္း တခ်ိန္ တည္းမွာ အစုိးရအေနနဲ႔ အားလုံးပါ၀င္ခြင့္ရွိၿပီး ေနာက္ျပန္ဆုတ္လုိ႔မရတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြကုိ ေဆာင္ ၾကဥ္းေပးမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလည္း လုပ္ရလိမ့္မယ္လုိ႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္က တုိက္ တြန္းထားတာပါ။

ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္တဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဉာဏ္၀င္းကေတာ့ NLD ပါတီအေနနဲ႔လည္း အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္နဲ႔ တသေဘာ တည္း ရွိတဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း ေျပာတဲ့ဟာကို က်ေနာ္တုိ႔လည္း သေဘာတူပါတယ္။ အခုဟာက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုိးရသစ္ေတြ ျဖစ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ သမၼတရဲ႕ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေရာ၊ ၿပီးေတာ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြအရဆုိရင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္မယ္။ အခု လုပ္ေတာ့လုပ္ေနတယ္၊ သိသာထင္ရွားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မျဖစ္လာေသး ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက အျမန္ဆုံးလုပ္ဖို႔ တုိက္တြန္းတာကို က်ေနာ္တုိ႔လည္း ႀကိဳဆုိပါတယ္။”

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာ့အေရး မိတ္ေဆြမ်ားအဖဲြ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးအၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက အေျခအ ေနေတြအေပၚ သံတမန္ေတြရဲ႕ အားမရတဲ့ သေဘာထားေတြလည္း ထြက္ေပၚခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း အ ဖဲြ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္တဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (Asean) ရဲ႕ လက္ရွိဥကၠ႒ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက ႏုိင္ ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မာတီနာတာလီဂါ၀ါ (Marty Natalegawa) ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ရွိေန တာကုိ လက္ခံၾကေပမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းမွာ ပါ၀င္ၾကတဲ့ အဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံေတြၾကား ဒီထက္ပုိၿပီး တုိးတက္မႈ ေတြကုိ ျမင္ေတြ႔ခ်င္တဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြရွိေနတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေထာက္ေတြကုိ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သတင္း - ဗီြအိုေအ (၂၈-၉-၂၀၁၁)

Wednesday, September 28, 2011

ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အေျဖရွာမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) သည္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး မူ၀ါဒအေပၚ အေျခခံသည့္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး NLD က လုပ္ေဆာင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုထံ အသိေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

23-NLD
ရန္ကုန္ ေရႊဂုံတုိင္ရွိ NLD ရုံးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စတင္တည္ေထာင္ျခင္း ၂၃ ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

NLD သည္ ၂၃ ႏွစ္တာ ကာလအထိတုိင္ေအာင္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေၾကာင္း၊ ပါတီတရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ညီညြတ္ေရး၊ စည္းကမ္းရွိေရး၊ သတိၱတုိ႔အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းမရွိဘဲ ညီညြတ္ေရး မရႏုိင္ေၾကာင္း၊ သတိၱဟုဆုိရာတြင္လည္း အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ၂၃ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ခံရဲသည့္သတိၱ၊ လုပ္ရဲသည့္ သတိၱ၊ အနာဂတ္ကုိ ရင္ဆုိင္ရဲသည့္ သတိၱ စသည့္ သတိၱအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ၂၃ ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရပ္တည္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ အတိတ္ကာလကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ကာလ အက်ဳိးရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“အနာဂတ္ကုိ ရင္ဆုိင္ရတဲ့ သတိၱဆုိတာက အတိတ္နဲ႔ ပစၥဳပၸန္ကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ၾကည့္ႏုိင္မွျဖစ္ႏုိင္မွာပါ။ အတိတ္နဲ႔ ပစၥဳပၸန္ကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ မၾကည့္ႏုိင္တဲ့သူေတြက အနာဂတ္ကုိ သတိၱနဲ႔ ရင္ဆုိင္ဖို႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မေက်နပ္စိတ္၊ ကလဲ့စားေခ်စိတ္မ်ား မထားသင့္ေၾကာင္း၊ မိမိ လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ အလုပ္ကို အနစ္နာခံ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု မျမင္ဘဲ မိမိယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု စိတ္ထား တတ္ရန္ လိုေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

“က်မတို႔ အဖြဲ႕၀င္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္၊ တုိင္းျပည္အက်ဳိးအတြက္ လုပ္ေနတယ္ဆုိရင္ အနစ္နာခံရတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္မ်ဳိးကုိ မထားေစခ်င္ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ အနစ္နာခံရတယ္လုိ႔ စိတ္ထဲမွာ ထားရင္ ဒီစိတ္နဲ႔ဒြန္တြဲၿပီး ကလဲ့စား ေခ်ခ်င္စိတ္ေတြ၊ မေက်နပ္တဲ့ စိတ္ေတြေပၚလာတယ္။ က်မကေတာ့ က်မေရြးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။ ေက်နပ္တယ္။ ကုိယ္က လုိလိုလားလား ေပးဆပ္ရမယ္။ ငါလုပ္ရခ်ည္ရဲ႕၊ အနစ္နာခံရခ်ည္ရဲ႕ဆုိတဲ့ စိတ္ေတြေပၚလာရင္ အေႂကြးယူခ်င္တဲ့စိတ္၊ အေႂကြးေတာင္းခ်င္တဲ့စိတ္ကေလးေတြ ပါလာတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။

NLD သည္ ဒီမုိကေရစီလမ္းစဥ္အတုိင္း အေရးႀကီးေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းတုိင္း ျပည္သူကို အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးေရး မူေပၚတြင္ အေျခခံကာ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း အၾကမ္းမဖက္ေသာ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။

“ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ကုိင္ဆုပ္ထားတဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး မူေတြေပၚမွာ ခုိင္ခုိင္မာမာရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္းနဲ႔ ဆက္ၿပီး လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္းျပသည္။

NLD ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦး၀င္းတင္တို႔ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ညီညြတ္ေရး လမ္းစဥ္အတုိင္းပင္ ဆက္လက္ေထာက္ခံ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္သည္ NLD အတြက္ အထိအခိုက္ မခံႏုိင္ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အၾကား တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ NLD အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကားတြင္ လည္းေကာင္း၊ စည္ရုံးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကားတြင္လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ ေလးစားေရး၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရွိေရးမူတုိ႔ျဖင့္ NLD ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးတင္ဦးက ေျပာသည္။

“အခုအခ်ိန္ကာလမွာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေရးအတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဘယ္လိုနည္းႏွင့္မွ စုစည္း ညီညြတ္မႈ၊ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကို ေလ်ာ့ပါးေစမယ့္၊ ထိခုိက္ေစမယ့္ အေျပာအဆုိ၊ အျပဳအမူေတြကို မျပဳလုပ္မိၾကဖို႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဦးတင္ဦးက ဆုိသည္။

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အျမင္ကို ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္တဦးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေမးျမန္းရာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ေစတနာနဲ႔ အားလံုးေကာင္းဖို႔ ဆုေတာင္းတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းတာေပါ့” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီက စတင္က်င္းပေသာ အခမ္းအနားကို NLD အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ခဲ့ရေသာ္လည္း စစ္အစုိးရက အာဏာလႊဲေပးျခင္း မျပဳဘဲ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ထားမႈမ်ား အပါအ၀င္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ ၂၃ ႏွစ္တုိင္တုိင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

မူရင္း။။ ဧရာဝတီ

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မွာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ပါ၀င္မွ ဒီမုိကေရစီနည္းက်

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္။

၆၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံမွာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေနၿပီ၊ ျမန္မာအစိုးရသစ္ အေနနဲ႔ ေမလထဲမွာ အက်ဥ္းသား ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီ ျဖစ္သလို မၾကာခင္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာလည္း ေနာက္ထပ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ထုတ္ျပန္ဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ေတာမတ္စ္ အိုေဟး ကင္တားနား (Tomas Ojea Quintana) ကေတာ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးတဲ့ေနရာမွာ ႐ိုး႐ိုးအက်ဥ္းသားေတြထက္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးမႈက ဒီမိုကေရစီေရး ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုလုိက္ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို စံုစမ္းေမးျမန္းထားတဲ့ ေဒၚခင္မ်ဳိးသက္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ကုလသမဂၢနဲ႔တကြ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေျခလွမ္းအျဖစ္နဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေမလ အက်ဥ္းသား ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးတာကို ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြက ေထာက္ျပ ေျပာဆိုေလ့ ရွိပါတယ္။ အဂၤါေန႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံမွာလည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ဒါကို ျမန္မာအစိုးရသစ္ အဖြဲ႕ရဲ႕ ဒီမုိကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတဲ့ ေျခလွမ္းအျဖစ္နဲ႔ ရည္ၫႊန္း ေျပာဆိုခဲ့ေပမဲ့ မစၥတာ ကင္တားနားကေတာ့ ဒါဟာ တကယ့္ အေျပာင္းအလဲ ေျခလွမ္းအျဖစ္ မေခၚႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

“႐ိုး႐ိုးအက်ဥ္းသားေတြအတြက္ သက္သက္ ရည္ရြယ္ ထုတ္ျပန္တဲ့ ဒီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးတာမ်ဳိးဟာ တကယ့္ ေျပာင္းလဲတာလို႔ မေခၚႏိုင္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီေရး ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးတာမ်ဳိးပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေထာင္နဲ႔ခ်ီ ရွိေနေပမဲ့ ဒီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကာင့္ လြတ္လာတဲ့သူက ၄၀ ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ဒါကိုပဲ လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာမို႔ ျမန္မာအစိုးရ အေနနဲ႔ အားလံုးကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္။”

ဒီလိုလႊတ္ေပးဖို႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ ေတာင္းဆိုဖို႔ လိုတယ္လို႔ မစၥတာ ကင္တားနားက ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေမလ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဟာလည္း အေရးပါတယ္လို႔ သူယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္တခ်ဳိ႕ကို သြားေရာက္ခဲ့တာမို႔ ဒီအက်ဥ္းေထာင္ေတြရဲ႕ အေနအထားေတြအရ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မထားသင့္တဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြမို႔ ဘယ္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ဳိးကိုမဆို အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရသစ္အဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီနဲ႔ အနီးကပ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနသလုိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပံုမွန္ သံုးသပ္တဲ့ ဇြန္လ UPR လုပ္ငန္းစဥ္ပါ အႀကံေပးခ်က္ေတြထဲက ထက္၀က္ေက်ာ္ကို သေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္းလည္း ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေျပာၾကားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေနတယ္လို႔ မစၥတာ ကင္တားနားက ေျပာပါတယ္။

“ျမန္မာအစိုးရ အေနနဲ႔ UPR လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ဆိုတာနဲ႔ အႀကံေပးခ်က္ ထက္၀က္ေက်ာ္ကို လက္ခံတယ္ ဆိုတာေတြကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေနတာက ဘယ္လို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုတာပါ။ အႀကံေပးခ်က္ေတြကို လက္ခံတယ္ ဆိုတာက ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ လက္ခံမွာလဲ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ေျပာတဲ့ ပံုစံအတုိင္း လုပ္မွာလား၊ တျခား ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ပံုစံ တမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္မွာလား ဆိုတာက ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။”

ဒါ့ေၾကာင့္ UPR လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ ပံုစံအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔လည္း လိုလားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တုိးတက္မႈေတြ ရွိလာေစဖို႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ တရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာခဲ့ေပမဲ့ ဒီေကာ္မရွင္ကို သီးျခား လြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တရပ္အျဖစ္ မစၥတာ ကင္တားနားက မျမင္ပါဘူး။

“အစိုးရဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆိုး၀ါးတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအတြက္ ပံုစံသစ္ တမ်ဳိးနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကဳိးစားလာပံု ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွာ တကယ့္ သီးျခား လြတ္လပ္တဲ့ ပုံစံမ်ဳိး မေတြ႕ရပါဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ တရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းေတာ့မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကေန ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းရမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ အခု ဒါမ်ဳိး မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ေတြ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားတဲ့ ပံုစံကလည္း လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။

“ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကို က်ေနာ္တို႔ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လုိပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ အခုဖြဲ႕ထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ လုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ မယံုၾကည္ပါဘူး။”

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ မရွိေစဖုိ႔ အစိုးရသစ္ အဖြဲ႕က ႀကိဳးပမ္းမယ္လို႔ ေျပာဆိုေနမႈေတြ အတြက္ေတာ့ မစၥတာ ကင္တားနားက ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၾသဂုတ္လထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ မစၥတာ ကင္တားနားဟာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ သူ႔ရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံမွာ တင္သြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္း။။ RFA

Monday, September 26, 2011

သံဃာ့အေရးအခင္း ၄ ႏွစ္ျပည့္ေန ့အျဖစ္ ရန္ကုန္တြင္ ဆႏၵျပ ဓါတ္ပံုမ်ားျပည္တြင္းမွေပးပို ့လာသူ ျမတ္သူ

သံဃာ့အေရးအခင္း ၄ ႏွစ္ျပည့္ေန ့အျဖစ္ ရန္ကုန္တြင္ ဆႏၵျပ


ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးပါ စာတန္းပါေသာအက်ႌ အ၀ါေရာင္မ်ားကုိတူညီစြာ၀တ္ဆင္ထားသည့္ လူအေယာက္၁၀၀ ခန္႕သည္ ယေန႕ ေန႕လည္၁နာရီခန္႕ကမၻာေအးဘုရားလမ္း အတိုင္းခ်ီတက္လာရာ မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒရုံးေရွ႕အေရာက္တြင္ လုံၿခံဳေရးရဲမ်ားကတားဆီးသျဖင့္ လမ္းေဘးတြင္ထုိင္ကာလက္အုပ္ခ်ီဆုေတာင္းမႈ႕မ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္ဟု မ်က္ျမင္ေတြ ့ရွိသူမ်ား
ကေျပာၾကားသည္။

"ေအာ္တာဟစ္တာမရွိပါဘူး ။ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးဘဲရွိခုိးၿပီးဆုေတာင္းေနၾကတယ္။ ဘာေတြဆုေတာင္းလဲဆိုတာ ေဝးေတာ့ မၾကားရဘူး" ဟု
ထုိေနရာတြင္ေရာက္ရွိေနသူတဦးက ဖုန္းျဖင့္ေျပာၾကားသည္။အ၀ါေရာင္အက်ႌဆင္တူမ်ား၀တ္ဆင္ထားသည့္လူတစ္ရာတြင္ အသက္
၂၀မွ ၅၀ အထိ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီး အရြယ္စုံပါ၀င္ေၾကာင္းယင္းက ေျပာၾကားသည္။

"ရဲေတြ၊လုံၿခံဳေရးေတြနဲ႕ ရပ္ကြက္ကလူႀကီးေတြက လူ၁၀၀ေလာက္ရွိတယ္။ လမ္းမပိတ္ေအာင္ ယာဥ္ထိန္းကရွင္းေပးေနတယ္။ ရပ္ကြက္
ထဲက လမ္းၾကားမွာေတာ့ လက္နက္အျပည့္နဲ ့လံုျခံဳေရးကားတစ္စင္းရပ္ေနတာလွမ္းေတြ ့ရတယ္" ဟုထိုေနရာအနီးတြင္ေရာက္ရွိေနသူ
ူတစ္ဦး ကေျပာသည္။

ထုိေနရာသည္ကမာေအးဘုရားလမ္းမေပၚ ၊ မုိးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ႕ဦးစီးဌာနေရွ႕ ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္သည္။

ေမးျဖင့္ေပးပို ့လာသူ ျပည္တြင္း ျမတ္သူ

Sunday, September 25, 2011

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥ အေရးတယူ စဥ္းစားေနေၾကာင္း အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ေျပာ

ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မရွိဘူးလုိ႔ ယူဆေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း က မိမိတုိ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုတုိင္း ဒီကိစၥကုိ အေလးထား ေျပာဆုိ ေနၾကတဲ့အတြက္ မိမိတုိ႔ကလည္း အေရးတယူ စဥ္းစားေနပါေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးကုိကုိလိႈင္က RFA ကုိ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစု၀င္တဦး ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အင္းစိန္ေထာင္ေရွ႕တြင္ ေစာင့္ေနပုံ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားအားလုံးကုိ ေထာင္ဒဏ္တႏွစ္စီ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျပီး အဂၤါေန႔မွစျပီး အက်ဥ္းသား ၁၇ ၀၀၀ ကုိ စတင္ လႊတ္ေပးေနေၾကာင္း ဦးသိန္စိန္ အစုိးရက ေၾကျငာခဲ့ျပီး ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း က်န္ရွိေနေသးသည့္အေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲအစည္းမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရွဳတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဓါတ္ပုံ

အစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးအတြက္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ လုပ္ကုိင္ေနတယ္လုိ႔ ယူဆေၾကာင္းလည္း သူက ေျပာပါတယ္။

“အျပင္ဘက္ကေနၿပီးေတာ့မွ ေတာင္းဆုိေနတဲ့အတိုင္း ဒီလူေတြကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ျခင္း လႊတ္ေပးရမယ္ ဆုိတဲ့ကိစၥမွာတာ့ က်ေနာ္ထင္တယ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီး စဥ္းစားစရာေတာ့ အေျခအေနေတြ ရွိပါလိမ့္မယ္။ အေျပာင္းအလဲေလး ကာလေလးထဲမွာ ဘာလုိအပ္သလဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က တုိးတက္မႈလည္း လုိအပ္တယ္၊ တည္ၿငိမ္မႈလည္း လုိအပ္တယ္၊ တုိးတက္မႈ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ကို အကုန္လံုးကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဖို႔ ဆုိလုိ႔ရွိရင္လည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူး၊ လြတ္လပ္မႈ ဆုိတာလည္း လုိအပ္တယ္။ ဆုိေတာ့ အဲဒီ ၃ ခုကို က်ေနာ္တုိ႔က မွ်မွ်တတ ခ်ိန္ညႇိၿပီးေတာ့မွ သြားရတာေပါ့ေနာ္။ သြားရတဲ့အခါက်ေတာ့ တဘက္မွာလည္းပဲ ဒီတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနဲ႔၊ တဘက္မွာလည္းပဲ တုိးတက္မႈရေအာင္၊ တဘက္ကလည္း လူေတြ ေက်နပ္ေအာင္၊ လြတ္လပ္မႈကိုလည္း ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို အားလံုးကို သူတုိ႔ ခ်ိန္ဆေနရတယ္လုိ႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္”

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း AAPP က ေျပာဆုိတဲ့ အေရအတြက္နဲ႔ အစုိးရက ျပဳစုထားတဲ့ အေရအတြက္ ကြာျခားမႈ ရွိေနတယ္လုိ႔လည္း ဦးကိုကုိလိႈင္က ေျပာပါတယ္။

“အဓိကကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာႏုိင္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စာရင္းကေတာ့ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ေပါ့ေနာ္၊ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ဆုိတာလည္းပဲ ထုိင္းနယ္စပ္ရဲ႕ ဟိုဘက္မွာ ရွိေနတဲ့ ေအေအပီပီ အဖြဲ႔တို႔ဘာတုိ႔က ျပဳစုထားတဲ့ သတင္းေပါ့။ ဘယ္ေလာက္ႀကီးတိက်တယ္ ဘယ္ေလာက္ မတိက်ဘူးဆုိတာ က်ေနာ္တို႔လည္း သိပ္ေတာ့ မသိဘူး။ သို႔ေသာ္ သက္ဆုိင္တဲ့ တာဝန္ရွိတဲ့ ဒီ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ဘာတုိ႔က ျပန္စိစစ္ေတာ့ သူတို႔ေျပာတဲ့ စာရင္းေလာက္ေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး။ တခ်ိဳ႕အတိုင္းအတာရွိတယ္ေပါ့ေနာ္ က်ေနာ္ သိပ္ၿပီးေတာ့ အေရအတြက္ေတာ့ မသိဘူး။ သို႔ေသာ္ အဲဒီအထဲမွာေတာင္မွပဲ တခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ Serious Crime ေပါ့၊ အဲဒီမွာဆုိလုိ႔ရွိရင္ အၾကမ္းဖက္တဲ့ ဗံုးေဖာက္ခဲြမႈေတြ၊ ေနာက္ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈေတြ၊ လူသတ္မႈေတြ စတဲ့ အမႈႀကီးေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ လူေတြထဲ ဒီစာရင္းထဲမွာ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့မွာ ပါေနတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။”

အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးကုိကုိလိႈင္ ပါဝင္တဲ့ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္အစုိးရရဲ႕ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဒဲရစ္ မစ္ခ်ဲလ္ အပါအဝင္ အေမရိကန္ အစုိးရပုိင္းက အေရးပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းအတြင္း ေတြ႔ဆံုကာ မေန႔က ညေနပုိင္းမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကေန ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Saturday, September 24, 2011

ေကာ့ေသာင္းကမ္းလြန္ျပင္မွသည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံဆီသို႔..... (အပိုင္း ၁)

ျမန္မာပိုင္ ေကာ့ေသာင္း ပင္လယ္ျပင္မွ သဲမ်ားသယ္ေဆာင္လာတဲ့ HAM 318 သဲစုပ္သေဘၤာမွ စင္ကာပူ ကုန္းတြင္းပိုင္းသ႔ို သဲမ်ား မႈတ္တင္ေနေသာပံု
(ဓာတ္ပံု စင္ကာပူေရာက္ တာဝန္သိ ျပည္သူ႔သတင္းေထာက္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္)

ျပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၁၆ရက္ေန႔က ျမန္မာျပည္ေျမာက္ဖ်ား ဧရာဝတီမွသည္.. ေကာ့ေသာင္း ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ဆီသို႔... ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျမန္မာ့ေျမ ေကာ့ေသာင္းပင္လယ္ျပင္မွာ စင္ကာပူမွ သဲတင္သေဘာၤမ်ားနဲ႔ သဲမ်ားစုပ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေနတဲ့ အေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္...။ (ျပန္ဖတ္ခ်င္ရင္ Click )Link
ယေန႔ေကာ့ေသာင္း ပင္လယ္ျပင္အနီး တဝိုက္မွာ သဲမ်ားစုပ္ယူ သယ္ေဆာင္ေနမႈေၾကာင့္ Linkပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာေတြနဲ႔ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပႆနာမ်ိဳးစံုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္...။ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕မွ သဲမ်ားစင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာျပီး မည္သို႔ အသံုးျပဳေနပံု အေၾကာင္း ေပးပို႔လာတဲ့ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာတဦးမွ မွတ္တမ္းတင္ ရိုက္ကူးထားတဲ့ သတင္း၊ ဓာတ္ပံုမ်ားအား ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္...။
စင္ကာပူႏိုင္ငံဟာ မိမိႏိုင္ငံအက်ယ္အဝန္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔အတြက္ ယခင္က မေလးရွားႏိုင္ငံမွ စတင္ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္...။ စတင္ဝယ္ယူစဥ္က ကမ္းပါးထိန္းသိမ္းယံုသာ အသံုးျပဳမည္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္...။ ေနာက္ပိုင္းမွာ နယ္ေျမဧရိယာခ်ဲ႔ထြင္ဖို႔ ဝယ္ယူတယ္ဆိုတာ သိရွိသြားခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ မေလးရွားမွ သဲေရာင္းခ်မႈအား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္...။ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ သဲေရာင္းခ်မႈအား ရပ္ဆိုင္းခဲ့တဲ့ အခါမွာေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ ဆက္လက္ဝယ္ခဲ့ပါတယ္...။ အင္ဒိုနီးရွားအား မေလးရွားမွ ကန္႔ကြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေရာင္းခ်မႈအား ရပ္ဆိုင္းခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္...။ ေနာက္ပိုင္း ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူခဲ့ျပီး အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေရာင္းခ်မႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္...။
ေကာ့ေသာင္း ပင္လယ္ျပင္မွ သဲမ်ားစုပ္ယူမႈေၾကာင့္ ၾကီးမားတဲ့ ဂလိုင္မ်ားျဖစ္ေပၚျပီး အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ရပ္ကြက္မ်ားမွာ ပံုပါအတိုင္းျမင္ေတြ႔ရပံု
(ဓာတ္ပံု ေကာ့ေသာင္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္..)

ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕အနီး တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ ပါခ်န္ျမစ္ဆံုရာမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ သဲစုပ္ေရယာဥ္မ်ားနဲ႔ သဲတင္သေဘာၤမ်ား ဥဒဟိုဝင္ထြက္ သြားလာေနျပီး ျမန္မာ့သဲမ်ားအား စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေနပါတယ္...။ စင္ကာပူ သဲေစ်းကြက္မွာ သဲ(၁)တန္ ပြဲစားေစ်း ေဒၚလာ၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွ ဝယ္ယူတဲ့ ေစ်းကေတာ့ (၁)တန္ေဒၚလာ (၂၀)ေစ်းနဲ႔ဝယ္ယူတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္...။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ေကာ့ေသာင္း ကမ္းလြန္ျပင္ (၁၀)မိုင္ခန္႔အကြာမွာ လာေရာက္စုပ္ယူေနရာမွ ယေန႔အခ်ိန္မွာ ၁မိုင္နဲ႔ ၂ဖါလံု အကြာအေဝးအထိ အနီးကပ္ လာေရာက္စုပ္ယူေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ လူေနအိမ္ေျခမ်ား ပ်က္ဆီးမႈနဲ႔ ၾကံဳေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္..။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ မိမိႏိုင္ငံ၏ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား ပ်က္စီးဆံုးရွဳံးမႈေၾကာင့္ ေရာင္းခ်မႈအား ရပ္တန္႔ထားခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရမွ ေငြမ်က္ႏွာသာ ၾကည္႔ျပီး အထူးနည္းပါးေသာ ေစ်းႏွဳန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနမႈေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေဂဟ စံနစ္မ်ား ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ၾကီးမားတဲ့ ဂလိုင္မ်ား ျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ ေရျပင္အေနအထား နိမ့္က်မႈမ်ား၊ လူေနအိမ္ေျခမ်ား ပ်က္စီးမွဳ ေရေနသတၱဝါမ်ား ရွားပါးမႈမ်ားနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္...။
ေကာ့ေသာင္း ပင္လယ္ျပင္မွ သဲတင္ေဗာ္ယာအား အနီးကပ္ ျမင္ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ ေကာ့ေသာင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
စင္ကာပူႏိုင္ငံ Pulau Tekong မူလကၽြန္းေျမပံု...
တိုးခ်ဲ.ေၿမေပၚမွာ တည္ေဆာက္ေရ လုပ္ငန္း လုပ္ေနေသာအပိုင္း
သဲဖို႔ၿပီးေသာေနရာ အစိမ္းေရာင္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ေသာ အပိုင္းႏွင့္ သဲဖို႔ရန္ က်န္ေသးေသာ အဝါေရာင္ အပိုင္း အကြာအေဝး ေရမိုင္ၿဖင့္
ကုန္ခ်ေနေသာ သဲသေဘၤာႀကီး ႏွင့္ သဲကုန္တင္ရန္ ေစာင့္ေနေသာ ဆြဲသေဘၤာငယ္
တိုးခ်ဲ႔ေၿမေပၚက ၂၀၁၀-၁၁မွာ တည္ေဆာက္ၿပီးသြားေသာ စက္ရံုတစ္ခု ေၿမဖို႔ရန္ က်န္ေနေသးေသာ အတြင္းပိုင္းႏွင့္ အၿပင္မွ ေဘာင္ခတ္ၿပီး ဒီေရတားရန္ ေက်ာက္စီထားေသာ ကမ္းပါးတစ္ခုအား မွန္ေၿပာင္းၿဖင့္ ဆြဲရိုက္ထားပံု..

ကိုယ့္တိုင္းျပည္မွာ ေျမေနရာေတြ ဆံုးရွဳံး၊ လူေနအိမ္ေတြ ပ်က္စီး.. ေဂဟစံနစ္ေတြပ်က္စီး တျခားတဖက္ စင္ကာပူမွာေတာ့ ေျမေနရာေတြ ထပ္တိုး ကိုယ့္ေျမက သူတပါးဆီေရာက္ ... တိုင္းျပည္ကို သဲေျမပါမက်န္ ေရာင္းစားေနတဲ့ ဘနဖူးသိုက္တူးေတြ ကိုယ္က်ိဳးသာၾကည္႔ျပီး ျပည္သူေတြကို ဖုတ္ေလတဲ့ငပိ ရွိတယ္လို႔ မထင္တဲ့ တဘို႔တည္း သမားေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြပါပဲ..

အပိုင္း(၂) သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္...။ ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ ေကာ့ေသာင္း (NLD)နဲ႔ စင္ကာပူမွ တာဝန္သိ ျပည္သူ႔သတင္းေထာက္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္...။


ေကာ့ေသာင္း အိမ္နဲ႔ ကမ္းပါးျပိဳမႈ သတင္း ဖတ္ခ်င္ရင္ ဒီေနရာမွာ Click ျပီးဖတ္ပါ။

မူရင္း ။။ ဒီမိုေဝယံ

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ = နအဖစစ္အုပ္စုရဲ႕ ႐ုပ္ေသး

ခုတေလာ ဦးသိန္းစိန္ ႐ုပ္ေသးအစုိးရသစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္း အျမင္နဲ႔ သုံးသပ္ႀကိဳဆုိေနၾကတာကုိ ဆူဆူညံညံ ၾကားေနရတယ္။ ဒီလုိသုံးသပ္ေျပာဆုိေနၾကသူေတြထဲက အမ်ားစုဟာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ဆုိသူေတြ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ လက္ခံၿပီး ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းကေန ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြကုိ လုပ္လို႔ရလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံ ေရးသမားေတြပဲ ျဖစ္တယ္။

အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ဦးသိန္းစိန္ ႐ုပ္ေသးအစုိးရနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အ ေကာင္းျမင္ဘက္က ႀကိဳဆုိေထာက္ျပတဲ့ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕က ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမတဦးသိန္းစိန္က ေတြ႔ဆုံစကား ေျပာတာ (NLD ေခါင္း ေဆာင္အ ျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ေတြ႔ဆုံျခင္းမ ဟုတ္)၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အ လုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ တက္ေရာက္ေလ့လာတာ၊ ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕နဲ႔ ေတြ႔ဆုံ စကားေျပာတာ၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကင္တားနားကုိ ျပည္ဝင္ခြင့္ေပးၿပီး အစိုးရတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ႕ လက္ခံ ေတြ႔ဆံုတာ၊ မစၥတာ ကင္တားနားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕နဲ႔ ေတြခြင့္ျပဳတာ၊ အင္းစိန္ေထာင္ တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအ က်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕နဲ႔ ေတြ႔ခြင့္ျပဳတာ အပါအ၀င္ ဒီအရင္က သမတရဲ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္းမိန္႔ခြန္းနဲ႔ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာေတြ တုိင္းျပည္ကုိျပန္လာၿပီး အစုိးရသစ္နဲ႔ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ လက္မခံႏုိင္ၾက ေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအေနနဲ႔လဲ မတူတာေတြ ကုိေဘးဖယ္ၿပီး တူ ညီတဲ့အခ်က္ေတြေပၚမွာ ဘုံလုပ္ငန္းအျဖစ္ အစုိးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔၊ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ လူမ်ဳိးစုအင္အားစုေတြနဲ႔လဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္သြားဖို႔ ရွိေၾကာင္း စတဲ့ သမတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ တုိင္းသိျပည္သိ၊ ကမာၻသိထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ အႀကဳံး၀င္ပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မစားရ၀ခမန္းေျပာဆုိခ်က္ေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အမွတ္ေပးရေလာက္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္ မ်ား အာမခံခ်က္ရွိၿပီး ခုိင္မာေနလို႔လဲ။ အမွတ္ေပးေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားေျပာေနသလုိ ဦးသိန္းစိန္႐ုပ္ေသး အစုိးရဟာ တကယ္ပဲ တုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ေသြးစည္းေရးရေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္မလား၊ ဒါကုိ အ ေလးအနက္ ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္တယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရဟာ ဘယ္လုိအစုိးရမ်ဳိးလဲ။ တကယ္က ဦးသိန္းစိန္အစုိးရဟာ နအဖ ဗုိလ္သန္းေရႊ စစ္အစုိးရ ရဲ႕ အဆက္ျဖစ္တယ္။

နအဖ စစ္အစုိးရဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ စစ္အစုိးရသဏၭာန္နဲ႔ ဆက္လက္က်င့္သုံး ကာကြယ္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး လို႔ ယူဆတဲ့အခါ စစ္အုပ္စုအက်ဳိးစီးပြားကုိ အကာအကြယ္ျပဳတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ အဓမၼ အတည္ျပဳၿပီး ဘက္စုံ ညစ္ပတ္တဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ စစ္ဗုိလ္လူထြက္ ဦးသိန္းစိန္ ႐ုပ္ေသးအစုိးရကုိ စင္တင္ေပး လုိက္တာျဖစ္တယ္။ အေပၚယံသဏၭာန္က အရပ္၀တ္အစုိးရ အတြင္းအႏွစ္သာရက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းေရးသာ ျဖစ္ တယ္။

ဦးသိန္းစိန္ ႐ုပ္ေသးအစုိးရရဲ႕ မဟာတာ၀န္က စစ္အုပ္စုရဲ အရင္းခံအက်ဳိးစီးပြားမွန္သမွ်ကုိ အႂကြင္းမဲ့ အကာအကြယ္ ေပးထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ စစ္အုပ္စုအလုိက် တုိင္းျပည္ကုိ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ပဲ။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက နအဖ စစ္အုပ္စု အက်ဳိးစီးပြားကုိ ဘယ္အထိ အာမခံထားသလဲဆုိရင္ အတိတ္က စစ္အုပ္စု ၀င္ ဗုိ္လ္ခ်ဳပ္ေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈႀကီးငယ္မွန္သမွ်ကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳထားၿပီး ေနာင္အနာဂတ္မွာလဲ အ ျမင့္ဆုံးျပစ္မႈႀကီး (ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ သိမ္းယူခြင့္) ကုိေတာင္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အခိုင္အမာ က်ဴးလြန္ခြင့္ ျပဳထား တယ္။

လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ ႐ုပ္ေသးအစုိးရရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာလဲ အလက (အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး နဲ႔လုံျခဳံေရးေကာင္စီ) ဆုိ တဲ့အဖြဲ႔နဲ႔ က်ားကန္ေပးထားတယ္။ အလက ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က စစ္အုပ္စု အက်ဳိးစီးပြားကုိ အာမခံတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ႐ုပ္ေသးအစုိးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ေနာက္ကြယ္ကေန လုိသလုိ ႀကိဳးဆြဲေရးပဲ။ ဒီအခ်က္ကုိ ၾကည့္ရင္ ဗုိလ္သန္းေရြ နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆုိးရွည္ေရးအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ အ ကြက္ေစ့ေအာင္ျပင္ထားသလဲဆုိတာ ျမင္ႏုိင္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ဗုိလ္ေန၀င္းထက္ေတာင္သာတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။

ႏုိင္းယွဥ္ျပရရင္ ဒီမုိကေရစီ အရပ္သားအစုိးရတရပ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိတာ အစုိးရရဲ႕ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ တာ၀န္ယူရတဲ့ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ ၀န္ထမ္းတဦးသာျဖစ္တယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထက္မွာရွိၿပီး လုိအပ္လာရင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ အေရးယူအျပစ္ေပးတာ၊ တာ၀န္က ခ်ထားတာ၊ ထုတ္ပယ္ပစ္တာေတြ လုပ္ႏုိင္တယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ တပ္မေတာ္ေရးရာလုပ္ငန္းေတြကုိ ကာ ကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ လမ္းညႊန္မူေပၚလစီေတြ အရသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ ကုိယ္ထင္ရာ ကုိယ္စုိင္းခြင့္မရွိဘူး။

လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ ႐ုပ္ေသးအစုိးရမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမတနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွစ္ဦးအနက္ ဘယ္သူက ပုိၿပီး အာ ဏာရွိသလဲဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ဆုိရင္ သမတ(သို႔)ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ အမိန္႔ကုိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က နာခံရမွာျဖစ္ေပမဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရရဲ႕အမိန္႔ကုိ အစုိးရရဲ႕လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔ အစည္းျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္အႀကီးအကဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ နာခံပါ့မလား၊ မနာခံတဲ့အျပင္ အစုိးရကုိျပန္ၿပီး အမိန္႔ေပး အၾကပ္ကုိင္တာေတြေရာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလား၊ သံသယျဖစ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။

ဒီလုိေမးခြန္းထုတ္ရ၊ သံသယရွိရတဲ့အေၾကာင္းက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒက လုိအပ္လာရင္ တပ္မေတာ္ (ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္)ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာ သိမ္းယူႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး ခြင့္ျပဳထားလို႔ပဲ။ နအဖ စစ္အုပ္စုဟာ (စစ္အုပ္စု၊ စစ္အစုိးရ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိတဲ့) စစ္သုံးစစ္ကုိ ကုိယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ႏုိင္ေအာင္ အရပ္သားအစုိးရကုိ အာဏာလႊဲေပးၿပီးၿပီလုိ႔ အေၾကာင္းျပဖို႔ အရပ္၀တ္ သမတ-၀န္ႀကီး-လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ လႊတ္ေတာ္စတဲ့ အေဆာင္အေယာင္ေတြကုိ ခင္းက်င္းထားေပမဲ့ ေနာက္ဆုံး အဆုံးအျဖတ္အာဏာဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ လက္ထဲမွာ ရွိေနတယ္ ဆုိတာျမင္ ေနရလို႔ပဲ။ လက္ရွိကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိလဲ နအဖ နံပါတ္ ၁ ဗုိလ္သန္းေရႊ ကုိယ္တုိင္ စိတ္ႀကဳိက္ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားခဲ့ တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာလဲ “အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔လုံျခဳံေရးေကာင္စီ”ကတဆင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ က်ားကန္ ေပးထားတယ္ဆုိတာ ေတြ႔ေနရလို႔ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ ႐ုပ္ေသးအစုိးရဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ အမိန္႔ေပး ခြင့္မရွိဘဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕အမိန္႔ကုိ နာခံေနရတယ္ (ဒါမွမဟုတ္) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕မ်က္ႏွာကုိၾကည့္ၿပီး လႈပ္ရွားေနရတယ္ဆုိရင္ အဲဒါဟာ ဒီမုိကေရစီအရပ္သားအစုိးရ ဟန္ေဆာင္ထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ကုိယ္စားျပဳ ႐ုပ္ ေသးအစုိးရလို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္တယ္။

စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္နဲ႔ လူမ်ဳိးစုံျပည္သူေတြအၾကား ႏွစ္ရွည္လမ်ားျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡဟာ ဘ၀အရေရာ အေျခခံ အက်ဳိးစီးပြားအရပါ လုံး၀ဆန္႔က်င္ျခားနားေနတဲ့ ပဋိပကၡျဖစ္တယ္။ စစ္အုပ္စုအက်ဳိးစီးပြားကုိ အကာအကြယ္ ေပးထား တဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တည္ရွိေနသေရြ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမ်ဳိးတုိင္းတန္းတူေသြးစည္းေရး ဆုိတာေတြ အေကာင္အထည္ေပၚလာႏုိင္စရာ လမ္းမျမင္ဘူး။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ အာမခံအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရတဲ့၊ ေဖာ္ရမယ့္ ဘယ္အစုိးရမ်ဳိးမဆုိ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ကုိ မထိပါးတဲ့ အတုိင္းအတာအထိသာ အေပၚယံက်တဲ့ (လိမ္ညာမွဳိင္းတုိက္ရာမွာ တစုံတရာအသုံး၀င္တဲ့) ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးကုိပဲ လုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ ဒီကိစၥမွာ ဦးသိန္းစိန္႐ုပ္ေသးအစုိးရဟာ ခၽြင္းခ်က္မဟုတ္ဘူး။ ဦးသိန္းစိန္ ဟာ ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းအရ ႐ုိးသားသူ စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းရွိသူ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ စိတ္နဲ႔ေတာင္ ျပစ္မွားရဲဖို႔ မလြယ္ဘူး။ တကယ္လို႔ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ထိပါးတာမ်ဳိးလုပ္မိရင္လဲ သမတနန္းေတာ္ေပၚက ေခါင္းနဲ႔ဆင္းေျပးရဖို႔ ေသခ်ာတယ္။

ေနာက္တခ်က္ထည့္တြက္ရမွာက စစ္အုပ္စု၀င္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ သူတို႔စစ္အုပ္စုအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ တဦး ခ်င္းဂုဏ္သိကၡာ၊ တပ္မေတာ္ဂုဏ္သိကၡာ ဆုိတာေတြကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ထည့္တြက္ေလ့ မရွိဘူးဆုိတာဘဲ။ သူတို႔ကုိယ္ တုိင္ က်င္းပေပးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့တာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ အႏုိင္ရပါတီကုိ အာဏာလႊဲ ေပးၿပီး စစ္တန္းလ်ားျပန္မယ္ဆုိတဲ့ ဂတိကုိဖ်က္ခဲ့တာ၊ လူထုကအသိအမွတျ္ပဳ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အဖြဲ႔ကုိသတ္ျဖတ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ ဒီပဲရင္းလူသတ္ပြဲႀကီးကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့တာ စတာေတြဟာ ဘာ ကုိျပေနလဲ။ စစ္အုပ္စု၀င္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္သိကၡာမဲ့တဲ့ အလုပ္မ်ဳိးကုိ မဆုိ လုပ္ဖို႔၀န္မေလးဘူး ဆုိတာကုိျပေနတာဘဲ။

လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္႐ုပ္ေသးအစုိးရဟာလဲ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိမထိပါးရင္ စစ္အုပ္စုအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္ဆုိရင္ ဘာမဆုိလုပ္မွာသာျဖစ္တယ္။ လိမ္ညာမႈိင္းတုိက္တဲ့နည္း၊ အင္အားသုံး အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္း၊ ဒီႏွစ္နည္းကုိ အဆင္ေျပ သလုိ အသုံးခ်မွာပဲ။

ဒီကေန႔ သမတဦးသိန္းစိန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ စကားေျပာတယ္ဆုိတာဟာ ဘာအာမခံခ်က္မွ အခုိင္အမာရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္းျပည္သူေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ လိမ္ညာမႈိင္းတုိက္ဖို႔ လုိအပ္လာရင္ ဒီထက္မက အ ျပဳသေဘာလို႔ထင္ရတဲ့ “အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး” ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲေရး “ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ” ဆုိတာေတြကုိလဲ လုပ္လာႏုိင္ေသးတာဘဲ။ ဒီနည္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက အေကာင္းျမင္လာ ေအာင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြအတြင္း ေသြးကြဲေအာင္ လုပ္လာႏုိင္ေသးတာဘဲ။ ဒီလုိ ႏုိင္ငံေရးအရ လိမ္ညာမႈိင္း တုိက္မႈေတြ မလုိအပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ယူဆလာတဲ့အခါ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီလုိႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ေတြက ကုိယ့္႐ွဴးကုိယ္ပတ္ ျဖစ္ၿပီး သူ႔အတြက္ အႏၱရာယ္ေတာင္ရွိလာၿပီလို႔ ယူဆလာတဲ့အခါ အဲဒီဟန္ျပေဆြးေႏြးပဲြေတြကုိ တဖတ္သတ္ဖ်က္ပစ္ မွာပဲ။ အတုိက္အခံေတြကုိအျပစ္ဖို႔ၿပီး ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်တာ၊ လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ ေရးနယ္ေျမေတြမွာ စစ္ ဆင္ေရးေတြ တဆင့္တုိးလုပ္တာေတြ လုပ္လာမွာဘဲ။ ၁၉၆၃ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္လာတာနဲ႔ ပ်က္သြားတာမ်ဳိး ေတြဟာ သာဓကေတြပဲ။

အတုိက္အခံနဲ႔အစုိးရ ေတြ႔ဆုံစကားေျပာတယ္ဆုိတာ မတူတဲ့ရပ္တည္ခ်က္ အက်ဳိးစီးပြားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံစကားေျပာ တာျဖစ္တယ္။ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စကားေျပာတယ္ဆုိတာလဲ ဒီလုိပဲျဖစ္ရမွာပဲ။ ဦးသိန္းစိန္က၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ (စစ္အုပ္စုအက်ဳိးစီးပြား) အေျခခံေပၚက ရပ္တည္ေျပာမွာပဲ။ အေပၚယံအရ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးလို႔ ဘယ္လုိပဲေအာ္ေအာ္၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကုိ ကိုယ္စားမျပဳ၊ စစ္အုပ္စုအ က်ဳိးစီးပြားကုိသာ ကုိယ္စားျပဳတာျဖစ္လို႔ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရေျပာတဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဆုိတာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ေခါင္းငုံ႔၀င္ရမယ့္ သင့္ျမတ္ေရးပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘက္ကေျပာရင္ NLD ရဲ႕မူျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးဆုိတဲ့ အေျခခံေပၚက လႈပ္ရွားတာသာျဖစ္တယ္ဆုိတာ သံသယျဖစ္စရာ မရွိဘူး။ အေျခအေနက ခြင့္ျပဳ သေလာက္ လုပ္လို႔ရတာက စလုပ္ရင္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးတံခါးကုိ တြန္းဖြင့္ႏုိင္ေအာင္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ ေျခလွမ္း မ်ဳိး ျဖစ္မယ္ဆုိတာလဲ ယုံမွားစရာမရွိဘူး။

ဒီလုိေတြ႔ဆုံစကားေျပာပဲြမ်ဳိးမွာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားအေနနဲ႔က ဦးသိန္းစိန္႐ုပ္ေသးအစုိးရရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အရလိမ္ ညာမႈိင္းတုိက္မႈကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ဖို႔၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔နည္းနာကုိ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ဘယ္လုိ၀န္းရံရမယ္ ဆုိတာကုိ လက္ေတြ႔က်က် အေျဖရွာၾကဖို႔ လုိပါတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ စစ္အုပ္စုအက်ဳိးစီးပြားကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ ဘယ္လုိေခါင္းေဆာင္ မႈမ်ဳိးကမွ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမ်ဳိးတုိင္းတန္းတူေသြးစည္းေရးဆုိတဲ့ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကုိ အေကာင္အ ထည္ေဖၚႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေနရာမွာ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ အ စားထုိးႏုိင္မွသာ အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။

ေနာက္တခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ထက္ျမတ္ၿပီး အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မွန္ေပမဲ့ ဒီေလာက္ႀကီး က်ယ္တဲ့ သမုိင္းဆုိင္ရာျပႆနာႀကီးေတြ (ဒီမုိကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမ်ဳိးတုိင္းတန္းတူ ေသြးစည္း ေရး) ကုိ သူ တဦးတည္းေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ဖို႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ NLD တပါတီတည္းနဲ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။

မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ တပ္မေတာ္တြင္းအင္အားစုမ်ား အပါအ၀င္ လက္နက္ကုိင္၊ လက္နက္မကုိင္၊ ဥပေဒတြင္း၊ ဥပေဒပ၊ လက္၀ဲ၊ လက္်ာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမွန္သမွ် အနိမ့္ဆုံးဘုံလုပ္ငန္းစဥ္ေပၚမွာ စုစည္းညီညႊတ္ၾကၿပီး တျပည္ လုံးလကၡ ဏာေဆာင္တဲ့ ျပည္သူ႔အင္အားနဲ႔သာ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမ်ဳိးတုိင္းတန္းတူေသြးစည္းေရး ရည္မွန္းခ်က္ ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ျမတ္ႏုိး

မူရင္း ။။ ေန ့သစ္

Friday, September 23, 2011

ေအာင္ဆန္း - ပင္လံုစာဖတ္ခန္းဖြင့္ပြဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေအာင္ဆန္း - ပင္လုံ စာဖတ္ခန္းဖြင့္ပြဲသုိ႔ ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔က သြားေရာက္သည္။ 

400IMG_0208
ေအာင္ဆန္း - ပင္လံု စာၾကည့္တုိက္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖြင့္လွစ္ေပးစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
အခမ္းအနားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဒု ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးတုိ႔ တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေၾကာင္း စာဖတ္ခန္းျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

“လူငယ္ေတြ စာေပပုိမုိေလ့လာၿပီး ေခတ္နဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ေအာင္ ေလ့လာဖုိ႔ သေဘာမ်ိဳး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာ၊ ဦးတင္ဦးကပါ ေျပာသြားပါတယ္” ဟု ၎က ဆုိသည္။

အဆိုပါ စာဖတ္ခန္းကုိ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ NLDပါတီက ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အခမ္းအနားကုိ လူ ၅၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ေၾကာင္း ဦးေအာင္သိန္းကေျပာသည္။

ေအာင္ဆန္းပင္လုံ စာဖတ္ခန္း ဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္မွာ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္း သုံးစြဲေနေသာ္လည္း ပညာေရး အသုံးစရိတ္ကုိမူ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ သုံးစြဲသည့္အတြက္ ပညာေရးပုိင္းတြင္ အားနည္း ေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာဖတ္ခန္းဖြင့္လွစ္၍ လူငယ္မ်ား ပညာဗဟုသုတပုိင္းတြင္ တုိးတက္ေစရန္ တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္သိန္းက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ယခုစာဖတ္ခန္းတြင္ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ ကေလးစာေပ၊ ႏုိင္ငံတကာ၊ သမုိင္းအေထာက္ အထားႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ စာေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ လက္ခံရရွိ ထားသည့္အျပင္ အင္တာနက္မွ တဆင့္ ရွာေဖြဖတ္ရႈႏုိင္သည့္ အြန္လုိင္းစာၾကည့္တုိက္ လည္းပါ၀င္သည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လအတြင္းကလည္း ပဲခူးၿမိဳ႕၌ ေအာင္ဆန္းဂ်ာမြန္း စာဖတ္ခန္းကုိလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ ဖြင့္ လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စာေပေလ့လာသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း စစ္အစုိးရ အာဏာရရွိခ်ိန္တြင္ လက္၀ဲ စာေပ ေလ့လာမႈမ်ား ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲကာ စာၾကည့္တုိက္အသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား ပိတ္ပင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးစီးၿပီး (ျပန္/ဆက္) စာၾကည့္တုိက္မ်ားကုိ ထူေထာင္ကာ အစုိးရ၏ ၀ါဒျဖန္႔ စာေပ မ်ားကုိသာ ေလ့လာေစခဲ့သည္။

မူရင္း။ ။ဧရာဝတီ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဆု ခ်ီးျမွင့္

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ The Royal Institute of International Affairs ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာ ေတာ္၀င္အသင္းက ႏွစ္စဥ္ ခ်ီးျမွင့္ေနတဲ့ Chatham House Prize ေခၚ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ဂုဏ္ျပဳဆု အတြက္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း မေန႔က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

Chatham House

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ The Royal Institute of International Affairs ႏိုင္ငံတကာ ေရးရာ ေတာ္၀င္အသင္းက ႏွစ္စဥ္ ခ်ီးျမွင့္ေနတဲ့ Chatham House Prize ေခၚ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ဂုဏ္ျပဳဆု ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖၚေဆာင္ေရး အတြက္ အၾကမ္းမဖက္ လမ္းစဥ္နဲ႔ တစိုက္မတ္မတ္ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တာ၀န္သိတဲ့ အစိုးရေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔ လွဳပ္ရွားေနၾကသူေတြ အတြက္ ၾသဇာ ႀကီးမားတဲ့ စံျပပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ Chatham House ညြန္ၾကားေရးမွဳး Robin Niblett က ေျပာပါတယ္။ NLD ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးတင္ဦးကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သတၱိ၊ ဇြဲ၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔မႈ၊ ညီညြတ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြ တင္မက ကမာၻ႔ျပည္သူေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲအထိ စြဲ၀င္ေနၾကတယ္ ဆိုတာ အခုလို ဆုေတြ ခ်ီးျမွင့္ေနတာက သက္ေသျပေနတာမို႔ ျမန္မာျပည္သူ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္ရပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီဆုကို လက္ခံရရွိတဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးကိစၥဟာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ပါ သက္ဆိုင္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ ေပါင္းကူး ဆက္စပ္မႈကို သတိေပးလိုက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အေရးစိုက္ခံရတာက ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး လွဳပ္ရွားမွဳကို ကူညီအားေပးရာ ေရာက္သလို ဒီလွဳပ္ရွားမွဳဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ လူသားအားလံုးရဲ႕ ဆႏၵကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္လို႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုေၾကာင္း Chatham House ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဆု ခ်ီးျမွင့္မယ့္ အခမ္းအနားကို လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္မွာ က်င္းပမွာျဖစ္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္စား အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္း Madeleine Albright က လက္ခံရယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆုကို မႏွစ္က တူရကီ သမၼတကို ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။

မူရင္း။။ RFA

တရုပ္က ျမန္မာ ကိုက်ဳးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ထားျပီေလာ


မေန႕က(၂၀.၉.၂၀၁၁ရက္ေန႕) ၾကားလိုက္ရတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ေၾကာင့္ စိတ္လည္းမေကာင္း၊ခံလည္း ခံျပင္းတာေၾကာင့္ဒီ ပို႕စ္ကိုတင္လိုက္ပါတယ္၊ျဖစ္ပံုကဒီလိုပါ၊မေန႔က ဗန္းေမာ္က ထြက္လာတဲ့ ခရီးသည္တင္ရွပ္ေျပးေရယာဥ္ဟာ ေရႊကူ၊ကသာ၊ထီးခ်ိဳင့္ေတြ ေက်ာ္လာၿပီး ေမာင္းကုန္းဆိုတဲ့ ရြာ ကိုေရာက္ပါတယ္၊အဲဒီမွာ ရွပ္ေျပးေရယာဥ္ပန္ကာျပဳတ္ၿပီးဧရာ၀တီျမစ္ ထဲက ေရစုတ္တင္ေနတဲ့ေရပိုက္ေခါင္းတစ္ခုကို ၀င္တိုက္မိပါတယ္၊ေရပိုက္ေခါင္းႀကီးဟာ ဘာမွ အပ်က္အဆီး မရွိေပမယ္ ရွပ္ေျပးေရယာဥ္ရဲ႕ နံရံေတြကေတာ့ ပိန္႕ရံႈ႕သြားပါတယ္၊အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေမာင္းကုန္းရြာထဲမွာရွိေနတဲ့ တရုတ္လူမ်ိဳးေတြအမ်ားႀကီး ထြက္လာၿပီး ရွပ္ေျပးေရယာဥ္ကိုျပသနာရွာပါတယ္၊အံ့ၾသစရာက ျပသနာလာရွာတဲ့တရုတ္ေတြထဲမွာ တရုတ္ရဲ ယူနီေဖါင္း၀တ္ထားတဲ့သူေတြလည္း ပါတယ္လို႕ဆိုပါတယ္၊ေနာက္ဆံုး ရွပ္ေျပးယာဥ္ေပၚ ခရီးသည္အျဖစ္ပါလာတဲ့ ခရိုင္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာအရာရွိေတြက တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သြားေတာင္းပန္မွ ရွပ္ေျပးေရယာဥ္ကိုဆက္လက္ ထြက္ခြာခြင့္ျပဳပါသတဲ့၊ဒါနဲ႕ ဒီတရုတ္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေလာက္အထိ ထုနဲ႕ထည္နဲ႕ ဘာေၾကာင့္ေရာက္ရွိေနတာလဲလို႔စံုစမ္းေတာ့ ဒီလိုပါတဲ့၊ကသာခရိုင္ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာင္းကုန္းရြာမွာ တရုတ္ေတြက သတၱဳရွာေဖြေရးအမည္ခံၿပီး ကုမၼဏီလာဖြင့္ပါသတဲ့၊တရုတ္ေပါင္းမ်ားစြာလည္းပါလာၿပီး စက္ရံု၀င္းႀကီး တစ္၀င္းတည္ေဆာက္ပါတယ္တဲ့၊စက္ရံု၀င္းႀကီး ဘယ္ေလာက္က်ယ္သလဲဆိုေတာ့ ရြာခံေတြရဲ႕လယ္ေျမေတြကို အကုန္သိမ္းလိုက္တဲ့အထိ က်ယ္ပါသတဲ့၊ေဒသခံျမန္မာလယ္သမားေတြကို ေလွ်ာ္ေၾကးတစ္ဧက ၅ေသာင္းပဲေပးၿပီး သိမ္းယူပါသတဲ့၊လယ္သမားေတြက မေက်နပ္လို႕ တရုတ္လူႀကီးေတြကို သြားေတာင္းပန္ေတာ့(ျမန္မာႏိုင္ငံေရာက္တဲ့ တရုတ္ေတြကို ျမန္မာစစ္စစ္ေတြက အသနားခံတာေနာ္.ရင္နာစရာဘယ္ေလာက္ေကာင္းသလဲ)ခင္ဗ်ားတိုကလယ္ေျမေတြကို ၅ေသာင္းေပးတာေတာင္ေက်းဇူးတင္ပါ၊အစိုးရက လယ္ေျမေတြကိုပိုင္တာ ခင္ဗ်ားတို႕လယ္ကို ခင္ဗ်ားတို႕မပိုင္ဘူး၊အလကား မသိမ္းတာေတာင္ေက်းဇူးတင္ လို႕ျပန္ေျပာတယ္လို႕ ရွပ္ေျပးေပၚပါလာတဲ့ ေမာင္းကုန္းရြာက ေဒသခံ လယ္သမားတစ္ဦးကေျပာပါတယ္၊ပိုၿပီး ရင္နာစရာေကာင္းတာက အဲဒီ တရုတ္စက္ရံု၀င္းအတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္က ျမန္မာမိန္းကေလး ငယ္ငယ္ႏုႏုလွလွရြရြေတြအမ်ားႀကီးအလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္တဲ့၊ဘာအလုပ္မွန္း မသိေပမယ့္တစ္လကို ၅သိန္းကေန ၁၀သိန္းအထိေပးလို႕.မႏၱေလးကာရာအိုေကက ကေလးမေလးေတြေတာင္ စက္ရံု၀င္းထဲေရာက္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတယ္တဲ့၊ရြာခံေတြအေနနဲ႕ တရုတ္ေတြရဲ႕ အႏိုင္က်င့္မႈေတြလည္း ခံရတယ္တဲ့၊ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံနဲ႕ လူမ်ိဳးကို အသက္ေပးခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့လူႀကီးမင္းမ်ားကို အသနားခံေတာင္းပန္ပါရေစ၊ျမန္မာလူထုရဲ႕ဒီဒုကၡေတြကို ကယ္တင္ေပးၾကပါဦးလို႕...


ဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)face book မွ...

Thursday, September 22, 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က Skype မွတဆင့္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္

http://3.bp.blogspot.com/-R5nFuErshwE/TnqWCoUwxeI/AAAAAAAAA3g/OQg5xJtniuQ/s1600/6169098355_1589e161e5_b.jpg

NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ Skype အသုံးျပဳျပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္သည့္ နယူးေယာက္ျမိဳ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ တုိက္႐ုိက္ စကားေျပာခ့ဲသည္။ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း တဦး တည္ေထာင္ထားသည့္ Clinton Global Initiative (CGI) အစည္းအေ၀းတြင္ ယမန္ေန႔က ေျပာခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

Skype သည္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ တယ္လီဖုန္းေျပာဆုိႏုိင္သည့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည္။ အသုံးျပဳသူတုိ႔၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ကင္မရာတပ္ဆင္ထားပါက တဘက္ႏွင့္တဘက္ ျမင္ေတြ႔ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ေစ်းသက္သာျပီး ရုပ္ျမင္ရသျဖင့္ အင္တာနက္ႏွင့္ကြ်မ္း၀င္ေသာသူတုိ႔က ျမန္မာျပည္တြင္ သုံးလာၾကသျဖင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏၀င္ေငြပင္ ထိခုိက္လာသည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ Skype အသုံးျပဳမႈကုိ တားျမစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဌာနက ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယမန္ေန႔က အစည္းအေ၀းခန္းမရိွ ပိတ္ကားေပၚတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပၚလာေသာအခါ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူတုိ႔က ေခတၱ မတ္တပ္ရပ္၊ လက္ခုပ္တီးၿပီး ႀကိဳဆုိၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

CGI ၀က္ဆုိက္တြင္ အစည္းအေ၀းအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တုိက္ရုိက္ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးမႈကုိ ၾကည့္ရႈ နားဆင္ႏုိင္သည္

http://www.clintonglobalinitiative.org/ourmeetings/2011/meeting_annual_multimedia_player.asp?id=40&Section=OurMeetings&PageTitle=Multimedia

အေမရိကန္စာနယ္ဇင္းသမား Charlie Rose, နုိဘယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ဒက္စမြန္တူးတူး တုိ႔က ပရိသတ္ေရွ႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဘယ္ခရီးမဆုိ တဆင့္ခ်င္း သြားရမွာပဲ။ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈထဲ ၀င္လာခါစတုန္းကေတာ့ က်မဘ၀ တခုလုံးကုိ ဒီထဲမွာ ျမွဳပ္ႏွံထားရလိမ့္မယ္လုိ႔ မထင္ခ့ဲမိဘူး" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိသည္။

ယခု အစည္းအေ၀းသုိ႔ အင္တာနက္ရုပ္သံမွတဆင့္ ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္၊ မၾကာေသးခင္က စာနယ္ဇင္းသမားတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံႏုိင္မႈ၊ အစုိးရႏွင့္ စကားေျပာဆုိႏုိင္မႈ တုိ႔က တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာလုိက္သည္။

"ဒါမ်ဳိးေတြ အရင္က မရိွခ့ဲဖူးဘူး။ ဒါဟာ က်မတုိ႔အတြက္ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္မက က်မတုိ႔ လုိအပ္ေနပါေသးတယ္" ဟု ဆုိသည္။

ဤအေတာအတြင္း လႈပ္ရွားမႈအတြင္း လူငယ္အမ်ားအျပား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ ပုိမုိ ရရိွေနသည္ဟု ဆုိသည္။

အာရပ္နုိင္ငံလူငယ္မ်ားက အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္မ်ားသုံးျပီး အစုိးရျဖဳတ္ခ်ေရးလုပ္သက့ဲသုိ႔ ျမန္မာလူငယ္မ်ားက လုပ္နုိင္ေခ်ရိွမရိွကုိလည္း Charlie Rose က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

"ဒီမွာရိွတ့ဲ အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္အေျခအေနက အာရပ္နုိင္ငံေတြလုိမ်ဳိး မဟုတ္ေသးဘူး" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္ေျဖခ့ဲသည္။

Skype မွ ေပၚလာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသံမွာ မၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္သြားသည္။

အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းပုံမွန္ရိွပါက Skype သည္ အသံၾကည္လင္မႈအျပည့္အ၀ ရိွသည္။

မိုးမခ မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တရုတ္သံရံုးေရွ ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵၿပသမားနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား...

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စု ရိပ္သာလမ္းက တရုတ္သံရုံး..ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တရုတ္သံရံုးေရွ ့

တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵၿပသမားနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား...
(သတင္းေရးသားသူ ကိုေအာင္မ်ိဳးထြန္း)

ရန္ကုန္တရုတ္သံရံုးေရွ႕မွာ ၿမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေပးဖို႔ ဆႏၵၿပႀကမယ္ ဆိုတဲ့သတင္းဟာ ေကာလဟာလ မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ ၿဖစ္ေပၚခဲ့ေႀကာင္း သိရွိရပါတယ္။ မေန႔က(၂၀- ၉- ၂၀၁၁)၊ ေန႔လည္ ၁း ၃၀ နာရီ ခန္႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၉၄)၊ ခေရပင္လမ္းမွာ ရံုးစိုက္ထားတဲ့ ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ၿပန္ႀကားေရးရံုးေရွ႕မွာ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵၿပမႈတစ္ခု ၿဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ဆႏၵၿပသူဟာ ရိုးရိုးသာမန္ရွပ္အက်ၤ ီ ၀တ္ဆင္ထားၿပီး လက္ထဲမွာ ၂ ေပ ပတ္လည္ခန္ ့ရွိတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ကို
ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ STOP IRRAWADDY ELECTRONIC PROJECT ဆိုတဲ့ စာနဲ ့ ၿမန္မာလို “ဧရာ၀တီလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းေပးပါ” စာသားပါတဲ့ သူ ့ရင္ထဲက ဆႏၵကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေရးသားၿပီး တရုတ္ကုမၼဏီတစ္ခုရဲ ့ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနမႈအေပၚ မေက်မနပ္ၿဖစ္ရာက တရုတ္ၿပန္ႀကားေရးရံုးေရွ႕ကို လာေရာက္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံတာ၀န္ရွိသူတို႔ အၿပင္ၿမန္မာၿပည္သူေတြ သိရွိရန္ ရိုးသားစြာ ဆႏၵၿပၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵၿပသူဟာ အသက္ (၄၆) ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ၿမန္မာသံရံုးမွ တစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ၿပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သူပါ။ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္ အၿဖစ္ ရပ္တည္ေနထိုင္လာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ ဗီဇာရရွိခဲ့သူ တစ္ဦးၿဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္သို႔ သြားေရာက္ေရးဟာ အေႀကာင္း မညီညြတ္မႈမ်ားေႀကာင့္ ပ်က္ၿပားသြားခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆိုပါ ဆႏၵၿပသမား ကိုေအာင္သိန္းလွ (ေခၚ) ကိုေက်ာ္၀င္းဟာ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္သို႔ ၿပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ေတာင္ဥကၠလာပမွာရွိတဲ့ မိသားစုနဲ ့ သိပ္စကားမေၿပာေတာ့ဘဲ တစ္စံုတစ္ခုကို အၿမဲေတြးေတာ စဥ္းစားေနတတ္သူလို႔ စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။ သူဆႏၵၿပၿပီး မႀကာခင္ တိုင္းရဲ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ရံုးက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး လိုအပ္တဲ့ စစ္ေဆးမႈ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ကိုေအာင္သိန္းလွအေနနဲ ့ သူ ့ရဲ ့ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ကိုသာ ထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆိုၿပီး ၿမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္တန္႔ဖို႔ သူေတာင္းဆိုတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို ့ ဘာကိုမွ ထုတ္ေဖာ္မေၿပာဘဲ ၀စီပိတ္ ေနတယ္လို ့ သိရပါတယ္။

ယခုအခါ သူ႔ကို ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ဆက္လက္ ကိုင္တြယ္ရမယ္ဆိုတာ အထက္အဆင့္ဆင့္ကို တင္ၿပတာ၀န္ခံ ခိုင္းထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကိုေအာင္သိန္းလွဟာ မိမိဆႏၵကို ရိုးသားစြာ ထုတ္ေဖာ္ဆႏၵၿပသူၿဖစ္ျပီး သူ႔ရဲ့ေနာက္ကြယ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ၿခင္း ရွိႏိုင္ေခ် နည္းပါးတယ္လို ့ သိရပါတယ္။

သူဟာ ၿမန္မာၿပည္မွာ စီးပြားလာရွာတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကုမၼဏီႀကီးတစ္ခုကို မေက်နပ္ေႀကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ဆႏၵၿပတဲ့ ပထမဆံုး တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵၿပသမားအၿဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပည္တြင္းက ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားနဲ႔ ၿပည္ပအေၿခစိုက္သတင္းသမားမ်ားအပါအ၀င္ ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားသူမ်ား၊ ၿမစ္ဆံုစီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေစလိုသူမ်ားက ကိုေအာင္သိန္းလွရဲ့ တစ္ကိုယ္ေတာ္ဆႏၵၿပမႈ အေပၚ လက္ရွိ အစိုးရဘက္က ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတာ အနီးကပ္ ေစာင့္ႀကည့္ေနႀကပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီေရး၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အၿပည့္အ၀ရရွိေစမယ္လို႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အာမခံခ်က္ေပးထားတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီအစိုးရအေနနဲ႔ ကိုေအာင္သိန္းလွကို ၿပန္လႊတ္ေပးမလား၊ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး ဥပေဒတစ္ခုခု အေႀကာင္းၿပၿပီး တရားစြဲ ေထာင္ခ်ပစ္မလားဆိုတာ ၿမန္မာၿပည္သူအားလံုးက စိတ္၀င္တစား ရွိေနႀက ျပီး ေနၿပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္တြင္းက ဦးေဌးဦး ေခါင္းေဆာင္တဲ့ “ဒီမိုကေရစီေရးေကာ္မတီ” နဲ႔မႀကာမီကမွ ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းႀကီးမ်ားပါ၀င္တဲ့ “လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္” တို႔ရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အလားအလာေတြကို “ကိုေအာင္သိန္းလွအေရး”က ႀကီးစြာေသာ စမ္းသပ္စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ၿဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေ၀ဖန္ေၿပာဆိုေနႀကပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ လပိုင္းမ်ားကလည္း ကိုေနမ်ိဳးေ၀ အပါအ၀င္ လူ ၄ ဦး တို႔ရဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ ဆႏၵၿပလိုေႀကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတာင္းခံခဲ့မႈရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအရ
လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ပါရွိေသာ္ၿငား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေနာက္ဆက္တြဲ ထုတ္ၿပန္ရန္ ရွိေသး၍ ထိုဆႏၵၿပလိုၿခင္းကို ေနာက္ဆုတ္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားေပးရန္ တာ၀န္ရွိအာဏာပိုင္မ်ားက ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေႀကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ဦးတည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီရ့ဲ ဆႏၵၿပဆို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ခြင့္ဟာ မၿဖစ္မေန ေပးအပ္ခြင့္ၿပဳရမယ့္ အေၿခခံလူ ့အခြင့္အေရးတစ္ခုအၿဖစ္ ရႈၿမင္
သံုးသပ္ႀကၿပီး လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရအေနနဲ႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ့ လူသားဘ၀ အေၿခခံရပိုင္ခြင့္ တစ္ခုကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ေရးဆြဲၿပီး တုန္႔ဆိုင္းဖင့္ေႏွးၿခင္းမရွိ အၿမန္ဆံုး ထုတ္ၿပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနၿပီၿဖစ္ေႀကာင္း ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားမွ တညီတညြတ္တည္း မွတ္ခ်က္ေပးၾကေႀကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ေအာင္မ်ိဳးထြန္းLink
ဒီမိုေဝယံ မွကူးယူေဖၚျပေပးပါသည္။