Wednesday, May 18, 2011

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္အစိုးရသစ္ထံသို႔စုေပါင္း၍လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆို

ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲႏွင့္ ေရႊေစတီေက်ာင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ႂကြေရာက္
လာၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ထိုအခမ္းအနားသို႔ လာေရာက္ၾကေသာ
ဧည့္ပရိသတ္အေပါင္းတို႔ကလည္း ျပည္တြင္းစစ္ကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖင့္ အေျဖရွာေရး၊ ဖမ္းဆီးထားေသာ
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မရွိျပန္လႊတ္ေပးေရး၊ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဒုကၡသည္မ်ား
အား ေနရပ္သို႔ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ျပန္လာႏိုင္ေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားလာေစႏိုင္ေရး တို႔အ
တြက္ သမၼတႀကီးႏွင့္ အစိုးရသစ္အေပၚ NLD YOUTH ( LA ) Malaysia မွ လူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ တက္ႂကြစြာ လက္မွတ္ထိုး၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုလက္မွတ္ထိုးထားေသာ စာရြက္မ်ားကိုလဲ ျပည္တြင္းရွိ သမၼတႀကီး
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသစ္ထံသို႔ ေပးပို႔ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ။


လြတ္နီး အခ်ိဳ ့အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္ မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္

F (6)
ယမန္ ေန ့ ညေန ကျမ၀တီ
ရုပ္သံ မွ ေၾကျငာခဲ့သည့္ ျပစ္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္

ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးသည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း
သာ ခြင့္အရ ယေန ့ ေမလ ၁၇ ရက္
ကဆုန္ လျပည့္ ေန ့တြင္ အင္းစိန္
ေထာင္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း ရွိ အက်ဥ္း
ေထာင္ အသီးသီး ႏွင့္ ရဲ ဘက္ စခန္းမ်ား မွ လြတ္ရက္ နီး အက်ဥ္း သားမ်ား
ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာၾကသည္ ဟု FNG မွ သတင္းရရွိသည္။
ယေန ့အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွ အက်ဥ္းသား တစ္ေသာင္း ခြဲ နီးပါ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာေသာ္
လည္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အနည္း ငယ္ သာ ပါရွိသည္။ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာသူမ်ား တြင္
အမ်ိဳး သမီး အက်ဥ္းသူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ သည္။ အ.က.စ ညႊန္ၾကားေရးမႈး ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္၀င္းက အက်ဥ္း
ေထာင္ မ်ား တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မရွိ ပါ ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယေန ့လြတ္ေျမာက္ လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွား တက္ၾကြသူမ်ား စာရင္း
၁ မသႏၱာ ၂ ထက္ထက္ဦးေ၀ ၃ ျမျ…မသိန္း ပူတာအုိ ၄ စိုင္းမင္းသိမ္း ခႏၱီးေထာင္
၅ ခ်ိဳခ်ိဳလြင္ ျပည္ေထာင္ ၆ ကိုေအးလြင္ ျပည္ေထာင္
၇ မ်ိဳးသန္႔ ျမင္းျခံ ၈ ရဲမင္းဦး ျမင္းျခံ ၉ ညီညီေအာင္ အင္းစိန္ေထာင္
၁၀ မီးမီးေလး အင္းစိန္ေထာင္ ၁၁ မာမာေအး ေပါင္းတည္
၁၂ ဇင္လင္းေအာင္ ေပါင္းတည္ ၁၃ ေက်ာ္ဆန္း မုိင္းဆတ္ေထာင္
၁၄ မခ်ိဳ ၁၅ စိန္လႈိင္ ၁၆ ေရႊဂိ်ဳး ၁၇ ကိုေထြးသိန္း အင္းစိန္ေထာင္ ၁၈ ျမသန္းထိုက္ ေတာင္ငူ
၁၉ ေဇယ်ာေသာ္ ၂၀ ေနာ္အုန္းလွ ေတာင္ငူေထာင္ ၂၁ ဦးေက်ာ္ဆန္း(အမတ္) ၂၂ ေအာင္ေအာင္ဦး
၂၃ ျမင့္ထြန္း ၂၄ ေက်ာ္၀င္းထြဋ္ ၂၅ ညီညီစံ(ခ)စႏၵာဒိက ၂၆ ျမင့္စိုး ၂၇ ၀င္းျမင့္ ၂၈ သိန္းေရႊ
၂၉ ရဲထြဋ္ေခါင္ ၃၀ ျမတ္ဆန္းထူး ၃၁ ဦးေငြစုိး ရမည္းသင္း ၃၂ ေက်ာ္ညြန္႔ ခႏၱီးေထာင္
၃၃ ေအးျမင့္ ူသရက္ ၃၄ ထြန္းထြန္းႏုိင္ ဗန္းေမာ္

Align Center

လြတ္လူ အက်ဥ္းသား မ်ား ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ေစတနာ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾသ၀ါဒ ေခၽြ ေနသည့္ အ.က.စ ညႊန္ၾကားေရးမႈး ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္၀င္း


ယေန ့လြတ္ေျမာက္ လာသည့္ ေဒါပံု ၿမိဳ ့နယ္ အမ်ိဳး သား ဒီမို ကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အဖြဲ ့၀င္ ကိုညီညီေအာင္

Freedom News Group မွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

တိုက္ပြဲေခၚသံမ်ား စတင္

Untitled-1


ျပည္သူလူထု ၏ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား
လြတ္ေျမာက္ ေရး ကို ပမာမခန္ ့ပ်က္ရည္
ျပဳသည့္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္
စစ္အ စိုးရ၏ ယမန္ ေန ့က ည ရုပ္သံ
ေၾကျငာခ်က္ ထြက္ေပၚ ၿပီး နာရီ ပိုင္း အတြင္း မွာ ပင္ ႏိုင္ငံတြင္း ရွိ ေျမေအာက္ ႏိုင္ငံေရး
လႈပ္ရွား သည့္ အဖြဲ ့အစည္း မ်ားက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္
နည္းမ်ိဳး စံုျဖင့္ဆက္လက္ လႈပ္ရွားၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္ မႈ မ်ား ထြက္ ေပၚလာသည္။

ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၊၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ ့
ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာသံဃာ့တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔ႀကီး တို ့က ပူးတြဲ ထုတ္ ျပန္ခဲ့ တဲ့ ေၾက
ျငာခ်က္ မွာေတာ့ “အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီး မွာ ရွိ တဲ့ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား လြတ္
ေျမာက္ ေရး အတြက္ ဆက္ လက္ လႈပ္ရွား ၾကဖို ့” တိုက္တြန္းေဆာ္ ထား သည္။

ျပည္တြင္း အေျခစိုက္ ၈၈ မ်ိဳးာဆက္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး က ႏိုင္ငံ ေရး အက်ဥ္းသား
လြတ္ေျမာက္ ေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ား မွ ပံု သ႑န္ မ်ိဳး စံု ျဖင့္ တိုက္ ပြဲ ၀င္ ရန္ လို
ေၾကာင္း FNG သို ့ေျပာသည္။

ေျမေအာက္ လူငယ္ လႈပ္ရွား မႈ အဖြဲ ့ျဖစ္သည့္ Just Do It Against Military Dictatorship
အဖြဲ ့ ျမန္မာ ျပည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ဆိုး ေအာက္ မွ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ျပည္သူ
တစ္ရပ္ လံုး ပါ၀င္ ရန္ လႈံေဆာ္ ထား ၿပီး ႏိုင္ငံ ေရး အက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ ေရး လႈပ္ရွား
မႈ ကို ယခု အခါ တြင္ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ ႏိုင္တစ္ ပိုင္ လုပ္ေဆာင္ ရန္ တိုက္ တြန္းထား ၿပီး ၾသဂုတ္
လ တြင္ မူ စုေပါင္း လုပ္ေဆာက္ ရန္ ေဆာ္ေအာ ထားသည္။

Just Do It အဖြဲ ့မွ ေျပာေရး ဆို ခြင့္ ရွိ သူ ကိုသီဟေတဇ က “ယမန္ေန ့ညက ဦးသိန္းစိန္ အစိုး
ရ၏ သတင္း ထုတ္ ျပန္ ခ်က္ သည္ ျပည္သူကို ပမာမခန္ ့ေသြးတိုး စမ္း သလို ့ျဖစ္ေနေၾကာင္း
တနည္းဆိုရေသာ္ ျပည္သူ ကို ေစာ္ကား သလို မ်ိဳး ပင္ ျဖစ္ၿပီး ၊ ထိုကိစၥ အတြက္ ဆက္ လက္ သီး
ခံ ၿပီး ေစာင့္ ဆိုင္း စရာ မလိုေတာ့ ၿပီ ဟု ေျပာသည္။

ယမန္ေန ့က သတင္း ထုတ္ ျပန္ ခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရ ၏ အတုအေယာင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ ကို
ႏိုင္ငံ တကာ ႏွင့္ ျပည္တြင္း အင္အား စု မ်ား မွ ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ ေ၀ဖန္ တံု ့ျပန္ ခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရ သစ္ ၏ ထို ကဲ့ သို ့ျပည္သူ ကို ပမာမခန္ ့ အျပဳ အမူ သည္ ၎ တို ့၏ ဇာတိရုပ္ ကို ထုတ္
ျပျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ျပည္တြင္း အဖြဲ ့အစည္းမ်ား က ေ၀ဖန္ စြပ္ ဆြဲ ၾကသည္။

ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ ေလွ်ာ့ ေပါ့ မႈ ေၾကာင့္ ယမန္ ေန ့က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အနည္း ငယ္သာ
လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည္။

ယမန္ေန ့က ေကာ့ေသာင္း အက်ဥ္းေထာင္ မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့သည့္ ဟစ္ေဟာပ္ အဆိုေတာ္
ေဇယ်ာ ေသာ္ က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ား လြတ္ေျမာက္ ေရး အတြက္ ဆက္ လက္ လုပ္ေဆာင္ သြား
မည္ ဟု ေျပာသည္။

Freedom News Group မွကူးယူေဖၚျပေပးပါသည္။

Monday, May 16, 2011

ပီနန္တြင္ ေရႊေစတီဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ ကမာၻ႕ဗုဒၶသာသနာျပဳ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ

မေလးရွားနိုင္ငံ ပီနန္ၿမိဳ႕ဓမၼိကာရာမ ေက်ာင္းတိုက္ႀကီးအတြင္း မေန႔ကနွင့္ယေန ့ ၂ရက္ဆက္တိုက္
က်င္းပခဲ့ေသာေရႊေစတီေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ကမာၻ႕ဗုဒၶသာသနာျပဳ ပီနန္ဆရာေတာ္

ဘုရားႀကီး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ အခမ္းအနားကိုႏိုင္ငံတကာမွ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တပည့္ရဟန္းသံဃာ အပါး
၂၀၀ေက်ာ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမွ လာေရာက္ၾကေသာ ဒါကာ၊ ဒါကာမအေပါင္းနွင့္ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ
က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ကမာၻ႕ဗုဒၶသာသနာျပဳ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ အခမ္းအနား
ကို အစီအစဥ္ (၇)ရပ္ျဖင့္က်င္းပသြားပါသည္။
ပထမဦးစြာ ႂကြေရာက္လာေသာ ရဟန္းသံဃာတပည့္ဒါကာဒါကာမမ်ားက နေမာတႆ-သံုးႀကိမ္ ရြတ္
ဆို၍ အခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ ထိုေနာက္ႂကြေရာက္လာေသာ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ားနွင့္ ဧည့္ပရိ သတ္မ်ားမွ ၾသကာသကန္ေတာ့ခ်ိဳးျဖင့္ ရွိခိုးပူေဇာ္ကန္ေတာ့၍ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံမွ ငါးပါး သီလခံယူၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍၊ ဦးနႏၵသီရိ(ကေနဒါ) ေရးစပ္ပူေဇာ္ထားေသာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳေသာ ဂါထာကို ထိုင္ဝမ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါသည္။ အဆိုေတာ္ နီနီဝင္းေရႊနွင့္အတူ အေမ့ရင္ေသြး ဦးထြန္းရင္တို႔မွ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ကမာၻ႕ဗုဒၶသာသနာျပဳ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား ဂုဏ္ျပဳ ပူေဇာ္ထားေသာ "ေရႊေတာင္ၾကီး ဟီးလို႔ပမာ" သီခ်င္းျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳသီဆို ကန္ေတာ့ၾကပါသည္။ ၎ေနာက္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ကမာၻ႕ဗုဒၶသာသနာျပဳ ပီနန္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံမွ ဘဝတစ္သက္တာ အမွတ္ရစရာ ၾသဝါဒကထာ မိန္ ့စကားမ်ား မွတ္သားနာယူၾကပါသည္။ ႂကြေရာက္လာေသာ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ား ကိုယ္စား ထိုင္ဝမ္ဆရာေတာ္မွ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ကမာၻ႕ဗုဒၶသာသနာျပဳပီနန္ဆရာ
ေတာ္ ဘုရားႀကီးအား အာမိသပူဇာျဖင့္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ နိုင္ငံတကာမွ ႂကြေရာက္လာေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားနွင့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားက ဗုဒၶသာသနံ စိရံ တိဌတု သံုးႀကိမ္ရြတ္ဆို၍ အခန္းအနားကို နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။မေလးရွားမွာ ဗမာျပည္သူ အမ်ား လက္မခံလို႔ မေအာင္ျမင္တဲ့ သာသနာဖ်က္ လုပ္ငန္း။


ယေန႔ မေလးရွား ႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရွိ SM ကုန္တိုက္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အရွင္ ဣဒိၶပါလ၏ No 1 စိတ္ဓါ တ္ျမႇင့္တင္ေရး ပို႔ခ်မႈ သင္တန္းပြဲ အခမ္းအနားတြင္ လူသံုးဆယ္ ခန္႔သာ တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အရွင္ ဣဒိၶပါလ ပြဲစလုပ္မည္ဟု သိရသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ မေလးရွား ႏိုင္ငံေရာက္ တာ၀န္သိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ လူႀကီး လူငယ္မ်ားမွ အဆိုပါ သာသနာဖ်က္ ဘုန္းႀကီးအား ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သည့္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္း မေလးရွား ႏိုင္ငံ အႏွံ ကန္႔ကြက္စာမ်ား လိုက္လံကပ္ျခင္း၊ အင္တာနက္ အြန္လိုင္းမွ တဆင့္ ကန္႔ကြက္ ေၾကျငာျခင္း၊ SMS မ်ား ပို႔ကာ ကန္႔ကြက္ ေၾကျငာျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္ အခ်ိဳ႕ကလည္း အဆိုေတာ္ ဘုန္းႀကီးအား ရဟန္း က်င့္၀တ္ႏွင့္ မညီသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထုိသို႔ မေလးရွားေရာက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ၀ိုင္း၀န္း ေဆာင္ရြက္ ကန္႔ကြက္ၾက သျဖင့္ ယေန႔ (15.5.2011) ေန႔တြင္ က်င္းပ ခဲ့သည့္ ပြဲတြင္ လူ ၃၀ ခန္႔သာ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထုိသုိ႔ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားမွာလည္း အဆိုပါ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားႏွင့္ မကင္းရာ မကင္းေၾကာင္း မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ ပြဲတြင္ ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက No 1 စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္ေရး စာတမ္းပါ တူညီ ၀တ္စံုမ်ားကို ၀တ္ဆင္ ထားၾကၿပီး ခမ္းမ ေအာက္တြင္ တဖက္ သံုးေယာက္စီ ရပ္ကာ လာသမွ် လူကို လက္အုပ္ခ်ီ နႈတ္ဆက္၍ ႀကိဳဆို ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လံုျခံဳေရး အတြက္ RELA ေခၚ မေလးရွား ျပည္သူ႔ စစ္မ်ားကိုလည္း ငွားရမ္း ထားၾကသည္။ အဆုိပါပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပြဲက်င္းပခြင့္ ပါမစ္ မရိွဘဲ ျပဳလုပ္သည္ကို စာေရးသူ၏ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္မွ တဆင့္ သိရွိ ရသည္။ ပြဲစတင္မည့္ အခ်ိန္မွာ ေန႔လည္ ၁၂း၀၀ ဟု ေၾကျငာ ထားေသာ္လည္း ၁နာရီ ေက်ာ္ေနသည့္ အထိ လူ ၁၅ ဦး ခန္႔သာ ရိွေနသည္ကို ေတြရွိ ရသည္။ အဆိုပါပြဲတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္ အရွင္ ဣဒိၶပါလ မွ စာအုပ္မ်ားကို ခင္းက်င္း ထားၿပီး ေရာင္းေစ်းမွာ RM 100( ျမန္မာေငြ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ သံုးေသာင္း နီးပါး ) ျဖစ္သည္။ စာေရးသူတို႔ ေရာက္ရိွ သြားၿပီး အဆိုပါ အခမ္းအနားအား ဓါတ္ပံု ႐ိုက္ေနစဥ္ အရွင္ ဣဒိၶပါလ မွ ေရာက္လာၿပီး
“မင္းတို႔က ဘယ္ကလဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ မဟုတ္ပါဘူးေနာ္၊ ငါက ျမန္မာေတြ ဆိုရင္ လန္႔ေနၿပီ”
ဟု ေျပာသြား ခဲ့ေသးသည္။ မေလးရွား စံေတာ္ခ်ိန္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ မေလးရဲမ်ား ေရာက္ရိွ လာၿပီး စာရြက္ စာတမ္းမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ ပြဲတက္ေရာက္ လာသူမ်ားကို အေထာက္အထားမ်ား စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သျဖင့္ ပြဲပ်က္မလုိ ျဖစ္သြား ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ရဲအား ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး ထုိသင္တန္းပြဲသို႔ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ျခင္း မရိွဘဲ ျပန္သြားခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အရွင္ ဣဒိၶပါလမွာ သူ၏ အဖြဲ႔၀င္ လူ သံုးဆယ္ခန္႔ ျဖင့္သာ အခမ္းအနားအား ဆက္လက္ က်င္းပ ခဲ့ရေၾကာင္း သိရိွရသည္။

(ဓာတ္ပံု၊ သတင္း) ကိုထိုက္ (ျမန္မာ့စတုိင္)